Jonas Gahr Støre bryter med politireformen – men vil ikke åpne stengte lensmannskontorer

MO I RANA ( Aftenposten): Kutte byråkrater i politidirektoratet, mer penger til politidistriktene og bedre ledelse av politiet. Slik vil Ap-lederen rette opp mangler ved politireformen.

Jonas Gahr Støre sammen med ordfører i Mo I Rana Geir Waage på vei til folkemøte der politireformen var tema.

– Vi er for lite folk ute i det ytterste leddet, sier Aps ordførerkandidat Mette Varem i Hemnes i Nordland. Hun har 30 år bak seg i politiet.

Tirsdag fikk hun Ap-leder Jonas Gahr Støre og halve Oslo-pressen på lunsjbesøk, der tema var nettopp politireformen. Selv om hun mener politiet er blitt bedre på noen områder, for eksempel å løse store saker, stiller hun seg bak partilederen.

Overfor Aftenposten konkretiserer Støre for første gang hvordan Ap vil sikre reformen.

– Dette er ikke en reversering. Vi skal ikke tilbake til systemet slik det var. Ap vil holde fast i målene slik de ble fastsatt i 2015. Det betyr at Ap vil foreslå sine satsinger i våre budsjetter og i våre forslag i justiskomiteen, forklarer Støre under en biltur der han speed-dater partifeller og velgere på Helgeland.

– Du sier at reformen er underfinansiert, hvor mye mer penger vil Ap legge inn?

– For i år har vi lagt inn 400 millioner mer enn regjeringen til politiet. Pengene er øremerket distriktene og det operative ledd. Det er en satsing som gjør det mulig å styrke bemanningen på de enkelte tjenestesteder, sier han, og legger til:

– Politidistriktene får utbetalt mindre enn kostnadsøkningene skulle tilsi. Det betyr at handlingsrommet reduseres, og da blir det mindre politi.

– Når dere viser til at folk ikke føler at de har politi i nærmiljøet – vil dere gjenopprette nedlagte lensmannskontorer?

– Nei, vi står ved strukturendringene som ble gjort, selv om vi vet at det er omstridt. Antall tjenestesteder er redusert, men problemet er at de som er igjen ikke er tilstrekkelig bemannet. De er nedprioritert, det var ikke meningen med reformen, sier han.

Politiveteran og ordførerkandidat Mette Varem i Hemnes i Nordland fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre på lunsjbesøk.

Dilte etter Sp

Sp som fosser frem på målingene har vært motstandere og tydelige kritikere av reformen. Utspillet fra Støre kom da meningsmålingene dalte for Ap.

Han avviser bestemt at utspillet er trigget av utsiktene til et dårlig valg og at de nå dilter etter Sp.

– Men dere dilter jo etter Sp og kommer med utspillet når dere ligger lavt på målingene?

– Nei, vi sa for et år siden at regjeringen har forlatt forliket. Det er naturlig å gjenta Aps syn, sier Støre og begrunner tidspunktet med at politiets rolle i kommunenes beredskap er viktig.

– Ett av punktene i reformen er at kommunene skal trekkes inn i arbeidet med å dimensjonere politiet. Det rapporterer kommunene om at ikke skjer. Vi løfter nå frem det som var formålet med reformen, forklarer han, og legger til at Ap ikke inngikk forliket med lett hjerte.

Regjeringen svarer ikke

– Men vi ønsket et bredt forlik om noe som er så viktig som organiseringen av politiet, sier han og understreker at han er meget misfornøyd med regjeringens holdning overfor forlikspartnere.

– Vi har hatt med en regjering å gjøre som fullstendig neglisjerer og overser sine forlikspartnere, sier han.

– Hvordan da?

– Regjeringen har hatt syv ulike justisministre. Ingen av dem har tatt kontakt med Aps justispolitikere for å informere eller oppdatere dem om utviklingen av reformen. Vi forventer ikke at vi gjennom et forlik skal sidestilles med regjeringspartier, men det er normalt at regjeringer har en mer åpen og tillitsfull linje overfor forlikspartnere. Gjentatte forsøk fra vår side er møtt med taushet eller avvisende svar, forklarer Støre. Han understreker at de mange justisministrene har bidratt til å svekke gjennomføringen av reformen.

Redusere Politidirektoratet

– Dere sier dere skal reformere politidirektoratet – hva er det dere konkret vil gjøre?

– Dette må det en grundig gjennomgang til. Men vi ser noen likhetstegn med det vi opplevde tidlig på 2000-tallet, da vi også hadde en politireform, hvor målsettingen var færre på kontor og flere politifolk i gatene. Vi ser at det er knapphet på politifolk ute og et byråkrati som vokser i direktoratet. Jeg merker meg at Sp vil legge ned Politidirektoratet. Det vil ikke vi, men vi vil ha et politidirektorat som er sterkt og kompetent, sier han.