Politikk

Erna Solberg ville få ned «utenforskapet». Men hverken antall eller andel har gått ned

Jobben med å redusere «utenforskapet» tar lang tid, sier statsminister Erna Solberg.

I opposisjon snakket Erna Solberg om å satse på «velferd som virker». Men så langt viser ikke tallene at hun har lykkes bedre enn forgjengeren med å få ned antall på NAV-ytelser.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Høyre satser på «velferd som virker», uttalte opposisjonspolitiker Erna Solberg, som før forrige stortingsvalg anklaget Ap for å være på feil vei i velferdspolitikken.

«Under deg som statsminister har antallet som står utenfor arbeidslivet, økt», sa hun til daværende statsminister Jens Stoltenberg i en statsministerduell i TV 2 i august 2013.

Nå risikerer hun selv å få tilsvarende anklager i retur. For totalt sett viser ikke bildet noen nedgang, snarere en ørliten oppgang.

Ingen nedgang totalt

Aftenposten har bedt Nav om tall som illustrerer utviklingen i det såkalte utenforskapet, et ord Høyre i opposisjon introduserte i Norge. Hverken tall over antall eller andel gir noen pekepinn om at ting har endret seg til det bedre.

 • 24.000 flere. En oversikt over antall stønadsmottakere (2016) på uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger og dagpenger viser en økning på ca 24.000 fra 2013.
 • Økt andel får hjelp til livsopphold. En annen oversikt fra Nav, som viser andel av befolkningen i alderen 18–66 år som mottar en eller flere ytelser til livsopphold, viser også en liten økning: fra 19,7 til 19,8 prosent.

Nav: Stabilt over lengre tid

– Samlet sett er andelen som mottar slike ytelser, ganske stabil. Det er ingen veldig stor endring i bildet over tid, sier forsker Inger Cathrine Kann i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og da sikter hun lenger tilbake enn til 2013.

Fra 2013 til 2016 er det bare små endringer i hovedbildet. Det er en økt andel på dagpenger, sosialhjelp, sykepenger og uføretrygd,men andelen på arbeidsavklaringspenger har gått ned.

Fra Nav påpekes det imidlertid at det å motta en ytelse til livsopphold hverken før eller nå er det samme som å stå utenfor arbeidslivet. Nav har ikke nøyaktige beregninger om hvem som tilhører det såkalte utenforskapet, men anslår at rundt 400.000 er utenfor mer enn ett år.

Solberg: Klart å stoppe noe av rekrutteringen

– Du gikk høyt på banen i denne saken i opposisjon. Gikk du for høyt?

– Nei, sier statsminister Erna Solberg, som påpeker at antall på arbeidsavklaringspenger går ned.

– Vi har klart faktisk å stoppe noe av rekrutteringen, sier hun om det såkalte utenforskapet og sikter til at færre på arbeidsavklaringspenger.

– Men det er flere på uføretrygd?

– Ja, men når det er færre på arbeidsavklaringspenger, medfører det færre som står foran en uføretrygding i årene fremover enn det gjorde da vi overtok, sier hun.

«Vanskelig og tar tid»

På spørsmål om jobben med å få redusert dette «utenforskapet» var vanskeligere enn hun trodde, gjentar hun at andel på de helserelaterte ytelsene har stoppet opp.

– Men det er vanskelig og tar lang tid. Og husk at det dreier seg om å starte tidlig. Det arbeidet vi gjør nå, kommer vi først til å se resultatene av om ti år hvis det fortsetter, sier hun og viser til jobben med tidlig innsats i skolen, innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, fraværsregler på skolen og satsingen på psykisk helse for barn og unge.

– Det er veldig viktig for å forhindre at de rekrutteres til utenforskap. Det er jo ikke slik at du over natten ramler ut. Det er en forhistorie før det, sier statsminister Erna Solberg.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Politikk
 3. Erna Solberg
 4. Stortingsvalg 2017