- Svartmaler samboerskap

I en fersk brosjyre ramser Barne - og Familiedepartementet opp hvor få rettigheter samboende par har sammenlignet med gifte. - Tendensiøst, mener opposisjonen.

Brosjyren, som er laget av Barne — og familiedepartementet, er trykket opp i 40 000 eksemplarer. Den skal distribueres til alle landets fødselsinstitusjoner, helsestasjoner, trygdekontor og bibliotek.

I brosjyren, ved navn «Ekteskap eller samboerskap? - rettigheter og plikter ved valg av samlivsform», legges det vekt på at ugifte lettere skiller lag enn gifte.

Risikoen for samlivsbrudd er over tre ganger så stor for samboere med barn som for ektefeller med barn, poengteres det. Videre vises det til at gifte har mye større rettigheter enn samboere når det gjelder økonomi og samværsrett med barna.

Færre rettigheter

Her er noen av eksemplene det vises til i brosjyren:

  • Samboere har ingen rett til å sitte i uskiftet bo. Det vil si at den gjenlevende må gjøre opp boet ved dødsfall. Dersom du er gift, vil du få utbetalt arv hvis ektefellen dør.
  • Ektefeller har rett til å adoptere barn, i motsetning til samboere.
  • Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar. Først fra 1. januar vil samboere ha felles foreldreansvar når farskapet er skriftlig erkjent.
  • Når trygd skal utbetales, har ikke samboere uten felles barn rett til ektefelletillegg eller etterlattepensjon.

Kritiserer brosjyren

Nestleder i familiekomitéen på Stortinget, May Hansen (sv), er slett ikke imponert over brosjyren fra departementet. - Jeg synes den er tendensiøs. Den svartmaler samboerskapet og lovpriser ekteskapet. Men det er samtidig veldig i tråd med familiepolitikken i denne regjeringsperioden, sier hun.

Hun mener departementet heller burde jobbe for å legge til rette for de som er samboere

. - Når så mange unge velger å være samboere burde man heller ta det innover seg, sier hun.

Hun synes dessuten informasjonsjobben som er gjort i brosjyren er mangelfull:

— Fra 1. januar har samboere og gifte like rettigheter i forhold til foreldreansvar, men det er altfor dårlig informert om hvordan man går fram for å ordne dette, mener Hansen.

- Giftemål ingen løsning

Familiepolitiker Trond Giske (a) mener det er greit at departementet kommer med faktainformasjon om hvilke rettigheter man har i et parforhold. Samtidig mener han det blir meningsløst at man innledningsvis slår i bordet med statistikk som viser at samboerskap lettere fører til samlivsbrudd. - Folk som er samboere velger ofte det for å bli trygg på forholdet før man gifter seg. Jeg tror ikke man løser noe ved å gifte seg, sier han til Aftenposten.no

Han legger til at han mener departementet heller burde kjempe for samboeres rettigheter.

— I stedet for å lage slike brosjyrer burde de kanskje heller jobbe hardere for å sørge for at samboere med barn har de samme rettighetene som ektepar med barn har. På det området går det for seint, ikke minst på grunn av den sittende regjeringens moralske tilnærming til familiepolitikk.

— Men under Dåvøy har vel mye skjedd for å bedre forholdene for samboere?

— Jeg er ikke enig i det. En del lovendringer har nok tvunget seg fram, men det har vært på oppdrag fra Stortinget.

Barne - og familieminister Laila Dåvøy anser brosjyren for å være nødvendig informasjon.

— Mange er usikre eller uvitende om disse ulikhetene, enten det gjelder økonomiske forpliktelser overfor hverandre, eiendeler og fordeling ved brudd, forholdet til barna, trygde- og skatteregler eller arveforhold. Her er det behov for opplysning, og brosjyren er ment å imøtekomme dette behovet på en lettfattelig måte, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy i en pressemelding.

Det har ikke lyktes Aftenposten.no å få kommentar fra ministeren i dag.

SVs May Hansen og Ap.s Trond Giske, som begge sitter i Stortingets familiekomité, er kritiske til brosjyren Barne - og Familiedepartementet har gitt ut.
Barne - og familieminister Laila Dåvøy anser brosjyren for å være nødvendig informasjon.