Støre får se statssekretærens kundeliste. Men ikke full åpenhet som Ap stemte for.

McKinsey gir statsminister Jonas Gahr Støre innsyn i statssekretær Kristoffer Thoners utenlandske kundeliste. Men offentligheten får ikke vite hvem han jobbet for.

Statsminister Jonas Gahr Støre og statssekretær og eks-McKinsey partner Kristoffer Thoner under pressekonferansen før jul.

Etter en måneds dialog med tidligere kunder, sendte McKinsey fredag den utenlandske kundelisten med navn på fem selskaper til Statsministerens kontor (SMK).

Løsningen innebærer ikke full åpenhet, som Ap tidligere har foreslått og stemt for i Stortinget. Offentligheten får ikke vite hvem Thoner har jobbet for.

Kun fire personer vil få innsyn i listen av Thoners utenlandske kunder: Det er statsminister Jonas Gahr Støre, departementsråd Anne Nafstad Lyftingsmo, stabssjef Kristine Kallset og ekspedisjonssjef Therese Steen.

Statssekretær Kristoffer Thoner (Ap) ble i desember utnevnt som Støres pressetalsmann. Han kom fra det internasjonale konsulentselskapet McKinsey, og opererer med hemmelige kundelister.

– Vi er glade for at de aktuelle kundene har samtykket til at McKinsey kunne dele denne informasjonen med oss, og for at McKinsey har lagt til rette for dette. Det gjør at nøkkelpersoner ved SMK kan bistå Kristoffer når han skal vurdere sin habilitet, sier stabssjef Kristine Kallset.

I 2014 fremmet blant andre Aps Martin Kolberg og Sps parlamentariske leder Marit Arnstad et forslag om at nye statsråder og statssekretærer må opplyse om tidligere oppdragsgivere.

– Manglende åpenhet om tidligere oppdragsgivere samt politiske og næringsmessige interesser hos statsråder og statssekretærer kan, med rette eller ikke, så tvil om politikkens integritet. Bak forslaget ligger det også et ønske om å hindre en utvikling hvor politikken kommersialiseres, het det den gang.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har tidligere påpekt behov for åpenhet og tillit:

– Jeg har tillit til at Statsministerens kontor nå kan håndtere dette på en god måte videre og som ivaretar en regjerings nødvendige habilitetskrav.

Les også

Ap-toppen advarte mot hemmelige kundelister. Nå er hun taus etter at Støre ansatte pressesjef med nettopp det.

Støre godtok hemmelighold

Likevel gjorde ikke statsminister Støre selv noen direkte forsøk på å få innsyn i Thoners kundeliste før utnevnelsen. At statsminister Støre rekrutterte en av sine nærmeste medarbeidere fra McKinsey og med hemmelig kundeliste, vekket hoderysten og reaksjoner i ulike miljøer.

Statssekretær Kristoffer Thoner bekreftet i desember hemmeligholdet:

– Jeg er pålagt taushetsplikt om hvilke klienter jeg har jobbet med av min tidligere arbeidsgiver. Jeg skulle ønske jeg kunne opplyse om hvilke klienter jeg har jobbet med, men jeg er opptatt av å holde det jeg lovet, sa han.

Ba kundene om lov

Først etter at det kom kritikk fra Ap, LO og Sp-hold, ba Statsministerens kontor McKinsey om de likevel kunne få innsyn i kundelisten. Dermed satte McKinsey i gang en uvanlig operasjon: I snart en måned har McKinsey ført dialog med Thoners tidligere kunder og oppfordret dem til å akseptere at kundelisten offentliggjøres.

10. desember offentliggjorde McKinsey Thoners norske kunder tilbake til oktober 2019. Det var:

  • Amedia
  • Helse Sør-Øst
  • Posten Norge
  • Schibsted
  • Telenor

De utenlandske oppdragsgiverne til Thoner fra oktober 2019 til desember 2022 har vært innen media, underholdning, e-handel og telekom. Prosjektene har alle vært basert i USA og Europa. De har ikke akseptert offentlighet. Kun Thoners overordnede får se listen.

– Et tosifret antall kolleger internasjonalt har vært involvert i denne prosessen. Jeg er veldig glad for at vi har kommet mål, sier Frithjof Lund, leder McKinsey Norge.

Det betyr etter alt å dømme at de formelle sidene av saken avsluttes.