Regjeringen foreslår 75 milliarder kroner i støttepakke til Ukraina

Regjeringen vil bruke 15 milliarder kroner i året de neste fem årene på å hjelpe Ukraina. Hjelpen skal i år deles likt mellom militært utstyr og humanitær bistand.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum foreslår å bruke 75 milliarder kroner de neste fem årene på støtte til Ukraina.

Støttepakken ble presentert for partienes parlamentariske ledere på Stortinget mandag formiddag.

Regjeringen foreslår et femårig støtteprogram der de lover å bruke 15 milliarder kroner i året på militær og humanitær hjelp til Ukraina. Deler av beløpet skal også gå til Moldova.

– Å støtte Ukraina er å støtte et folk som opplever krig, men det er også støtte til vår fundamentale sikkerhet, sa Støre under en pressekonferanse etter møtet.

Militært utstyr og gjenoppbygging

Pengene skal i år fordeles likt mellom humanitær bistand og militær hjelp. Verdien av militært utstyr som doneres til Ukraina regnes inn i den militære delen av hjelpepakken.

For årene fremover kan mer av pengene gå til gjenoppbygging.

– Fleksibilitet er viktig i denne hjelpen så vi svarer på Ukrainas behov, sier Støre.

I juli i fjor lovet Støre under et besøk i Ukraina landet 10 milliarder kroner i støtte. 7 av disse er så langt brukt. De resterende 3 milliardene vil komme på toppen av årets støttebeløp, som da blir på 18 milliarder kroner.

Støre understreker at regjeringen vil bruke mer oljepenger for å finansiere pakken.

Tilleggspakke til andre land

I tillegg til Ukraina-pakken foreslår regjerigen samtidig en såkalt «sør»-pakke på fem milliarder kroner for å andre land som rammes særlig hardt av effektene av krigen. Dette kan for eksempel høye energi- og matvarepriser.

Halvparten av dette vil gå til humanitær støtte, mens halvparten vil gå til matvarestøtte.

SV ønsker at regjeringen også skulle forplikte seg til en slik hjelpepakke over flere år. SV-leder Audun Lysbakken er likevel glad for ekstrabevilgningen til bistand.

– Vi ser er at mens mange land er villige til å stille opp for Ukraina, så mangler det finansiering for å bøte på humanitære kriser andre steder i verden, sier han til NTB.

Frp er på sin side skeptisk.

– Vi er positive til humanitær bistand og nødhjelp når det oppstår akutte kriser, men å legge det som en forpliktelse og føring for fremtidige bistandsprosjekter er vi ikke med på, sier Frps Hans Andreas Limi til NTB.

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum møtte de parlamentariske lederne på Stortinget for å presentere sitt forslag til hjelpepakke for Ukraina mandag.

Skal forhandle om forlik

Forslaget blir nå gjenstand for forhandlinger på Stortinget. Regjeringen ønsker et bredt forlik, siden pakken strekker seg inn i neste stortingsperiode.

Forslaget om en flerårig hjelpepakke ble vedtatt som en del av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV i fjor høst.

Støre sier han tror på bred enighet om en forpliktende og langvarig støtte til Ukraina. Vedum sier møtet med de andre partiene var «preget av stort alvor, men også stort ansvar». Han betegner møtet som konstruktivt og godt.

Høyre-leder Erna Solberg er positiv til forslaget. – Vi hadde også tenkt at dette måtte vi gjøre, sier hun til NTB.

– Rammene og detaljene må vi komme tilbake til, men hovedbiten er riktig, sier hun videre.