Trontalen: Private må skape større verdier

For å trygge det norske velferdssamfunnet må det private skape større verdier, og offentlig sektor må reformeres, sa kong Harald i trontalen under åpningen av Stortinget mandag.

Kong Harald holdt mandag morgen trontalen på vegne av Regjeringen.

– Arbeidsinnvandring og flere asylsøkere skaper nye utfordringer, het det i talen, som er utformet av regjeringen, men fremføres av kongen på vegne av regjeringen.

Han pekte dessuten på at veksten basert på oljeinntekter har snudd, men at den største trusselen mot det norske velferdssamfunnet, er mangelen på omstillingsevne.

– Petroleumsaktiviteten har gitt oss vind i seilene og muligheten til å bygge opp en stor offentlig sektor. Vi må fremover reformere offentlig sektor for å makte å løse gamle og nye samfunnsoppgaver, sa kongen videre.

Les også

Ledigheten sank i september

Blant de viktigste oppgavene nevnes særlig ungdomsledigheten, arbeidsledigheten i Sør-Vest-Norge og det å forhindre at noen få faller utenfor samfunnet.

– Når mange har det bra, er det ekstra vanskelig å ikke mestre hverdagen.

Når det gjelder utenrikspolitikken, understreket kongen at regjeringen vil holde fast på de tette båndene til venner og allierte «som holder demokrati, menneskerettigheter og fri handel høyt». Samtidig vil regjeringen invitere til debatt om veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken og varsler en stortingsmelding om temaet.

Etter at den høytidelige seremonien med trontalen var overstått, skulle kong Harald (79) gå ned de tre trappetrinnene i stortingssalen. Men på vei ned tråkket kongen feil og mistet balansen et øyeblikk.

Kongen tok seg raskt inn igjen. Kronprins Haakon, som sto like bak, kom også umiddelbart til unnsetning og tok sin far i armen for å gi ham støtte.