Politikk

Elevene i ungdomsskolen får praktisk håndverksfag som nytt valgfag

Elever i ungdomsskolen vil få et nytt praktisk og arbeidsrettet håndverksfag. De første elevene kan teste ut faget fra høsten 2019.

Zulfeqa Akbari (19) t.h. og Matias Lie (17) går på byggfaglinjen på Eidsvoll videregående skole. De stiller seg positive til et praktisk valgfag i ungdomsskolen.
  • Solveig Ruud
    Journalist
  • Torgeir Knutsen
    Journalist

Norske ungdomsskoleelever skal i løpet av noen år få muligheten til å velge et helt nytt valgfag.

– Vi trenger mange dyktige norske fagarbeidere i årene som kommer. Og jeg ønsker også at vi skal kunne rekruttere flere jenter til den delen av yrkesfagene. Det er en viktig grunn til at vi ønsker å få på plass et praktisk arbeidsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner gir Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utforme detaljene i faget.

Vil kunne motivere skoletrette elever

Han håper også at et slikt fag vil bidra til å motivere flere elever til skolearbeid.

– Mange opplever at også ungdomsskolen blir veldig teoretisk. At man da får muligheten til å se verdien av skolen gjennom et praktisk rettet valgfag, kan bety mye for mange, sier han.

Utdanningsdirektoratet fikk mandag oppdraget med å utforme detaljene i faget. Innbakt i oppdragsbrevet, ligger det en beskjed om at han ønsker at noen elever skal kunne teste ut faget allerede fra høsten 2019, altså om halvannet år.

– Fra skoleåret 2020/2021 skal faget være klart for alle, sier han.

  • Derfor blir det bråk når politikerne bestemmer at elevene skal ha en time fysisk aktivitet hver dag. Her er syv spørsmål og svar om den nye aktivitetstimen som har skapt støy.

Elever ønsker faget velkommen

Elever Aftenposten har snakket med, stiller seg svært positive til nyheten.

– Jeg hadde tatt imot dette faget med åpne armer om jeg hadde hatt mulighet til det da jeg gikk på skolen, sier 17 år gamle Matias Lie

– Om man gjør mer praktisk håndverk allerede på ungdomsskolen, kan det trigge interessen for å kunne begynne på yrkesfag senere, sier han.

Aftenposten treffer ham sammen med Zulfeqa Akbari (19) på byggfaglinjen på Eidsvoll videregående.

– Vi visste ikke hvilken linje vi skulle ta da vi skulle velge karrière. Hadde vi hatt mulighet for å teste ut håndverk ved ungdomsskolen, hadde vi kunnet sluppet den usikkerheten og valgt noe vi faktisk visste vi ville drive med, sier guttene.

Zulfeqa Akbari og Matias Lie tror et slikt fag kan trigge interessen for yrkesfag hos flere elever.

Byggfag vil være viktig del av innholdet i nytt fag.

På spørsmål om han ser for seg et fag der man bruker hammer og sag, murerskje eller til og med symaskin, svarer Sanner at det ikke er tatt noen beslutning om det konkrete innholdet i valgfaget.

– Men min klare ambisjon er at dette skal sees i sammenheng med valg man har i videregående skole, slik at dette faget skal øke rekrutteringen inn på yrkesfagene. Det betyr at det skal være mer enn sløyd på skolen. Det skal være utflukter til byggeplasser for å se hvordan den praktiske hverdagen er, og så må det være handlingsrom for den enkelte skole til å innrette faget ut fra lokale forutsetninger og behov.

– Men du tenker i retning byggfag?

– Byggfag vil være en viktig del av et slikt praktisk rettet valgfag, men jeg vil ikke nå avskjære andre muligheter, sier Sanner.

Kan bli lokale variasjoner

Statsråden utelukker ikke at faget kan utformes litt ulikt fra skole til skole, slik at noen kan rette det mer mot byggfag, mens andre velger en orientering mer mot andre praktiske fag.

– Målet er at faget skal være praktisk rettet, gjerne i et samarbeid mellom skole og lokalt arbeids- og næringsliv. Derfor må det være et handlingsrom for skoleeier.

– Men er dagens grunnskoler godt nok utstyrt til et slik fag?

– Ikke alle, svarer Sanner og forteller at også det er en grunn til å få til et samarbeid med lokalt næringsliv.

Uklart hvem som fikk ideen

Hverken Høyre, Venstre eller Frp har gått til valg med løfter om noe slikt valgfag. Høyre går imidlertid inn for «entreprenørskap som valgfag i skolen» i sitt program.

På spørsmål om hvem som kom på ideen, svarer Sanner at de tre partiene uansett tok beslutningen om et slikt fag på Jeløy, der de forhandlet om regjeringsplattformen.

– Dette faget kom opp som et tiltak for å styrke yrkesfagene og rekruttering, sir han og understreker at Regjeringen har store ambisjoner for yrkesfagene.

Sanner opplyser ellers at alle fagene i grunnskolen skal gjennomgås, og at han i den forbindelse ønsker at det skal bli større rom for håndverksfag i det obligatoriske faget «kunst og håndverk».

Ønsker mer håndverk inn i faget «kunst og håndverk»

Ved Eidsvoll byggfag var det for noen år siden syv klasser, nå er det fire. De fremtidige tømrerne tror det nye faget kan bidra til økt rekruttering, også av jenter.

– Det er dårlig at det ikke er noen jenter i klassen, med gutter blir det altfor mye tull. Dessuten tror jeg det er mange jenter som sitter inne med interesser og kvaliteter som bransjen har godt av, mener bygg-elevene.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Yrkesfag