Ikke i mål med makspris

Maksprisløftet Kristin Halvorsen og de rødgrønne ga i 2005, er ennå ikke innfridd fullt ut. Nå varsler Regjeringen at løftet skal innfris neste år - seks år på overtid.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
  • Solveig Ruud
  • Lars Molteberg Glomnes
  • Karen Tjernshaugen

Dagens makspris på 2330 kroner er fortsatt litt høyere enn den summen de rødgrønne lovet å innføre. Og blir det regjeringsskifte, vil Høyre skru prisen opp — ikke ned.

Summen foreldre i dag betaler for en plass i barnehage, er mye lavere enn tilsvarende pris i 2005. Men prisen er likevel ikke blitt så lav som de lovet. Først neste år - i det budsjettet som kan bli den rødgrønne regjerings avskjedsbudsjett - blir det satt av nok penger til å innfri løftet. Det røper kunnskapsminister Kristin Halvorsen da Aftenposten konfronterer henne med at løftet de ga i 2005, ennå ikke er innfridd.

- Det gjør vi i 2014, opplyser hun.

Første Soria Moria-plattform

Les også

- Uvirkelig at Ap og SV motarbeider folk med dårlig råd

«Regjeringen vil sikre full barnehagedekning. Regjeringen vil innføre maksimalpris på 2250 kroner pr. måned fra 1. januar 2006. Maksimalpris på 1750 kroner (2005-kroner) innføres når full barnehagedekning er nådd, senest ved utgangen av 2007.»

Det var løftet de rødgrønne partiene ga folket i regjeringsplattformen i 2005. Forut for forhandlingene på Soria Moria hadde daværende SV-leder Kristin Halvorsen gått høyt på banen i valgsendinger og datofestet mange løfter.

Ned og opp

I 2006 gjennomførte Regjeringen første etappe og satte prisen ned til 2250 kroner. Året etter ble satsen prisjustert opp til 2330 kroner. Etter dette har maksprisen blitt stående stille. Halvorsen forklarer at årsaken til at de ikke satte prisen raskere ned, var at prisnedgangen førte til «en veldig brå økning i etterspørselen etter barnehageplasser.» Dermed sto løftet om full barnehagedekning i fare.

Ta Aftenpostens partiquiz — Hvem mener hva?

I 2008 kastet Regjeringen inn håndkleet og innså at de ikke ville klare å innfri løftet i den stortingsperioden. De skjøv på løftet, frøs prisen og trodde at pris og kostnadsveksten ville utvikle seg slik at løftet ble innfridd i 2012. Men det skjedde ikke, og etter den tid har Regjeringen gjort lite for å gjøre velgerne oppmerksomme på hvor langt unna målet de har vært.

- Dagens maksimalpris tilsvarer 1783 kroner i 2005-kroner, opplyser Kunnskapsdepartementet nå.

Altså 33 kroner mer enn løftet fra 2005. 33 kroner høres ut som en liten sum. Men det dreier seg om 363 kroner i året pr. maksprisbetalende barn. Og det er over 286 000 barn i barnehage. Dermed ruller millionene. Men neste år kommer det penger nok til å innfri løftet — seks år på overtid.

Høyre vil øke prisen

Men får landet en ny regjering med Høyre i førersetet, blir pengepotten de rødgrønne nå setter av, trolig strøket. Høyre vil nemlig gjøre en barnehageplass billigere for folk med lave inntekter, men ikke for alle andre. I sitt alternative budsjett for i år foreslo Høyre å sette opp maksprisen med 200 kroner i måneden: Det blir 2200 kroner i året.

Les også

Venstre vil gi gratis barnehage til fattige barn

- Vi har ikke sagt noe om at vi vil øke prisen mer enn dette de neste fire årene. Hvis vi hadde planer om å øke foreldrebetalingen veldig mye, hadde vi måttet fjerne maksprisen. Det gjør vi ikke, sier familiepolitisk talskvinne Linda Cathrine Helleland i Høyre.

Summa summarum. Seks år på overtid innfrir de rødgrønne sitt løfte og setter av nok penger til å gjøre som de lovet i 2005. Blir det ny regjering, kommer Høyre til å fjerne hele potten — og Venstre ønsker å avskaffe hele maksprissystemet. Dermed kan enden på visen bli at det prisløftet de rødgrønne ga i 2005 - som hadde forankring i et bredt barnehagekompromiss fra 2003 - aldri blir gjennomført fullt ut.

2708Kristin.pdf