Abid Raja: Nei til å røre elbil-fordeler. Ja til «sosial profil» på bompenger.

Abid Raja avviser Frp-forslag om rokke ved elbilenes avgiftsfordeler. Men han sier ja til å utrede alternativer til dagens bompenger for å få sosial profil på innbetalingen.

Abid Raja sier nei til å rokke ved elbilenes avgiftsfordeler nå.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud

– Vi vil ikke åpne for at man skal forhandle om de fordelene vi har valgt å ha for elbilene. De skal man ikke rokke ved nå, sier Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja.

Bilavgifter, bompenger og veiprising kan bli et hett tema dersom det blir reelle regjeringsforhandlinger mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF på nyåret.

Gjennom ulike utspill de siste dagene har Frp-politikere tatt til orde for alt fra full pris for elbiler i bomringen i Oslo til å «fjerne momsfritaket snarest mulig». Sentralt i Frp snakkes det om å ta fra elbileierne noen av fordelene for blant annet å kunne sette ned bompengene i sentrale byområder for alle andre.

– Overraskende at Frp vil øke bilavgiftene

Men fra Venstre blir forslagene forsøkt skutt ned.

– Vi skal holde fast på elbilpolitikken. Vi er fremdeles i gang med å få til det skiftet vi ønsker, sier Abid Raja. Han sikter til målet om å endre bilparken fra bensin- og dieseldrevne til utslippsfrie biler.

– Det er litt overraskende at Frp ønsker å øke bilavgiftene, selv om det bare dreier seg om visse typer biler. Jeg trodde det partiet ville senke bilavgiftene, sier Raja.

Må premiere biler som ikke forurenser

Men han legger til at han har «full respekt for at folk er lei av å betale bompenger.»

– Politikere gjør klokt i å anerkjenne at det er en utfordring for folk, sier han.

Likevel ønsker han ikke å støtte Frps forslag om lavere avgifter på elbiler for å få inn penger som kan bidra til nedsettelse av bompengesatser.

– Det vil skape uforutsigbarhet, sier han og påpeker at regjeringens signal til forbrukerne må være at den vil premiere dem som kjøper bil som forurenser lite.

Må ikke rokke ved insitamentene

Han frykter at endringer i elbilavgiftene vil slå bena under den positive utviklingen som er i gang.

– Jeg vil si til mine venner i Frp: Jeg forstår at enkelte av dere ikke tror på de globale klimautfordringene og menneskeskapte klimaendringer. Men jeg tror absolutt alle tror på at lokal forurensning ikke er bra. Da må vi ikke rokke ved de insitamentene som er der, sier han.

– Men går det ikke an å justere politikken noe, og likevel gjøre det attraktivt å kjøpe elbil?

– Jo, på ett eller annet tidspunkt vil man kunne gjøre det, men frem til 2021 har denne regjeringen stått fast på – og det bør den fortsatt gjøre – at ingen ting skal skje før eventuelt etter valget i 2021. Og så får partiene gå til valg på det de ønsker å gå til valg på. Jeg kan ikke forskuttere hva Venstre kommer til å gå til valg på, men jeg tror det er fornuftig at vi klarer å opprettholde de incentivene vi har, til vi har klart å skifte ut bilparken, sier han.

Vil utrede nye former for veiprising

Forut for regjeringsforhandlingene er også Venstre opptatt av synkende inntekter til staten fra bilistene og bompengenes usosiale profil. Men Venstres svar på utfordringen går i en annen retning enn Frps utspill.

– Venstre ønsker derfor at veiprising utredes som alternativ til dagens bompengeløsninger, og forutsetter at dette kan gjøres på en måte som ivaretar personvernet, og uten at GPS-data blir samlet inn, sier det i en uttalelse fra partiets landsstyre.

Må drøftet løsninger i forhandlingene

I uttalelsen antyder Venstre at nye former for veiprising kan bidra til at brukerbetalingen også kan ha en sosial profil. Partiet ønsker også
« lokale rabattordninger/ eventuelle unntak, for blant annet å motvirke at bompenger gir urimelig skjeve sosiale utslag ...»

Hvordan en ny form for veiprising skal få en slik sosial profil, kan Raja foreløpig ikke svare på.

– Det går an å se for seg ulike modeller, sier han og påpeker at det «kan de som skal forhandle se litt nærmere på».

– Men mandatet fra Venstres landsstyre er gitt, og det er at klarer vi å få til en bedre sosial profil på avgifter knyttet til bil, så vil det være klokt.