Solberg: Vanskelig å se for seg renominasjon av Riise

– Jeg tror ikke det er mulig for Kristian Tonning Riise å bli renominert til stortingsvalget i 2021, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og varsler at hun ikke vil sitte stille under nominasjonen.

Høyre-leder Erna Solberg varsler at hun ikke vil sitte stille hvis tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise prøver å få gjenvalg til Stortinget.

Klassekampen skriver at lokale Høyre-ledere i Hedmark åpner for å renominere Riise til Stortinget i 2021.

– Kristian må få en sjanse til å bygge opp tillit. Om vi sier nei allerede nå, så har han ikke fått en sjanse, sier Høyre-leder Per Olav Hansen i Riises hjemkommune, Stange.

Klassekampens ringerunde viser at seks lokale partiledere er åpne for diskutere renominasjon, fire sier blankt nei og seks vil ikke uttale seg.

Høyre-leder Erna Solberg minner om alvoret i saken:

– Det er viktig å huske at Innlandet Høyre har ansvaret for sine vedtak knyttet til Kristian Tonning Riise. Sentralt har vi gjort vedtak som begrenser hans aktivitet veldig, sier Solberg.

Høyre behandlet 11 varsler mot den tidligere Unge Høyre-lederen og konkluderte for ett år siden med:

  • Det foreligger gjentatte brudd på partiets etiske retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk og opptreden overfor medlemmer.
  • Tillitsforholdet mellom Riise og Høyre er «vesentlig svekket».

Vervet som stortingsrepresentant er ikke noe partiet kan fradømme Riise eller han selv kan trekke seg fra. Høyre sentralt vedtok derimot en rekke sanksjoner som at han ikke får delta på arrangementer i regi av Unge Høyre, ikke delta på landsmøtet og at han strippes for verv.

– Høyre sentralt fattet i fjor vedtak om restriksjoner som gjelder ut denne stortingsperioden. Deltagelse på nasjonale arrangement kan vurderes ved utgangen av året, men det er ingenting som tyder på at det vil skje, sier Solberg.

Mener du Riise kan renomineres av Hedmark Høyre i 2021?

– Det er vanskelig å se for seg. Det er et spørsmål som vi i Høyres ledelse også vil være tydelig på overfor nominasjonskomiteen når den tid kommer. Det var en alvorlig sak. Og det er en alvorlig sak, sier Solberg.

Riise sier at nominasjonsprosessen på ingen måte er i gang nå:

– Det er lokalvalg om drøyt et halvår, og det er der fokuset burde ligge nå. Ikke på stortingsvalget om to og et halvt år.

– Dessuten kommer jeg uansett til å orientere Hedmark Høyre først om hva jeg tenker når den tid kommer, og ikke mediene. Mitt eneste fokus nå er kommune- og fylkestingsvalget og alle de gode kandidatene vi har for Høyre i innlandet. Derfor kommer jeg ikke til å bidra til å starte denne debatten nå, sier Riise.