Politikk

Forsvaret bytter ut feltlua med caps

Forsvarets feltlue har stort sett vært uforandret siden 60-tallet. Nå skal den skrotes og en ny type lages. Inntil da får soldatene bruke caps.

Nye rekrutter ved garnisonen i Sør-Varanger brukte feltluen i 2001. Den har vært i bruk siden 1960-tallet.
  • NTB

Tanken om å få en ny type feltlue er ikke ny, arbeidet med den har pågått i et tiår, men nå er det bare snakk om noen måneder før den midlertidig erstattes av en caps, skriver Forsvarets Forum.

– Dagens feltlue, som stort sett var produsert på 60-tallet, har vi sett at er upopulær og blir assosiert med et rekruttplagg som alle gleder seg til å bli kvitt, sier Hærens sjefsersjant Rune Wenneberg.

I 1975 jobbet 80 frivillige rekrutter fra Feltartilleriets øvingsavdeling med å få kontroll over en skogbrann i Tune. Enkelte av dem hadde feltluen på.

En kommersiell caps har vært testet ut blant rekruttene og med noen modifikasjoner er den ikke langt unna. Men det kan ta lang tid før en ny feltlue er på plass ettersom det er en rekke prosjekter som prioriteres før anskaffelsen av en ny type feltlue.

Blant forsvarets rekrutter er stemningen delt. Noen er glad for å bli kvitt plagget, andre synes den er helt i orden, hadde det ikke vært for de stygge øreklaffene.

Les mer om

  1. Forsvaret