SVs landsmøte fra A til Å

SVs landsmøte ble avsluttet søndag. Det potensielle regjeringspartiet har brukt helgen på å diskutere og vedta sin politikk på alt fra Tesla-avgift og karakterer til vind, olje og abort. Her er noen av de viktigste vedtakene:

Abort: Abortnemndene skal avskaffes. Kvinnen skal selv avgjøre om abort skal tas frem til dagens «yttergrense for lovlig abort». Den er i dag i uke 22. Det innføres lovfestet rett til rådgivning.

Dermed er SV det femte partiet som i år har vedtatt å fjerne dagens abortnemder. Det mener KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er «dramatisk».

CO₂-avgift: SV vil ha en målrettet økning i CO₂-avgiften. Det skal ikke gis lettelser i andre miljøavgifter som reduserer klimaeffekten av økt CO-avgift.

Distriktspolitikk: Det skal utarbeides tiltaksplaner for folketallsvekst i distriktskommuner.

Eksamen og karakterer: Karakterene skal fjernes i grunnskolen. Eksamen skal fjernes i både grunnskolen og i videregående skole.

Flypassasjeravgift: Det skal utredes en progressiv flypassasjeravgift som øker jo oftere man flyr.

Foreldrepenger: Dagens lengde på foreldrepermisjon skal beholdes. Kvinner som føder etter termindato, skal få permisjonen utvidet tilsvarende.

Moms på elbiler: Den delen av en elbil som koster over 600.000 kroner, skal ilegges moms.

Narkotikasalg: SV støtter regjeringens rusreform, altså avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.

Olje: Det skal ikke gis flere lete- eller utvinningstillatelser på sokkelen. Utvinningstillatelser skal ikke automatisk forlenges.

Skatt:Skatten på formue, arv, utbytte og eiendom skal økes.

Tog: Planlegging «for snarlig realisering av Nord-Norge-banen» og flere andre strekninger skal prioriteres.

Vindkraft: Man skal ikke tillate «storskala vindkraft på land og som bunnfaste anlegg nær kysten».

Her finner du alle sakene fra helgens landsmøter i SV og Venstre