Politikk

De yngste barna slipper munnbind i skolen

De nye smittevernveilederne for barnehager og skoler legger opp til mindre grupper på rødt nivå, men anbefaler ikke munnbind for de yngste.

Et klasserom på Vikåsen skole i Trondheim fotografert i april i fjor. Avstand, håndvask og kohorter er blant tiltakene som er brukt for å redusere smitterisikoen. Nå er smittvernveilerende revidert igjen.
 • NTB

Munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Derfor blir det ikke anbefalt bruk av munnbind for barn i barnehage og barneskole.

Det kommer fram i de nye smittevernveilederne for barnehage, barneskole og ungdomsskole som ble lagt fram torsdag.

I veilederne for skolen legges det opp til halvering av antall kontakter for elevene på rødt nivå. Det strammes også inn på gruppestørrelsene i barnehagene på rødt nivå.

Dette er endringene som er gjort i veilederne:

Felles for alle veilederne:

I veilederne er kunnskapen om smitte og barn og unges rolle oppdatert i lys av dagens situasjon med mer smittsomme virusvarianter:

 • Tydeligere råd om nærkontakter, slik at det blir enklere å definere hvem som må i karantene. Med nærkontakter menes personer som har vært i mindre enn 2 meters avstand fra personen som er smittet, i mer enn 15 minutter.
 • Smitteverntiltak tilpasset elever med særskilte behov har fått egen omtale
 • Brukerperspektivet er bedre ivaretatt. Det er i veilederne for skole tydeliggjort anbefalinger om at elevråd og skolehelsetjeneste, tillitsvalgte og verneombud skal delta aktivt i planleggingen av smitteverntiltak på skolen. Og at de skal sikre god kommunikasjon med foreldre.
 • Smitteverntiltak for ansatte er tydeliggjort.
 • Barnehage- og skoleeiers ansvar for smittevern er tydeliggjort.
Les også

Ny smittevernveileder for videregående: Åpner for bruk av munnbind på skolene

Veilederen for barnehage:

I veileder for barnehagene er det kun gjort små justeringer:

 • Strengere retningslinjer for gruppestørrelse og andre smittevernråd på rødt nivå. For eksempel bør ikke en storbarnskohort overstige 7–8 barn, mens de gjeldende veilederne sier at storbarnskohorter kan være på 8–10 barn. Antall kohorter som kan samarbeide, er redusert fra tre til to.
 • Bruk av munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for barna i barnehagen. Ansatte kan bruke det hvis de vil. Da bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, være gult eller rødt tiltaksnivå og være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til kolleger fra andre kohorter.

Veilederen for barneskole:

 • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke, halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper.
 • Bruk av munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for elever på barneskolen. Ansatte kan bruke det. Da bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, være gult eller rødt tiltaksnivå og være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til andre på skolen.
 • Smitteverntiltak på SFO har fått egen omtale, hvor inndeling i kohorter også på SFO kommer tydeligere fram.

Veilederen for ungdomsskole:

 • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke, halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper.
 • Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter anbefale bruk av munnbind for elever og ansatte utenfor undervisningen, for eksempel i friminuttene og på vei til klasserommene.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Munnbind
 3. Barn
 4. Skole
 5. Barnehage
 6. Koronaviruset