Skal det være nasjonalt forbud mot å bruke mobiltelefon i timen – eller skal rektorene bestemme? Delte meninger i Høyre.

– Man må kunne ha mobil i timen, hvis man ikke forstyrrer andre. Det mener 18 år gamle Fabian Christensson. Statsråd Henrik Asheim (H) er uenig og ønsker nasjonalt forbud.

 Vetle Eide Løken, William Nomeland og Fabian Christensson er ikke helt enige om det bør innføres nasjonalt forbud mot å bruke mobiltelefon i undervisningstimer.

– Det kan distrahere undervisningen.

Det sier Henrik Asheim om mobilbruk i skolen. Asheim, som er forskning og høyere utdanningsminister, er også nestleder i Høyres programkomité. Der tilhører han et flertall som går inn for inn for nye nasjonale regler om å forby mobilbruk i timene, med mindre læreren tillater det som en del av undervisningsopplegget.

Mindretallet i programkomiteen mener at mobilregelverket bør avgjøres av rektoren ved den enkelte skole.

Et eventuelt forbud får blandet mottagelse blant elever Aftenposten har snakket med.

Henrik Asheim er nestleder i Høyres programkomité.

Delte meninger blant elever

– Det forslaget er jeg enig i, sier Willian Nomeland, elev ved Nesbru videregående skole i Asker.

Han er fotballtrener på fritiden og har sett hvor vanskelig det er å få folk til å følge med når de bruker mobilen.

To av medelevene hans er mer skeptiske til et forbud. De sier begge at de har en litt mer «50/50-holdning» til Høyres forslag.

Fabien Christensson mener mobilbruk bør være ok så lenge man ikke forstyrrer andre. Vetle Eide Løken sier han har sympati med lærerne når de møter ufokuserte elever.

– Men hvis man klarer å følge med, må man få lov til å bruke mobilen så lenge det er uten lyd, sier han.

De opplyser at mobilreglene på deres skole varierer litt fra lærer til lærer. Skolen har hatt såkalt «mobilhotell» der man oppbevarer mobilene i timene. Men ifølge elevene har skolen gått litt vekk fra dette. Når det er prøver og eksamener, er det imidlertid klare restriksjoner når det gjelder mobilbruk.

18-år gamle elever ved Nesbru videregående skole i Asker har ulikt syn på et nasjonalt mobilforbud.

Ønsker formelt forbud

Asheim kommer ikke med noen klar oppskrift om skolene skal samle inn mobilene eller om de kan oppbevares i elevenes vesker eller sekker ved et eventuelt forbud mot mobilbruk.

– Det skal vi ikke legge oss opp i. Det har jeg stor tillit til at skolene selv finner ut av, hvis det blir innført, sier han.

I tillegg til at mobilen kan forstyrre undervisningen, gir han uttrykk for at mange lærere og foreldre også er bekymret over unges totale skjermbruk.

Asheim ser for seg at et slikt forbud kan bli innført i form av et rundskriv eller at det blir forskriftsfestet.

– Litt sånn som da vi endret fraværsgrensen, sier han.

Han svarer bekreftende på at han ser for seg at forbudet skal gjelde i både grunnskolen og i videregående skole.

Lettere for lærerne å vise til forbud

Mindretallet i Høyres programkomité vil la den enkelte rektor bestemme reglene for mobilbruk på sin skole.

– Det vil være å vedta det som er situasjonen i dag, sier Asheim.

Han vet at det finnes skoler som i dag forbyr bruk av mobil i timene. Men han tror et nasjonalt forbud er bedre. Da blir det opp til lærere å ta en eksplisitt beslutning om når mobil skal være tillatt i undervisningen, i stedet for stadig å måtte argumentere for hvorfor elevene skal måtte legge mobilen bort.

Mindretallet: Kan avgjøres lokalt

Sandra Bruflot er en av dem i Høyres programkomité som ikke støtter forslaget. Av tolv medlemmer i komiteen, går Bruflot og fire andre mot et sentralt forbud.

Hun er enig i at mobiler ikke hører hjemme i klasserommet. Motstanden mot nasjonalt forbud, handler mer om et prinsipp.

– Jeg opplever ikke et rop om hjelp fra lærere og rektorer om dette. De klarer selv å sette disse reglene i et klasserom. Dette er ikke noe som bør styres fra Stortinget, sier hun.

Selv om Bruflot ikke ser på dette som noen stor sak, mener hun forslaget kan skape en norm for hva politikere skal blande seg borti.

– Vi vil ikke alltid sitte med makt i Kunnskapsdepartementet. Jeg er bekymret for at Høyre setter en ny standard for hvilket detaljnivå i skolene politikere skal blande seg inn i. Det må vi unngå, sier hun.

Sandra Bruflot deler ikke Henrik Asheims syn på et nasjonalt mobilforbud. Saken avgjøres på Høyres kommende landsmøte.

Rektorenes organisasjon støtter mindretallet

Skolelederforbundet er enig med Bruflot. Forbundet er arbeidstagerorganisasjon for rektorer og andre ledere i oppvekst- og opplæringssektoren.

Generalsekretær Jan-Erik Buer mener det bør være opp til hver enkelt skole å utforme regler for mobilbruk.

– Mobilen har kommet for å bli, så vi må lære oss hvordan vi skal leve med det og ikke innføre et forbud, sier han.

På flere skoler har lærere og rektorer fremsatt krav om at elevene skal gi fra seg mobilen for å unngå å bruke den i timene. Flere jurister har antydet at skolen ikke kan pålegge elevene å gi fra seg mobilen uten å ha noen lovhjemmel for det. Men skolene kan lage «mobilhotell» og tilby elevene å legge igjen mobilen der.

Høyres forslag om forbud vil bli avgjort på landsmøtet kommende helg.