Asylpolitikken strammes til - men ikke for mindreårige

Stortinget sier nei til innvandringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) forslag om at barn og unge som flykter alene til Norge skal gis midlertidig opphold helt frem til fylte 18 år

Som Aftenposten kunne melde fredag faller flere av innvandringsminister Sylvi Lishaugs og Regjeringens 40 forslag til innstramninger i asylpoltikken.

Det ble endelig avklart mandag da Stortingets kommunalkomité avga sin innstilling i saken.

– Gjør det eneste rette

Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna, er glad for utfallet.

– De folkevalgte gjør det eneste rette, og lytter til den massive kritikken fra over 90 høringsinstanser og eksperter. Denne ordningen er svært skadelig for barna, sier hun.

Regjeringen får heller ikke flertall for sitt eget forslag om strengere regler for familiegjenforening (underholdskrav og krav til 3 års arbeid eller utdanning).

Heller ikke forslaget om å heve botidskravet fra 3 til 5 år for å få permanent oppholdstillatelse får Stortingets tilslutning.

Dermed får altså ikke Regjeringens flertall i Stortinget før tre av sine viktigste og tyngste forslag.

Samtidig er det klart at Stortinget likevel vil vedta betydelige innstramninger i asylpolitikken når forslagene kommer opp til votering i stortingssalen fredag 10. juni.

Likevel: Betydelig innstramning

Av de resterende 36 forslagene får regjeringspartiene flertall for flere av dem, enten 100 prosent eller i en revidert/presisert form. I noen få saker vil Høyre/Frp stemme subsidiært for forslag fra Ap/Sp, som ikke ligger langt unna Høyre/Frps egne primærforslag.

Les også

Aftenposten skrev i februar at kun 3 av Regjeringens 40 forslag pr dags dato hadde fått tommelen ned

Samtidig er det klart at innholdet i disse 36 forslagene kan bli gjenstand for endringer i løpet av uken.

Frp: - Opposisjonen liberaliserer

Frps Helge André Njåstad mener oppoisjonen klart har svekket Regjeringens forsøk på asylinnstramninger, til tross for at Høyre og Frp har fått stort gjennomslag på svært mange punkter.

Helge André Njåstad

– Opposisjonen foreslår tiltak som er liberaliserende som jeg frykter kan gi pull-effekt, sier Njåstad.

Les også

Disse innstramningsforslagene slaktes av fagmiljøene

– Ap, Sp, SV, KrF og V vil sammen innføre en ny regel om at utlendingsforvaltningen skal hurtigbehandle søknader fra personer som det er sannsynlig at kan få opphold. Jeg er bekymret for at dette vil ha det motsatte av en innstrammende effekt. Det er bekymringsverdig at Ap sikrer flertall for et forslag som sender signaler om at det blir enklere å få opphold i Norge.

Statsministeren beklager

Statsminister Erna Solberg (H) beklager at det ikke ble noe forlik om asylinnstramingene.

Erna Solberg

– Vi har foreslått mer innstramminger enn vi har fått gjennom. Det skulle jeg ønske vi hadde fått flertall for, sier Solberg til NTB. Hun tar likevel forbehold om at Stortinget ikke er ferdig med å behandle saken.

– Jeg har vært opptatt av at Norge ikke må framstå som mer liberal enn andre land. Det får vi se om vi ender opp med når Stortinget er ferdig med å votere, sier hun.

Les også

Sylvi Listhaug avviser at hun skaper frykt i folket

– For noen kategorier kan det se ut som ordningene i Norge blir bedre.

Ap avviser

Helga Pedersen avviser at Ap «vanner ut» eller svekker innstramingsforslagene fra Regjeringen.

Helga Pedersen

– Vi gjør betydelige innstramminger, men vi støtter ikke forslag som ikke har betydning for tilstrømmingen til Norge og som dessuten hemmer integreringen, sier hun til NTB.

Fordi Frp har fått gjennomslag for at det skal stemmes over alle 40 enkeltforslagene, vil det først bli flertall for enkelte politkkendringer i den subsisiære avstemningen.

SV delvis med

SV var ikke med på asylforliket på Stortinget i fjor, men stemmer nå likevel for flere av innstrammingsforslagene.

Karin Andersen

– Panikken har lagt seg, og ingen av de alvorligste forslagene til Listhaug har fått flertall, sier SVs Karin Andersen til NTB.

Det eneste av betydning som SV nå er imot, er forslaget som åpner for at politiet – uten forutgående saksbehandling – kan avvise asylsøkere på grensen i en krisesituasjon. Dette forslaget, i en noe endret form, sikrer Ap og Sp regjeringen flertall for.