Politikk

Senterpartiet: Stortingets presidentskap må klargjøre om Carl I. Hagen er valgbar

– Hvis vi hadde innstilt en hvilken som helst annen vararepresentant, så hadde det ikke vært debatt. Jeg er overbevist om at dette kun er en debatt om Carl I. Hagen, sier Ulf Leirstein, leder i Frps valgkomité.

– Dette er blitt en debatt om personen Carl I. Hagen, ikke prinsipper, sier Frps Ulf Leirstein som leder partiets valgkomité.
  • Thomas Spence
  • Alf Ole Ask
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Nå flyttes striden om Hagens nominasjon til Nobelkomiteen opp til Stortingets presidentskap for endelig avgjørelse.

Det store spørsmålet dreier seg om en vararepresentant fra Stortinget i Nobelkomiteen vil kunne svekke bildet av komiteens uavhengighet.

Torsdag ble det kjent at dagens Frp-representant i Nobelkomiteen, Inger-Marie Ytterhorn, ble valgt inn i komiteen i 2000 mens hun var valgt som vararepresentant til Stortinget for perioden 1997–2001. Ingen reagerte den gang på dobbeltrollen.

Les også

Frps stortingsgruppe vil ha Hagen i Nobelkomiteen. Men det kan bli mer bråk i Stortinget.

Hagen valgbar?

Frp skrev i en merknad i 2008 at statsråder og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Stortingets konstitusjonelle avdeling har utredet saken for Frp, og mener at Stortingets vedtak om at faste representanter ikke kan velges til Nobelkomiteen, også må gjelde for vararepresentanter.

Frps stortingsgruppe mener likevel at reglene ikke er krystallklare, og nominerte onsdag Hagen på bekostning av Ytterhorn.

Leirstein: Sensasjonelle opplysninger

Leirstein sier kunnskap om at Ytterhorn i sin tid ble valgt i en parallell situasjon som Hagen står i nå, er «ganske sensasjonelle opplysninger».

– Det viser at det ikke handler om en prinsipiell debatt, som Jonas Gahr Støre sier. Dette handler om Carl I. Hagen, sier han.

Ap, SV og Venstre har allerede svart nei til at Hagen kan velges. Men de har ikke flertall alene. Dermed havner Senterpartiet på vippen.

Sp har tidligere signalisert at det ikke ville motsette seg Frps valg, og kan dermed skape flertall for Hagen. Parlamentariske leder Marit Arnstad i Sp ber nå Stortingets presidentskap avgjøre om Hagen kan sitte i Nobelkomiteen.

Frps Ulf Leirstein (t.v.), leder av FrPs valgkomité, og Hans Andreas Limi, leder av Frps gruppestyret, før møte der Frp valgte partiveteran Carl I. Hagen som partiets kandidat til Nobelkomiteen

Arnstad: To prinsipper står mot hverandre

Senterpartiet mener to sedvaner står mot hverandre i striden: partienes rett til å velge sin egen kandidat, og hensynet til at representanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen.

– Da mener jeg at presidentskapet i Stortinget må gi valgkomiteen veiledning om hvilken sedvane som skal følges, sier Arnstad til Aftenposten.

– Og så skal vi lytte til presidentskapet, sier hun.

Sps Per Olaf Lundteigen sier at han er enig med Arnstad, og kan komme til å stemme for Hagen.

– Frp har sikkert vurdert dilemmaene som Carl I. Hagens kandidatur er, og kommet til at det er til Hagens fordel. Da synes ikke jeg at vi skal overprøve det. Det er mange meninger om Hagen, men faktum er at han har lang erfaring, god kunnskap om det konstitusjonelle systemet, og han kommer i et kollegium med flere meninger. da må jeg si at det er greit, sier Lundteigen.

– Hva med komiteens uavhengighet?

– Ja, det er ankepunktet, og det vil komme mer i søkelyset. Kan hende det er greit med debatt om det, og at Frps valg av Hagen vil aktualisere debatten om en bør gjøre Nobelkomiteen mer uavhengig av det politiske Norge, sier han.

  • Les også: Harald Stanghelle om bitene i Nobel-puslespillet
  • Aftenpostens leder: Carl I. Hagen hører ikke hjemme i Nobelkomiteen.

Avgjøres trolig mandag

Aftenposten har spurt stortingspresidenten om presidentskapet er villig til å foreta den avklaringen som Arnstad ber om.

Via sin informasjonsavdeling forklarer Olemic Thommessen at dette bør klargjøres av de parlamentariske lederne i fellesskap, og ikke av presidentskapet.

En slik avklaring kan trolig skje mandag. Da møtes trolig arbeidsutvalget i Stortingets valgkomité. Den består av Stortingets president og partienes parlamentariske ledere.

Inger-Marie Ytterhorn har vært Frps representant i Den norske Nobelkomite siden 2000.

Nobelinstituttets direktør Olav Njølstader sterkt kritisk til at Fremskrittspartiets nominasjon av partinestor Carl I. Hagen til Nobelkomiteen.

Han sier til NRK at det vitner om «liten forståelse og respekt for Nobelkomiteens arbeid å velge et medlem som med stor sannsynlig i kortere eller lengre perioder ikke vil kunne delta i komiteens arbeid og løpende diskusjoner når man møter på Stortinget, sier Njølstad.

Lundestad: Hagen vil skade Nobelkomiteen

Komiteens tidligere sekretær Geir Lundestad advarer mot å velge Hagen.

– Carl I. Hagen har ikke greie på utenrikspolitikk, og vil kunne skade Nobelkomiteens omdømme internasjonalt om han blir valgt, sier Lundestad til NRK.

– Hagen er jo en meget omdiskutert person og liker å uttale seg i mediene. Dette er ikke noe som gjør ham godt skikket til å sitte i komiteen, mener Lundestad.

Ulf Leirstein mener Lundestads uttalelser bekrefter at striden handler om person, ikke prinsipper.

– Vi har lenge hatt kjente politikere i komiteen

– Faktisk har en annen vararepresentant sittet i Nobelkomiteen og til og med møtt i Stortinget. Det har ingen hatt noen problemer med så lenger personen ikke heter Carl I. Hagen, sier han, med henvisning til Ytterhorn.

– Både Stortingets egen utredning og et svar fra Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad til Carl I. Hagen peker i retning av at vararepresentanter ikke kan velges?

– Vi har ikke innhentet andre skriftlige betenkninger. Men jeg har pratet med mange folk på «huset» og folk med juridisk bakgrunn. Konklusjonen er, skriftlig og muntlig: Til syvende og sist gjør Stortinget det de vil, sier Leirstein.

– Avviser du at en slik utnevnelse kan svekke Nobelkomiteens uavhengighet?

– Jeg har ingen problemer med en debatt om komiteens uavhengighet. Men det burde Ap tenkt på når de valgte en tidligere statsminister, Thorbjørn Jagland, til komiteen. Jeg har hatt litt problemer med å forklare folk at komiteen er helt uavhengig. Det er ingen som tror at en tidligere statsminister ikke har noe kontakt med partiet sitt etter at han går av. Selvfølgelig har han det.

– Problemet er at vi lenge har satt kjente politikere inn i komiteen. Vi kan gjerne ta en diskusjon om sammensetningen av komiteen, men det er en annen diskusjon, sier Leirstein.