Politikk

Unge Høyre-leder: Helgesen må finne en måte å gjøre retrett på

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte ulvemotstandere onsdag formiddag. I ettermiddag står partitoppene fra rovdyrforliket for tur.

Kristian Tonning Riise mener partiene må skjære gjennom politisk og overlate til domstolene å avgjøre om ulvejakten strider mot norsk lov. Men Vidar Helgesen holder fast på vedtaket.

  • Stine Barstad

– Jeg mener dette er en politisk avgjørelse. Her er det så ulike juridiske oppfatninger at man må skjære gjennom politisk. Så får det heller være opp til domstolene å avgjøre hva som er lov og ikke lov, sa leder for Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, i forkant av møtet.

– Men da vil ulvene i mellomtiden være døde?

– Ja, og det vil i så fall være i tråd med Stortingets vilje, sier Riise.

Ulvestriden ble løftet opp på høyeste politiske nivå onsdag ettermiddag damiljøvernminister Vidar Helgesen møtte toppene fra partiene som var med på rovdyrforliket til krisemøte.

Før jul satte Helgesen Rovdyrnemndas avgjørelse om å tillate lisensjakt på 32 ulv til side, etter at Justisdepartementets lovavdeling konkluderte med at slik jakt strider mot både Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen.

Vil vurdere svensk dom

Helgesen gjorde det klart at vedtaket ligger fast da han møtte pressen i etterkant av møtet.

Samtidig sa han at Regjeringen vil øke overvåkningen ut over våren for å kartlegge om ulven opptrår truende og se om skadepotensialet øker når ulvebestanden er godt over målet. I så fall kan det bli aktuelt å åpne for skadefelling.

Helgesen sa også at Regjeringen vil vurdere en fersk svensk dom, som til tross for at også Sverige følger Bern-konvensjonen, åpnet for lisensjakt på ulv.

I tillegg vil Regjeringen vurdere å endre Naturmangfoldloven, slik at den ikke kommer i konflikt med rovdyrforliket.

– Men vi konkluderer ikke i dag med at vi vil endre Naturmangfoldloven, sa han etter møtet.

- Hvis vedtaket opprettholdes, går vi inn i et valgår med åpent bygdeopprør i Høyre, sier førstekandidat i Hedmark og Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Riise er førstekandidat for Høyre i Hedmark foran høstens stortingsvalg, og har gått hardt ut mot egen miljøvernminister i ulevesaken.

Han sa i forkant av møtet at han forventet at partitoppene «snur alle brikker med sikte på å si ja til jakt».

– Hvis man ikke er villig til å skjære gjennom, må vi få gjort en ny, fullstendig juridisk gjennomgang av saken, hvor man ber om en avklaring på om det er ulovlig å gjennomføre jakten eller ikke, sier han.

Statsminister Erna Solberg har støttet Vidar Helgesen i ulvesaken, men understreker samtidig at det er Regjeringens plan å følge rovdyrforliket. Onsdag morgen åpnet hun for at det kunne være aktuelt å foreslå endringer i Naturmangfoldsloven. Det kan også være aktuelt å åpne for skadefellelser utover våren, ifølge VG.

– Loven er fredet

Å endre Naturmangfoldsloven er imidlertid uaktuelt, mener støttepartiet Venstre.

– Naturmangfoldsloven endres ikke. Den er fredet i samarbeidsavtalen, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Han viser til punkt 4e i avtalen som ble inngått høsten 2013 mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF. «Naturmangfoldsloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås», heter det der.

– Lovavdelingen har tolket dette helt riktig. Ulvene det her er snakk om tar hverken tamrein eller sau og har dermed ikke skadepotensial. Dette må vektlegges, selv om Stortinget har vedtatt et bestandsmål som nå er passert. Ulven er et fredet dyr, sier Elvestuen.

Jegere, saueeiere, bønder, skogsfolk og andre hadde tatt turen til klima- og miljødepartementet for å vise sin skepsis til norsk rovdyrpolitikk generelt, og ulvepolitikk spesielt.

Venstre deltok ikke i ulveforliket, og dermed ikke på onsdagens ulvemøte. Tonning Riise mener lovendring er nest beste utvei, men erkjenner at det kan bli utfordrende i forhold til samarbeidsavtalen.

– Derfor mener jeg vi må jobbe for å finne handlingsrom innenfor regelverket vi har i dag, sier han.

– Hva venter du kommer ut av dagens møte?

– Hva Helgesen legger på bordet i dag, tør jeg ikke spå. Men at han må finne en måte å gjøre retrett på, er det ikke noen tvil om. Hvis ikke drar vi dette med oss langt inn i valgsesongen. Det tror jeg ingen i Høyre ønsker, sier Riise.

Også KrFs Hans Olav Syversen sa før møtet at han mener beslutningsgrunnlaget som Klima- og miljødepartementet har gitt lovavdelingen er altfor smalt. Til NTB sier han at Regjeringen ikke bør legge stor vekt på vurderingen til lovavdelingen i den betente striden.

Vidar Helgesen var imidlertid klar på at beslutningen ligger fast.

Les mer om

  1. Ulv
  2. Klima- og miljødepartementet
  3. Regjeringen
  4. Vidar Helgesen