Støre sammenligner seg selv med Macron

Det franske søsterpartiet til Ap gikk i oppløsning. Men Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at han og Emmanuel Macron, Frankrikes nye president, har mye felles. Det kan åpne for en ny vår i forholdet mellom Norge og Frankrike hvis Ap vinner valget.

Jonas Gahr Støre ser muligheter i samarbeidet med Frankrike.
  • Alf Ole Ask

Det franske sosialistpartiet, søsterpartiet til norske Ap, er nesten utradert etter årets parlaments- og presidentvalg. Ut av asken trådte Emmanuel Macron og hans nye parti, En Marche!

Men Jonas Gahr Støre er opptatt av å heller se mulighetene etter valgene i Frankrike. Helt siden studietiden i Paris har Støre fulgt fransk politikk. Han ser flere likhetstrekk mellom Macrons politiske prosjekt og det han selv ønsker å få til om han blir statsminister.

Macron uttalte at han er opptatt av den nordiske modellen. Støre vil ta ham på ordet og mener det åpner for å vitalisere samarbeidet med Frankrike.

Ser til Norge om arbeidslivet

– For meg er det fire punkter som jeg mener kan danne et grunnlag for å jobbe tettere med Macron, sier Ap-lederen.

Han ramser opp:

– Etter valget har Macron brukt mye tid på partene i arbeidslivet og vektlegger det å skape en dialog. Det er helt nødvendig for å få støtte og legitimitet for viktige reformer. Franske presidenter har siden 1990-tallet møtt veggen når de har forsøkt å reformere fransk arbeidsliv, forklarer Støre.

Det andre punktet som Støre viser til, er at Macron ønsker brede, progressive løsninger. Selv om Macron har rent flertall i nasjonalforsamlingen, har han varslet at han ønsker samlende løsninger og beslutninger forankret i bredere politiske forlik.

– Dette viser at han har respekt for kompleksiteten i det han skal i gang med. Reformer som dette, må bæres frem av flere enn det regjerende partiet, sier Støre.

Emmanuel Macron tok Frankrike med storm i årets presidentvalg. Han var finansminister i sosialdemokratenes regjering fra 2014 til 2016, trakk seg og lanserte seg selv som uavhengig presidentkandidat, med et helt nytt parti.

Det tredje punktet Ap-lederen trekker frem, er Macrons klare avvisning av ytre høyre. Han demmet opp for Nasjonal Front og Marine Le Pen. Støre minner om Aps åpne dør til sentrum, som vil sikre en regjering der Frp ikke har innflytelse.

– Høyre har bøyet kne og gjort seg avhengig av dem, sier Støre.

Det fjerde punktet er at Macron ser Europa som en mulighet, ikke som en syndebukk. Støre understreker hvor viktig det er at det nå finnes ledere i Europa som ser Europas egne muligheter til å løse egne problemer.

– Det kjenner jeg igjen i det arbeidet som vi og LOs ledelse gjorde da vi forklarte viktigheten av samarbeidet Norge har i EØS. Dette fikk støtte både på vårt landsmøte og på LO-kongressen.

Les også

DEBATT: Slik forklarer Ap og LO sitt tette forhold

Tror på et sosialt EU

Støre hevder det nå kan være en unik mulighet for å styrke den sosiale dimensjonen i det europeiske samarbeidet.

– Jeg mener at den europeiske sosiale modellen må bite mer fra seg. Tanker som er inspirert av Ronald Reagan og Margaret Thatcher, har fått prege for mye av den økonomiske tekningen i Europa uten utfordringer i for mange år. Det vi nå ser, er at hvis organiseringen i arbeidslivet rakner, så får vi en nedadgående spiral der forskjellene øker, sier han.

Ap-lederen slår fast at bolverket mot økte forskjeller og verre forhold i arbeidslivet er sterke parter, blant annet representative fagforeninger.

– Det ser Macron, og det ser den tyske kansler Angela Merkel. Macron sier at han skal kjempe for å beskytte arbeidsstandarder i Europa. Her har vi sammenfallende tilnærming, sier Støre.

To av Europas viktigste politikere, Frankrfikes president Emmanuel Macron og forbundskansler Angela Merkel.

Mener høyrepopulismen fyller et vakuum

– Etter valgene i Nederland og Frankrike, anser du at høyrepopulismen er på retur?

– Det er helt feil å si at den er på retur, selv om det var en sterk manifestasjon av velgerne å avvise Marine Le Pen i Frankrike og Geert Wilders i Nederland. Høyrepopulismen spiller på misnøye. Den oppstår når de tradisjonelle partiene ikke løser problemer som arbeidsløshet, fallende sosiale standarder, ukontrollert innvandring og dårlig integrering.

Les også

VALGKAMPFINANSERING: LO-familien har gitt 5 millioner kroner mer enn Høyres rike onkler

Svakt samarbeid med fagbevegelsen

Støre, som selv ikke ble medlem av en fagforening (NTL) før han ble utenriksminister, snakker varmt om forholdet til partene i arbeidslivet og den interessen det er for denne modellen.

– Vi kan lære av det som har skjedd i Europa. Der fagbevegelsen og de sosialdemokratiske partiene har brutt forbindelsen, så taper begge på det, understreker han.

Støre legger til:

– Jeg snakker like varmt om at bedrifter må melde seg inn i NHO eller Virke som at folk på jobb bør fagorganisere seg. Det bør bekymre alle at andelen fagorganiserte går ned. Høyresiden roser tillit og små forskjeller. De er for resultatene, men vil ikke investere i det som gjør at det blir slik.

– Jeg har sett betydningen av å ha ører og øyne i fagbevegelsen. Du får innspill om det som rører seg på byggeplasser og sykehus fra folk som kjenner på konsekvensene av politikken, legger han til.

– Vil ikke dette gi uheldige bindinger?

– LO og Ap er to ulike organisasjoner. Vi er ikke enig i alt, men den tette dialogen og kontakten og villigheten i å konsultere og dele, er en unik ressurs vi har i Norge. Andre misunner oss den, mener han.