Politikk

"Jeg er blitt tilbudt penger for å passe ekstra godt på en pasient"

To av ti sykepleiere som jobber med eldreomsorg sier de er tilbudt penger eller gaver for å yte litt ekstra. Nesten halvparten av dem oppgir at det skulle skje i arbeidstiden.

En kvinne på Østlandet forteller at hun har tilbudt en ansatt penger for å få moren ut i frisk luft. Det var familiens hensikt at dette skulle gjøres på den ansattes, en omsorgsarbeider under opplæring, fritid.
 • Tine Dommerud
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist

Pårørende og hjelpetrengende forsøker seg på alt fra bestikkelser til gaver i form av påskjønnelser for å få sykepleiere til å gi ekstra tilsyn eller f.eks. ekstra hjelp til å spise.

Ønskene fra beboere eller pårørende er mange:

 • Bedre pleie og omsorg.
 • Følge til lege eller til frisør.
 • Mer tilsyn.
 • Oftere dusj.
 • Hjelp til å komme ut på tur.
 • Hjelp til å få handlet.
 • En har forsøkt å kjøpe forlengelse av korttidsplass.
 • Og de tilbyr gjerne penger eller gaver for å få det til.
  Disse opplysningene kommer frem i en undersøkelse Aftenposten har fått utarbeidet i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund. Drøyt 1600 sykepleiere som jobber med eldreomsorg, de fleste på sykehjem og i hjemmetjenestene, har svart på en rekke spørsmål. Snaut to prosent opplyser at slike tilbud om betaling eller gaver skjer ofte, snaut ti prosent svarer at det skjer av og til mens ytterligere drøyt ti prosent opplyser at det skjer sjelden. Men det skjer.

Tilbød TV for å få enerom

Halvparten av de sykepleierne som forteller at de har fått slike tilbud, har fått forespørsel om å utføre slike oppdrag innenfor arbeidstiden. Det betyr at de pleietrengende eller deres pårørende har ønsket ekstra hjelp som kan gå på bekostning av andre.

I undersøkelsen gir noen tydelig uttrykk for at det var uakseptabelt å ta imot pengene. Andre kommenterer ikke hvorvidt de har tatt imot gaver eller penger.

— For mange år siden var det en som ville kjøpe ny TV til stuen om moren fikk enerom. Dette ble blankt avslått. Her er tydelighet viktig, skriver en sykepleier.

"Vi betalte ansatt for å lufte mor"

Aftenposten har vært i kontakt med en kvinne som innrømmer at hun tilbød en ansatt på et sykehjem penger for å gå tur med moren, og at vedkommende; ikke en sykepleier, men en omsorgsarbeider under utdanning, tok imot pengene.

— Hvis ikke vi hadde gjort det, hadde hun ikke kommet seg ut, annet enn de gangene vi var der, sier hun til Aftenposten.

Kvinnen bor på Østlandet og moren lå lam etter et slag på et sykehjem på Vestlandet. De nærmeste pårørende hadde inntrykk av at moren ikke engang kom seg ut av sengen og over i rullestolen når de ikke var der.

— Det var helt forferdelig, egentlig, sier hun og opplyser at de så at moren hadde godt av å komme ut.

Fikk et par hundrelapper for hver tur

— Derfor spurte vi en ansatt, hun var en slags ekstraressurs, om hun kunne ta henne med ut, hvis vi tilbød henne litt penger på fast basis, sier datteren og forteller at de ga henne et par hundrelapper for hver tur og litt ekstra til f.eks. en is. Det var familiens hensikt at dette skulle skje på fritiden.

— De som var på sykehjemmet var superflinke. Men de var for få, og fortvilet over ikke å strekke til, sier datteren, som forteller at alle på avdelingen der moren var, trengte hjelp til å spise og at de ga uttrykk for at det var "gull verdt de helgene hun var der " og kunne hjelpe egen mor ved måltidene.

— Da slapp noen andre å måtte vente med å få frokost til klokken elleve, sier hun.

Sykepleierforbundet: Ikke hørt om dette før

— Vi som sykepleiere, og ansatte på sykehjem og i eldreomsorgen skal ikke ta imot noen form for ekstraytelser, forbundsleder Eli Gunhild By.

— Det gjelder både penger og gaver. Det er viktig at vi har med yrkesstolheten og etikken vår når vi arbeider med eldre og syke mennesker, legger hun til.

Lederen av Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos (Frp), sier hun ikke er overrasket.

— Dette vitner mer om at det er mange pårørende som er veldig opptatt av sine kjære og at de ønsker bare det beste for dem, skriver hun i en e-post og legger til at pårørende derfor "naturlig nok ønsker å gjøre det beste ut av situasjonen. "

Selv om Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen understreker at det ikke er akseptabelt å tilby "gaver eller penger utover det som vi har regler for," tolker også han slike fremstøt som "et desperat rop om hjelp" fra enkelte.

— Jeg tror det for mange oppleves som opprørende at man på den ene siden har stor privat rikdom, mens man på den andre siden opplever at det offentlige ikke klarer å tilby kvalitetsmessig god nok pleie til nære pårørende. Dette viser oss at vi må være forberedt på store løft i fremtiden hvis vi ikke skal utvikle en todelt helsetjeneste, hvor lommeboken i større grad skal avgjøre, skriver han i en e-post.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Kommunevalg 2015