Får ikke publisere Frode Berg-rapporten: – Regjeringen tviholder på hemmeligholdet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har for andre gang avslått Stortingets ønske om å avgradere en kortversjon av EOS-utvalgets rapport om Frode Berg-saken.

Frode Berg har ikke fått lese EOS-rapporten om sin egen sak. Her med kona Anita Berg under lanseringen av boka «I grenseland. Historien om Frode Berg» sist høst.

Hele rapporten er gradert etter sikkerhetsloven, og i et brev til Stortinget viser Bakke-Jensen til nasjonale sikkerhetsinteresser i avslaget for en offentlig kortversjon, skriver VG.

Folk flest får dermed ikke vite om EOS-utvalget har avdekket kritikkverdige forhold i saken. EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene.

Det vakte oppsikt da Forsvarsdepartementet valgte å hemmeligstemple hele rapporten, trass i at EOS-utvalget selv ønsket mest mulig offentlighet om innholdet.

Vil tvinge fram avgradering

SVs Freddy André Øvstegård, som sitter i Stortingets særskilte komité i saken, mener hemmeligholdet er unødvendig.

Les også

Nei, vi har ikke bekreftet at Frode Berg har jobbet for E-tjenesten

– Jeg reagerer sterkt på at regjeringen tviholder på hemmeligholdet og hindrer den åpne og demokratiske kontrollen av etterretnings- og sikkerhetstjenestene våre. Hemmeligholdet er unødvendig, EOS-utvalget er tydelig på at det vi har bedt om avgradering av, ikke er skadelig å vise fram. Her gjemmer regjeringen seg bak hemmelighold fordi det er behagelig, sier han.

Freddy André Øvstegård (SV) mener hemmeligholdet rundt EOS-utvalgets Frode Berg-rapport er unødvendig.

Øvstegård sier det nå vil bli aktuelt for Stortinget å tvinge fram avgradering gjennom et vedtak.

– Jeg tror dessverre det blir nødvendig, og at SV vil måtte ta til orde for det, sier han.

Høring neste uke

Heller ikke Frode Berg har fått lese rapporten om sin sak. Den pensjonerte grenseinspektøren ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019.

Berg har erkjent at han var i Russland på oppdrag fra E-tjenesten, men har fortalt at han følte seg presset til å utføre oppdraget.

Førstkommende mandag skal det holdes en lukket høring på Stortinget. Der vil både nåværende og daværende forsvarsminister stille. Også EOS-utvalget og E-tjenesten vil være representert.