Endret pensjonsalder kan avgjøre hvem som blir LO-leder

Onsdag morgen klokken 10.00 samles LO-sekretariatet til et ekstraordinært møte. Da eller på mandag vil første nestleder Peggy Hessen Følsvik (60) konstitueres som ny LO-leder.

Peggy Hessen Følsvik er første nestleder i LO og kan bli valgt til ny leder neste år.

Den 6. mai vil LOs representanskap velge Peggy Hessen Følsvik som ny leder frem til kongressen våren 2022. Den er utsatt ett år på grunn av pandemien. LOs representantskap er organisasjonens høyeste organ mellom kongressene. LO har kongress hvert fjerde år.

På LO-kongressen i 2022 kan hun bli gjenvalgt som leder hvis forslaget om å heve aldersgrensen for tillitsvalgte vedtas.

På bordet til kongressrepresentantene er det allerede klart at det vil ligge et forslag om å endre vedtektene, slik at Hessen Følsvik kan stille til valg hvis hun vil.

Forslaget om å heve aldersgrensen for valgbarhet var klart lenge før Hans-Christian Gabrielsens bortgang. Det er i tråd med vedtak i flere LO-forbund.

Etter dagens vedtekter kan ingen velges inn i LOs ledelse etter at de har fylt 60 år. Endres dette kan Følsvik velges. Selv ville hun tirsdag ikke svare på om hun så seg selv om kandidat når den utsatte LO-kongressen arrangeres våren 2022.

– Det er for tidlig. Vi er i sjokk og sorg. I dag tenker vi først og fremst på familien til Hans-Christian, sier Følsvik.

LO går nå inn i valgkampen med Følsvik som leder. Det er også ventet at hun overtar Gabrielsens plass i Aps sentralstyre.

Are Tomasgård (52) et hett navn til å overta som LO-leder.

Dersom den nye LO-lederen skal finnes blant dagens LO-ledelse er Are Tomasgård (52) også et aktuelt navn. Han ble valgt inn som LO-sekretær på LO-kongressen i 2013 og ble gjenvalgt i 2017.

Tomasgård har blant annet vært LOs representant i Aps programkomité. Gabrielsen ledet blant annet valgkomiteen i Ap foran vårens landsmøte.

Dersom det blir Tomasgård og ikke Hessen Følsvik som overtar det vervet, vil det være et signal om at han seiler opp, forklarer en sentral kilde i LO for Aftenposten.

Jørn Eggum er leder i Fellesforbundet.

Det er ikke flust med kandidater til å overtal som LO-leder. Gabrielsen ble bare 53 år og mange regnet med at han ville sitte i minst 10 år til. Navn som nevnes er blant annet Fellesforbundets mektige leder Jørn Eggum (48). Gullsmeden fra Bergen er en meget profilert fagforeningsleder og i dag også medlem av Aps sentralstyre.

Frode Alfheim pekes på som mulig leder av LO.

En annen forbundsleder som nevnes er Frode Alfheim (53) som leder forbundet Industri og Energi. Han har lang fartstid i LO, blant annet som LO-sekretær. Han har også bred erfaring som politisk rådgiver i flere departementer i ulike Ap-regjeringer da partiet satt alene i regjering.

Mette Nord leder av Fagforbundet.

I det mektige Fagforbundet som er LOs største, sitter Mette Nord som leder. Hun er 62 år og dermed i utgangspunktet ikke valgbar som LO-leder. Men dersom vedtektene endres oppfattes hun absolutt også som en kandidat. Men det er ventet at Nord søker gjenvalg i sitt eget forbund. Nord er også medlem av Aps sentralstyre.

LO har hatt visse problemer med å rekruttere folk til ledelsen. Mange fagforeningsfolk oppfatter sentrale posisjoner i store fagforbund som viktigere enn å sitte i LO-ledelsen. Det eneste unntaket er å være LO-leder som automatisk gir en betydelig posisjon og ikke minst politisk innflytelse.

LOs leder har alltid vært medlem av Ap og har sittet i Aps sentralstyre.