«Røde» Tore Storehaug stemte for plattformen, bidro til å vippe flertallet og til å felle Hareide

– Det var en av de dagene jeg må grunne over helt til jeg sitter på gamlehjemmet, sier stortingsrepresentant Tore Storehaug (26) om gårsdagens dramatiske KrF avstemning.

Knut Arild Hareide tapte og gikk av som leder. Kjell Ingolf Ropstad vant og går inn i regjeringen. Tore Storehaug var en av dem som avgjorde saken. Her er alle på vei inn til en slottsmiddag.
  • Solveig Ruud

– Jeg gjorde nok ikke det valget som var lett, men det jeg mener var rett ut ifra den krevende situasjonen vi var i.

På KrFs landsstyre torsdag stemte 19 for og 17 mot. «Røde» Storehaug stemte for og var med andre ord med på å vippe flertallet.

Dagen derpå er det fortsatt en preget stortingsrepresentant som følelsesladet forklarer hvorfor han stemte som han gjorde. Den unge representanten fra Sogn og Fjordane bidro til at hans nære politikerkollega Knut Arild Hareide gikk av – og til at KrF havner i samme regjering som Frp – noe Storehaug har vært sterk motstander av.

– Jeg landet ikke der før like før avstemningen. Da så det ganske klart ut for meg at de seierne som ligger i plattformen, var gode nok, og at jeg da ville følge opp det valget vi hadde lagt til grunn, sier han.

Kjempet på Hareides fløy i hele fjor høst

Storhaug var ved siden av Knut Arild Hareide og Geir Bekkevold de eneste i KrFs stortingsgruppe som ønsket at KrF skulle gå i regjering med Ap og Sp. Han kjempet ivrig for Hareides linje før det ekstraordinære landsmøtet 2. november i fjor.

Da Hareides linje tapte på landsmøtet, skildret han det som et bilkræsj og kjærlighetssorg på samme tid. Han har siden i høst vært en av de i KrF som har fulgt forhandlingene aller tettest ved at han som politiker fra «rød» side ble oppnevnt som ett av medlemmene i KrFs referansegruppe: gruppen av politikere som skulle fungere som et slags rådgivende organ tett på KrFs forhandlere i både sonderingene og på Granavolden gjæstgiveri.

Mener landsmøtet avgjorde retningen

Storehaugs resonnement er som følger: Han forholder seg til at KrF ønsket et tydelig retningsvalg. Hans linje tapte på landsmøtet. Når han da mener at plattformen leverte på det den skulle, at KrF hadde fått gjennomslag på mange viktige områder, mener han at det var det landsstyret skulle ta stilling til i går: plattformens innhold.

– Jeg mener ikke at jeg har snudd, sier han og er heller ikke helt enig i at han har bøyd seg for landsmøtets vedtak:

– Delvis er det på en måte riktig. Poenget mitt er at vi var tydelige på retningsvalg, og jeg mener at plattformen leverer på det KrF ba om. Jeg har tatt innover meg det flertallet vi hadde på landsmøtet, sier han.

Et vanskelig valg for ham personlig

Han legger ikke skjul på at det for ham personlig var et vanskelig valg. Fire «røde» i landsstyret stemte for plattformen, han var én av dem og den mest sentrale.

– Hver stemme ble utslagsgivende, inklusiv min. Det gjør det hele litt sensasjonspreget. Jeg har hele tiden visst at det i landsstyret var et annet styrkeforhold enn på landsmøtet. I landsstyret har de store fylkene bare én stemme hver. Jeg tenkte også litt over stortingsgruppens problem, sier han.

Tre fora med ulik konklusjon

Kort fortalt var dette utgangspunktet for gårsdagens møte, der stortingsgruppen til slutt skulle ta den formelle beslutningen.

  • Et knapt flertall på landsmøtet 2. november sa ja til å gå i regjering med Frp, Høyre og Venstre.
  • Landsstyret skulle i går gi en anbefaling om KrF fikk nok uttelling i platformen til å gå i regjering. Der er det et flertall av de «røde».
  • I Stortingsgruppen har det vært flertall mot Hareides linje, men heller ikke flertall for å gå inn i regjering med Frp og Høyre. Av de åtte KrF har på Stortinget var Storehaug en av tre «røde», to var gule – de ville helst forbli i opposisjon – og tre ønsket å gå i regjering med Frp og resten av borgerlig side.

Etter en avstemning i landsstyret i går, der Kjell Ingolf Ropstads fløy vant med én stemmes overvekt, gikk en enstemmig stortingsgruppe inn for å støtte regjeringsprosjektet.

En av de mest krevende i mitt liv

Storehaug omtaler gårsdagen som «klimaks i en veldig lang og krevende diskusjon i partiet» og han skildrer landsstyremøtet som alvorspreget.

– Det var preget av stort alvor og intensivt. Vi skulle ta stilling til mye i en forholdsvis kort diskusjon. Mange skulle ha ordet. Dagen vil være blant dem jeg kommer til å tenke på som mest krevende i mitt liv, sier han.

Knut Arild Hareide trakk seg på et ekstra landsstyremøte på Gardermoen torsdag kveld.

Stor respekt for vennen Hareide

Storhaug sier han forstår at Knut Arild Hareide tenkte annerledes.

– Jeg har stor forståelse for at han stemte mot en avtale som medfører at han måtte gå av. Det har jeg respekt for.

På spørsmål om det var ekstra vanskelig for Storehaug personlig, siden han står Hareide nær som kollega og venn, svarer han at mellommenneskelige relasjoner kompliserer ting.

– Slik er det med å ha gode venner i politikken. Plutselig har man forskjellige vurderinger. Men ingenting er blitt endret gjennom denne prosessen vi har vært gjennom i KrF. Snarere tvert imot, sier han.