Elvestuen går mot seg selv: Dropper offentlig forbud mot palmeoljediesel

På Stortinget var miljøvernminister Ola Elvestuen med på å beordre Regjeringen om å forby biodrivstoff fra palmeolje i offentlige innkjøp. Nå har han snudd.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener det er riktig å gå vekk fra forbud mot offentlig innkjøp av biodrivstoff fra palmeolje – for ikke å provosere Indonesia.

– Elvestuen følger ikke opp det Stortinget og han selv har vedtatt. Regjeringen har fortsatt tenkt å la det dryppe palmeolje av norsk klimapolitikk, sier SVs Lars Haltbrekken.

I juni 2017 vedtok samtlige partier på Stortinget, med unntak av Høyre og Frp, å forby offentlige instanser å kjøpe palmeoljebasert biodrivstoff.

Bakgrunnen er at den høye etterspørselen etter palmeolje til drivstoff indirekte fører til økt hugging av regnskog. Flere rapporter har konkludert med at biodiesel laget av palmeolje gir høyere klimagassutslipp enn vanlig diesel.

Bruken av palmeoljediesel har økt kraftig etter at Venstre i budsjettforhandlingene høsten 2016 fikk gjennomslag for å øke kravet til innblanding av biodrivstoff til 20 prosent innen 2020.

Erna Solberg har sagt at Regjeringen jobber for en «rask utfasing» av palmeoljediesel. Likevel går Regjeringen i en redegjørelse til budsjettet for 2019 mot Stortingets vedtak, fordi den mener klimaeffekten av et slikt forbud er usikker.

Den økte etterspørselen etter palmeoljebasert drivstoff fører indirekte til hugging av store regnskogområder, noe som medfører store klimagassutslipp. Her er regnskog hugget for å gi plass til en palmeoljeplantasje i Indonesia.

Vil ikke provosere Indonesia

Elvestuen, som selv var med på å vedta forbudet på Stortinget, forklarer snuoperasjonen med at det ifølge en rapport skrevet at advokatfirmaet Thomessen på oppdrag fra Regjeringen, vil være tvil om et forbud vil være i strid med EØS- og WTO-avtalen.

Samtidig mener han det vil være stor risiko for at Indonesia, som både er en viktig handelspartner for Norge og mottager av betydelig støtte fra Norges regnskogprogram, vil utfordre forbudet.

– Jeg mener det ville være feil å sette i gang noe som kan gi en konflikt på handel med ett av våre viktigste samarbeidsland som har så gode resultater på å stoppe avskogingen, sier Elvestuen til Aftenposten.

– Det er feigt, og helt uansvarlig, når vi vet at bruken av palmeoljediesel fører til økte klimagassutslipp og økt avskoging. Regjeringen undergraver arbeidet Norge gjør med regnskogsatsingen sin, sier leder Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet til Aftenposten.

Vil lage veileder i stedet

Regjeringen vil i stedet utarbeide en veileder til offentlige instanser om hvordan de kan unngå palmeoljedrivstoff. Det er nemlig ikke noe i regelverket som hindrer enkeltinstanser å styre unna palmeoljediesel hvis de ønsker det.

Regjeringen varslet også i statsbudsjettet at det vil komme krav om 0,5 innblanding av avansert, klimavennlig biodrivstoff i luftfarten fra 2020. Regjeringen vil også vurdere om fritaket for veibruksavgift på noen former for biodrivstoff skal oppheves.

– For tynt, mener leder i miljøorganisasjonen Zero, Marius Holm. Han mener Regjeringen må komme på banen med flere tiltak for å få til en rask reduksjon i bruken av klimaskadelig palmeoljediesel.

Regjeringen varsler krav om at luftfarten må blande inn 0,5 prosent såkalt «avansert» klimavennlig biodrivstoff i 2020.

Utslippene faller – men langt fra raskt nok

Reduserte utslipp fra veitrafikken, blant annet på grunn av økt bruk av palmeoljediesel, var en viktig årsak til at klimagassutslippene i Norge falt med 1,7 prosent fra 2016 til 2017. Det viser foreløpige utslippstall som ble presentert i budsjettforslaget.

Økt bruk av biodrivstoff er også en av hovedårsakene til at Regjeringen har kuttet avstanden mellom utslippskuttene Norge har forpliktet seg til frem mot 2030, og hvordan utslippene ventes å utvikle seg fremover.

Mens dette gapet ble beregnet til å være 30 millioner tonn CO₂ i perspektivmeldingen som ble lagt frem i fjor, er det i budsjettforslaget nå redusert til 18,8 millioner tonn.

– Det er fortsatt et gap, og det er fortsatt stort, men det er betydelig mindre. Med flere tiltak mener jeg at det klarer vi. Det er fullt mulig å nå målet om 40 prosent reduksjon i klimagassutslippene, og også komme videre ned, sa Elvestuen da han presenterte budsjettet på en pressekonferanse på Meteorologisk institutt mandag ettermiddag.

– Ser ingen tegn til hast

Norge har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 i samarbeid med EU. Men det er ikke nok: Natt til mandag kom FNs klimapanel med en rapport som viser at verden må halvere klimagassutslippene frem til 2030 dersom man skal nå målet fra Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til maks 1,5 grader.

Både Ap, SV, MDG og en samstemt miljøbevegelse mener Regjeringens budsjett på ingen måte reflekterer alvoret i budskapet fra FNs klimapanel.

– Vi ser ingen tegn til at det haster å redusere utslippene og vi finner ikke igjen den politiske viljen i budsjettet som er nødvendig for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, sier forskningsleder Bjørn Samset ved Cicero senter for klimaforskning.

Elvestuen sier Regjeringen vil vurdere om Norge skal skjerpe klimamålene som er meldt inn til FN.

– Dette budsjettet gjør ikke at vi når målet til FNs klimapanel, men det drar i riktig retning på hovedendringene vi må gjennom, sier han.

Han viser blant annet til at Regjeringen styrker satsingen på internasjonale klimatiltak, på klimavennlig transport, og på omstillingen av norsk næringsliv.

Se hovedtrekkene i regjeringens klimabudsjett i faktaboksen høyere opp i saken.