Politikk

Venstre presser på for å gjøre sexkjøp lovlig igjen

Partiene som var mot å forby sexkjøp har nå flertall i Stortinget. Venstre vil ikke godta at Regjeringen legger evalueringen av sexkjøpsloven i en skuff.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) er spent på om Solberg-regjeringen tør å gjøre kjøp av sex lovlig igjen.
  • Lars Molteberg Glomnes
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

Se alle forbudene som kan forsvinne i Aftenpostens multimediaoversikt

I juni kommer vurderingen av hvordan den fem år gamle loven mot sexkjøp har fungert. Venstre vil presse på for at resultatet av gjennomgangen blir at det igjen skal bli lov for nordmenn å kjøpe sex i Norge og i utlandet.

— Jeg håper Regjeringen våger å foreslå å oppheve sexkjøpsloven. Dette er en veldig viktig sak for oss, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V).

— Det er hevet over enhver tvil at sexkjøpsloven er et stort problem. Politiet tar seg til rette, kvinnene føler seg utrygge, og det er blitt flere bakmenn i bransjen, argumenterer Rotevatn.

Vurderer eget forslag

Forbudet mot å kjøpe sex ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2009. Frp, Høyre og Venstre som var imot innføringen av loven har nå flertall på Stortinget. Også Miljøpartiet de Grønne vil oppheve forbudet.

Les også

Disse forbudene kan forsvinne

I regjeringserklæringen står det at loven skal evalueres, og at det skal legges frem en stortingsmelding på bakgrunn av denne evalueringen. Justisdepartementet har gitt Vista Analyse AS oppdraget med å evaluere sexkjøpsloven. De har frist til midten av juni 2014.— Dersom det ikke skjer noe fra Regjeringen, og det drar ut i det uendelige, blir Venstre nødt til å ta et initiativ. Hvis vi ser at det er behov for å presse Regjeringen til å handle, vil vi bruke vår posisjon i Stortinget og fremme egne forslag, sier Rotevatn.

Sommeren 2012 tok den daværende Unge Venstre-lederen Sveinung Rotevatn initiativ til en debatt om 21 ulike ting som er forbud i Norge i dag men som han ønsket å gjøre lovlige. Kjøp av seksuelle tjenester var et av punktene på denne listen.

KrF er i motsetning til Venstre sterkt imot å oppheve forbudet mot kjøp av sex, men har gjennom samarbeidsavtalen med Regjeringen stilt seg bak at det skal gjennomføres en evaluering.

Venter på evaluering

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland vil ikke trekke noen konklusjon av evalueringen på forhånd, men mener det er mange argumenter for at loven bør bort.

— Umiddelbart etter at loven ble innført gikk gateprostitusjonen ned, men nå kan det se ut som om den har tatt seg opp igjen. Dette viser at loven ikke har hatt ønsket effekt, sier Helleland.

Frp har i motsetning til Høyre ikke noen formulering om at forbudet mot sexkjøp skal bort i sitt gjeldende partiprogram.

Les også

Sexsalget flyttet til området rundt Stortinget

— Det er ingen hemmelighet at Frp var imot denne loven da den kom. Men nå får regjeringen gjøre sine vurderinger, sier Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik til Aftenposten.

Viser til hverandre

Justisminister Anders Anundsen (Frp) er ordknapp.

— Det er satt ned en evalueringsgruppe som skal legge frem sitt resultat før sommeren, sier Anundsen til Aftenposten.

- Frp var imot sexkjøpsloven da den ble innført, er dere det fortsatt?

— Partiets standpunkt får du av partilederen, sier Anundsen.

Men heller ikke Frp-leder Siv Jensen vil uttale seg om Frps syn på sexkjøpsloven. "Viser til fagdepartement", skriver hun i en e-post til Aftenposten. Justisdepartementet som Anders Anundsen leder er fagdepartementet som har ansvaret for sexkjøpsloven.

Les også

  1. Frankrike vurderer forbud mot sexkjøp

  2. 80-åring fikk bot for sexkjøp - nekter å betale

  3. Ville kjøpe sex av mindreårig, ble frikjent i retten

  4. Manglende vilje til kunnskap om prostitusjon?

  5. - Når politiet kaster ut kvinnene, har de ingen steder å gå

Les mer om

  1. Politikk