Høyre: 35 varsler om seksuell trakassering mot 21 personer

Det er kommet i alt 35 varsler om seksuell trakassering i Høyre mot 21 personer.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset har ledet arbeidet med metoo-sakene i Høyre og Unge Høyre.

Det kommer frem i en pressemelding fra Høyres hovedorganisasjon torsdag.

Tidligere har Høyre opplyst om 25 varsler, hvorav 11 på på tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise. De andre 14 varslene var fordelt på 14 andre personer. Varslene gikk tilbake til 2012.

Høyre har nå avsluttet behandlingene av alle varslersakene om seksuell trakassering i partiet.

Alle varslene dreier seg om seksuell trakassering, men alvorligheten varierer.

De totalt 35 varslene strekker seg tilbake til før 2010 og helt frem til 2018. Det er en overvekt av hendelser før 2015.

– Sakene angår i hovedsak medlemmer eller tidligere medlemmer av Unge Høyre, men også hendelser knyttet til medlemmer av Høyre. Varslene retter seg mot 21 personer, opplyser John-Ragnar Aarset.

Kristian Tonnning Riise

Varslet om flere episoder

Det hele startet med 10. januar at Kristian Tonning Riise (29) trakk seg som Unge Høyre-leder, sent på kvelden, gjennom en melding på Facebook. Begrunnelsen han ga da, var at han har gjort ting i sin ungdomstid som han skulle ønske var ugjort.

Riise var samtidig tydelig på at det ikke hadde kommet inn varsler på ham. Det samme sa generalsekretær i Unge Høyre, Maria Sanner.

Neste formiddag, 11. januar, kunne Aftenposten avsløre at det var varslet om flere episoder med Riise allerede fra 2013, inkludert en svært alvorlig hendelse i 2014.

Tre måneder etter denne hendelsen, i juni 2014, ble han valgt til leder i Unge Høyre, til tross for at flere var kjent med varsler på ham.

I saken mot Riise kom Høyre med sin konklusjon 14. mars. Det skjedde bare timer før Riise møtte stortingsgruppen for første gang, etter at han hadde vært sykmeldt siden januar som følge av belastningene rundt medieomtalen.

Høyre konkluderte i Riise-saken med at det forelå gjentatte brudd på partiets etiske retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk og opptreden overfor medlemmer.

Riise ble samtidig nektet deltagelse på Høyres landsmøte i april i år. Partiet har også begrenset hans deltagelse på andre partiarrangementer.

Riise har ikke siden heller vært talsperson for Høyre i en eneste sak i riksdekkende medier.

– Vår konklusjon, etter samtaler med både Tonning Riise og varslerne, er at han har brutt Høyres etiske retningslinjer, og vi anser tillitsforholdet mellom partiet og Tonning Riise som vesentlig svekket, sa Aarset 14. mars.

– En vond erfaring

Aarset opplyser at de i aller fleste sakene er det konkludert med brudd på partiets etiske retningslinjer.

– Reaksjonene har vært alt fra skriftlig advarsel til tap av verv og posisjoner i partiet, sier Aarset.

Han sier at omfang og innhold i alle varslingssaker har vært en vond erfaring for oss i Høyre.

– Mange personer har hatt opplevelser hos oss, som de aldri skulle hatt. Alle varslere er fulgt opp så godt vi har kunnet. De er lyttet til, fått tilbud om psykolog eller juridisk bistand dersom de har ønsket. Alle sakene er fulgt opp etter mål om å komme til konklusjoner der både varsleren og den omvarslede skal oppleve en ryddig og rettferdig behandling, og at konklusjonen både skal oppleves rimelig av begge parter, sier Aarset.

– Arbeidet er ikke over

Aarset sier arbeidet med «å skape et bedre Unge Høyre og Høyre» er ikke over med dette.

John-Ragnar Aarset

– Vi er i gang med å forbedre partiets etiske retningslinjer baser på blant annet det arbeidet Syse-utvalget leverte like før påske og de innspillene vi har fått fra organisasjonen. Rapporten har vært diskutert bredti partilagene våre, sier Aarset.

– Forhåpentligvis vil grepene som foreslås i Syse-utvalgets rapport og oppmerksomheten #metoo har fått lede til en kulturendring både i partiorganisasjonene, men også samfunnet for øvrig, sier han.