Politikk

Solvik-Olsen må redegjøre for InterCity-kaos

En samlet opposisjon ber samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) komme til Stortinget og redegjøre for Bane Nors varslede stans av InterCity-utbyggingen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) må redegjør i Stortinget for Bane Nors forslag om å utsette IC-utbyggingen.
  • Robert Gjerde
    Journalist

I flere år har politikere og jernbanen lovet ny InterCity mellom Oslo og Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss klar i 2024. Gjennom siste Nasjonal transportplan ble det enda en gang slått fast.

vil Bane Nor utsette planene fordi man mener de politiske ambisjonene ikke er realistiske. Blant annet pekes det på at prosjektene vil bli dyrere enn først antatt, samtidig som Bane Nor har kommet bakpå med planleggingen.

  • Full stans hver sommer og påske i flere år vest og sør for Oslo.

Onsdag sendte opposisjonen, KrF inkludert, et brev til samferdselsministeren. På initiativ fra SVs Arne Nævra har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt signert brevet.

– Helt nye opplysninger for Stortinget

«Undertegnede representanter og tilhørende partier ber statsråden komme til Stortinget så snart han finner anledning, før handlingsprogrammet ferdigstilles, for å gi en redegjørelse i salen for sitt syn i lys av de nye opplysningene fra Bane Nor,» heter det i brevet.

Arne Nævra

«Vi er spesielt opptatt av fremdriften for vedtatte prosjekter i NTP, og hvordan Stortingets forutsetninger og vedtak skal følges opp.»

I brevet anføres det at Bane Nors nye signaler er «helt ny informasjon for Stortinget, og den kommer bare åtte måneder etter vedtatt NTP, og bare to måneder etter vedtatt statsbudsjett for 2018.

Opposisjonen mener Bane Nor nå sår tvil om etatens planleggingskapasitet og kompetanse for de største prosjektene i den planlagte IC-utbyggingen.

Les mer om

  1. Nasjonal Transportplan
  2. InterCity
  3. Ketil Solvik-Olsen