Politikk

Så enige og så uenige er de om skatten

Bare én finanspolitiker satt på sidelinjen da seks andre la frem kompromiss om skattepolitikken onsdag. Men de seks er fortsatt uenige om mangt.

SVs finanspolitiske talsmann, Snorre Valen, satt bak TV-kameraene og fulgte med da de seks andre partienes talsmenn i Stortingets finanskomite la frem skattekompromisset.

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Onsdag ettermiddag stilte de opp på pressekonferanse i Stortingets vandrehall, finanspolitikere fra Frp, Høyre, Ap, KrF, Sp og Venstre. På sidelinjen satt SVs Snorre Valen som hadde hoppet av forhandlingene.

Enige om noe, men langt fra alt. F. v. Hans Andreas Limi fra Frp, Hans Olav Syversen fra KrF, Siri A. Meling fra Høyre, Trygve M. Slagsvold Vedum fra Sp, Marianne Marthinsen fra Ap og Terje Breivik fra Venstre. Foto: Ruud, Vidar

De seks andre la frem 17 enighetspunkter, som de kalte det. De ga uttrykk for at de nå er glade for at det er bred enighet om et system som gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser – og som skaper trygghet og forutsigbarhet for næringslivet.

Les også:

Men både pressekonferansen og spørsmålsrunden etterpå avslører at det fortsatt er stor uenighet partiene imellom om norsk skattepolitikk.

Formuesskatt på aksjer og lastebil – opp eller ned?

— Det er nå tverpolitisk enighet om en målrettet reduksjon i formuesskatten på kapital investert i bedriftene. Det er en seier for KrF, som i mange år har møtt argumenter om at dette ikke lar seg gjøre, sa Hans Olav Syversen , leder av Stortingstets finanskomité.

Seks partier er nå enige om en rabatt på formue som sentrumspartiene lenge har kalt «arbeidende kapital.»

Har man formue i form av aksjer og driftsmidler (f.eks. en tråler, en lastebil eller maskiner) vil man heretter få en rabatt på 20 prosent av hva disse aksjene og driftsmidlene er verdsatt til. De resterende 80 prosentene skal man betale formuesskatt av. Men hvor mye?

Les også

Les også

Jensen gir resten av skattelettelsene til eierne

Ap: Mindre økning enn på annen formue

Partier med svært ulikt syn på formuessatt er blitt enige om systemet. Høyre og Frp – som ønsker mye lavere formuesskatt – og Ap som har stemt imot siste års lettelser i denne skatten, står sammen om dette.

— Betyr forliket at Ap nå går inn for mindre formuesskatt på såkalt arbeidende kapital?

— Vi står fritt til å øke satsen på formuesskatten, sier partiets finanspolitiske talskvinne, Marianne Marthinsen.

- Men går dere inn for lavere skatt på arbeidende kapital?

— I vårt samlede opplegg vil det antagelig bli noe mer formuesskatt, sier hun men påpeker at det på aksjer og driftsmidler «vil bli en mindre økning enn» på penger plassert i annen privat formue, sier hun.

Les også :

Les også

Skatteforliket gjør det lettere å investere i arbeidsplasser

Høyre med litt annen ordlyd i sin tolkning

Høyres Siri A. Meling, som har vært saksordfører for hele skattemeldingen, tydeliggjør uenigheten når hun slår fast at «Høyre, Frp, KrF og Venstre er enige om å jobbe for å redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital. Arbeiderpartiet vil øke den.»

Rødgrønt skattesprik

SVs finanspolitiske talsmann, Snorre Valen, satt bak TV-kameraene og fulgte med da de seks andre partienes talsmenn i Stortingets finanskomite la frem skattekompromisset.

Det at Ap er blitt med på forliket, har fått SVs Snorre Valen til å se rødt. Han satt på sidelinjen og mente de andres snakk om «småbedrifter» ikke var dekkende. SV-politikeren mener det i virkeligheten dreier seg «skattelette til dem som har mest fra før», som han påpeker at Jonas Gahr Støre pleier å si.

Men fra sidelinjen jublet Valen over ett av punktene – og det var et punkt de seks andre ikke var helt enige om.

Ny finansskatt skal innføres

SV var ett av få partier som i forrige valgkamp kjempet for innføring av skatt på finansielle tjenester. Ifølge de seks partiene skal det «innføres en finansskatt fra 2017.»

— Den blir vedtatt uansett, det er ingen grunn til å bli med i forlik og legitimere høyresidens formuesskattekutt av den grunn, sier Valen om denne kampsaken til SV – men han lover kakefest når den endelig vedtas.

Den festen er det ikke sikkert at Venstre blir mer på – selv om Venstre er ett av de seks partiene som står bak skattekompromisset.

Venstre skeptisk til finansskatt

— Vi har ikke gitt noen blankofullmakt her, opplyste partiets finanspolitiske talsmann Terje Breivik. Han vil studere endelig modell før han kan si tydelig ifra om Venstre går med på dette og gir uttrykk for frykt for at kostnadene ved en slik skatt kan bli veltet over på vanlige folk som risikerer å måtte betale mer for forsikring og lån.

Sps finanspolitiske talsmann, som er en mye større tilhenger av redusert skatt på arbeidende kapital ell tidligere regjeringskamerater i SV og Ap, også tilhenger av skatt på finansielle tjenester.

— Men om man klarer å innføre en finansskatt er det mest spennende i hele forliket, mener han og kommer med tydelige spark til sittende regjerings slit med å innføre både avgift på plastposer og flyreiser.

Les også

  1. Stortinget kutter bedriftseiernes formuesskatt med 20 pst.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Skatter og avgifter