Politikk

Linda Helleland innrømmer at hun feilvurderte fedres ønske om å være mer hjemme med egne barn

I 2010 karakteriserte hun fedrekvoten som «mistillit til far som omsorgsperson». Nå innrømmer hun at hun tok feil.

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

– Det er åpenbart viktig det politikerne fastsetter av fordeling i foreldrepermisjonen.

Dette utsagnet fra statsråd Linda Hofstad Helleland står i sterk kontrast til hva hun trodde for noen år siden.

  • Nå er det påvist: Fedre følger fedrekvoten nesten slavisk

Erkjennelsen til Høyre-politikeren kommer etter at Arbeids- og velferdsdirektoratet nå kan dokumentere at det er en klar sammenheng mellom hvor lang fedrekvote Stortinget vedtar og lengden på permisjonen fedre faktisk tar ut.

Ifølge Nav er det nærmest en umiddelbar endring i fedres adferd når kvoten endres.

Mente kvote var mistillit til fedre

I 2010 sto Hofstad Helleland i bresjen i Høyre for å fjerne hele fedrekvoten. På den tiden argumenterte hun slik for eget standpunkt i en stortingsdebatt om saken:

– Dagens fedre trenger ikke tvinges hjem til sine nyfødte barn.

Den gang ledet hun Høyres kvinnenettverk og gikk inn for å fjerne hele fedrekvoten. I debatten anklaget hun rødgrønne regjeringspolitikere for å «tro at fedrene ikke vil være hjemme hvis man ikke har en fedrekvote å ty til.»

– Dette er en mistillit til far som omsorgsperson, sa hun.

Hun sa også at hun trodde «mange fedre vil ta ut mer enn de ti ukene som dagens regelverk gir dem anledning til» – hvis man fjernet kvoten.

«Trodde vi hadde kommet lenger»

– Innrømmer du at de rett og slett tok feil da du mente man bare kunne fjerne fedrekvoten og så ville fedre likevel bruke minst like mye tid hjemme?

– Jeg trodde faktisk vi hadde kommet lenger, og at fedre selv hadde et genuint ønske om å være mer hjemme sammen med barna sine, sier hun.

Hun legger til at hun også trodde det fra arbeidsgivers side var mer aksept for at fedre var hjemme.

Håper man slipper kvote «om noen år»

– Vi ser at det i enkelte bransjen ikke er det. Da må man dessverre ty til loven og bruke den ennå en tid. Så får vi håpe om noen år at vi ikke trenger kvoter. Men for barnets beste, er det viktig å ha tid hjemme både med mor og far, sier hun og legger til at dette må balanseres slik at «det ikke blir for stort inngripen i foreldrenes valgfrihet.»

Kulturstatsråden som var en sentral figur da Høyre vraket fedrekvoten, sier hun nå har en «fleksibel holdning» til partiets nye syn på saken.

Høyres landsmøte vår vedtok å støtte dagens kvote på ti uker. Etter den tid er Regjeringen blitt presset til å øke kvoten til 14 uker og fremmer forslag om det fra 1. juli neste år.

– Jeg lever helt fint med den løsningen vi får nå, sier hun.

Tina Bru: Interessant Nav-undersøkelse

Som ung Unge Høyre-politiker mente også dagens leder av kvinnenettverket i Høyre, Tina Bru, at man ikke trengte noen fedrekvote. Men Bru, som nå sitter på Stortinget, endret syn på saken og bidro sterkt til at Høyre fjernet seg fra Hofstad Hellelands tidligere linje.

Hun ledet Høyres likestillingsutvalg, som foreslo at partiet burde være for fedrekvote. Forslaget derfra førte til slutt til at Høyre snudde. Nå sier hun følgende om Navs funn:

– Det er interessant, og noe man har antatt lenge. Vi har hatt indikatorer på at det er slik.

Les mer om

  1. Linda Hofstad Helleland
  2. Høyre (H)
  3. Likestilling
  4. Foreldrepermisjon