Mens politikerne fester for millioner, må sykepleiere betale sitt eget julebord: – Urettferdig at innsatsen verdsettes så ulikt

Sykepleiere på landets sykehus må selv punge ut for julebord og sommerfest. Samtidig bruker stortingspartiene millioner av skattekroner på fester, sosiale arrangementer og hyggetur til utlandet.

Linda Lavik er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Buskerud. Hun reagerer på hvordan politikerne forsyner seg heftig at fellesskapets midler til fest og sosial moro, mens sykepleiere og andre statlige ansatte knapt får noe som helst.

Aftenposten fortalte torsdag om hvordan Frps og Høyres stortingsgrupper i fjor brukte henholdsvis 26.900 og 13.000 kroner offentlige kroner på fest, moro og sosiale aktiviteter pr. person.

Til sammenligning åpner det statlige regelverket for at statlig ansatte i 2017 kunne bruke inntil 467 kroner på såkalte «velferdstiltak» (se faktaboks).

Må betale selv

Men selv denne summen er langt unna hverdagen for en rekke statsansatte som, i likhet med stortingsrepresentantene, får arbeidsplassen sin finansiert over statsbudsjettet.

– Det vanlige er at sykepleiere betaler for julebord selv, både for mat og drikke. Det har hendt at noen får sponset litt av arbeidsgiver – og at de betaler en egenandel – men det er slutt på at dette dekkes over sykehusenes budsjetter, sier Linda Lavik, som er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Buskerud.

– Hvorfor det?

– Det finnes ikke økonomi til det i helseforetakene. Vi får knapt kaffe på møter vi er på i jobbsammenheng, sier hun.

En undersøkelse i 2012 viste at kun én av fem offentlig ansatte fikk dekket julebord av arbeidsgiveren.

Helse Sør-Øst: Dekker julebord for sentralt ansatte

De siste årene har Regjeringen innført strenge effektiviseringstiltak i helsevesenet, og Helseforetakene anslo sommeren 2017 at de ville få 482 millioner kroner mindre som følge av innsparingsvedtakene.

Helse Sør-Øst og de underliggende sykehusene er med rundt 78.000 ansatte Norges største offentlige arbeidsgiver.

Illustrasjonen viser den relative størrelsen på partigruppenes pengebruk på fest og sosiale aktiviteter pr. person i 2017. Sp opplyser at velferdsutgiftene deres finansieres ved at stortingsrepresentantene betaler inn 500 kroner i måneden i egenandel. KrF har en tilsvarende egenandel på 2500 kroner i året for stortingsrepresentantene. Den svarte sirkelen viser hvor mye statlige virksomheter kan bruke pr. ansatt, men for mange offentlige ansatte ligger det reelle tallet enda lavere.

Foretaket opplyser at deres kostnader til sosiale arrangementer ligger «godt innenfor statens satser».

I en e-post skriver kommunikasjonsrådgiver Anette Løberg at de dekker middag til julebord og en sommersamling, men at dette kun gjelder de rundt 160 ansatte i det regionale helseforetaket.

Hun opplyser at hun ikke kjenner praksisen på de mange sykehusene som er underlagt foretaket.

Har ansattarrangementer hjemme for å spare penger

Lavik opplyser at det ikke er uvanlig at sosiale arrangementer avholdes hjemme hos de ansatte, slik at kostnadene holdes mest mulig nede. Hun anslår at utgiftene som sykepleierne selv dekker utgjør fra rundt 500 kroner og oppover.

En statsansatt sykepleier hadde i fjor en snittlønn på 514.000 kroner – inkludert ulempetillegg for tung vaktbelastning. Stortingsrepresentantene tjener 956.000 kroner i året.

Det fremkommer av Stortingets regnskaper at partigruppene på Stortinget har brukt 9,6 millioner kroner på fest, moro og sosiale aktiviteter de siste fem årene.

Sykehus og andre statlige institusjoner er som hovedregel underlagt et lovverk som sikrer at offentligheten har rett til å innsyn i detaljerte opplysninger om denne type offentlig pengebruk, men Stortinget har besluttet at partigruppene ikke skal være omfattet av samme krav. Det er derfor vanskelig å få grundig innsikt i nøyaktig hva disse pengene er brukt på.

God stemning under Frps valgvake i september 2017.

Frp: Vil ikke svare på hvorfor de fortjener mer, men «har forståelse for at pengebruken vekker reaksjoner»

Hverken Frp eller Høyre, som forsyner seg med mest skattepenger til fest og sosial moro, har besvart Aftenpostens spørsmål om hvorfor de mener at egne folk fortjener å feste på det offentliges regning, mens mange statsansatte ikke får samme mulighet. Men Frps sekretariatsleder erkjenner i en e-post at deres pengebruk har vært for stort.

– Som Aftenpostens tall viser er nivået for velferdsutgifter i 2017 ekstraordinært høyt i forhold til øvrige år. Vi har forståelse for at pengebruken vekker reaksjoner. Etter valget i 2017 tok jeg tak i dette sammen med gruppeledelsen, og nivået på stortingsgruppens velferdsutgifter i 2018 vil være på godt under halvparten, skriver Per Kristian Solbak i en e-post.

Et nivå «godt under halvparten» vil fremdeles være 20–25 ganger mer enn det statlige ansatte i henhold til regelverket har rom for å bruke til samme formål.

Aftenposten har oversendt et oppfølgingsspørsmål om hvorfor partigruppen mener dette er et hensiktsmessig nivå, men spørsmålet er ikke blitt besvart.

Sykepleiere jobber ofte tunge turnuser og med mye kvelds- og helgejobbing, men Sykepleierforbundet reagerer på at mange helsearbeidere ikke verdsettes nok til at de får dekket julebord av staten.

– Urettferdig

Lavik reagerer på hvordan stortingspartiene gir seg selv langt mer offentlige penger til fest og moro enn det statsansatte lenger nede i systemet kan nyte godt av.

– Det er urettferdig at innsatsen til ansatte som finansieres av offentlige midler verdsettes så ulikt. Stortingspolitikere gjør en viktig samfunnsinnsats, men det gjør også sykepleiere. Det virker ikke rimelig at forskjellen skal være så stor, og de som sitter på toppen har et spesielt ansvar for å være bevisste på hvordan dette slår ut.

– Hvorfor tror du det blir slik?

– Det kan se ut som det er en kultur der de som sitter nærmest kjøttgryten har lettere for å bevilge mer til seg selv enn til oss som sitter lenger unna, sier hun.