Eksdirektør beskylder Traaseth for en splitt- og hersk-ledelse. Men Kina-sjefen sier «hun er en dynamisk leder som nyter stor tillit internt »

Det er veldig ulike meninger om Anita Krohn Traaseths lederstil som sjef for Innovasjon Norge.

Innovasjon Norges administrerende direktør Anita Krohn Traaseth får støtte fra organisasjonens sjef i Kina Knut Sørlie. Her er de to i Beijing i 2015.

– Høsten 2014 presenterte administrerende direktør et nytt organisasjonskart. Der fremgikk det at min stilling, og også andres, skulle utlyses, sier Anne Ombye, som var økonomidirektør i det statlige selskapet inntil hun sluttet ved årsskiftet 2015/2016.

Aftenposten har kontaktet flere tidligere ledere i Innovasjon Norge og Ombye har sagt seg villig til å stå frem med navn siden hun ikke lenger arbeider i selskapet.

– Der er adskillig vanskeligere for dem som fortsatt er ansatt å ta denne belastningen, de tør ikke si noe.

– Lovstridige prosesser

Ombyes vurdering er at flere endringer Krohn Traaseth foretok i organisasjonen var i strid med arbeidsmiljøloven, blant annet fordi stillinger ble forandret uten «nødvendige forutgående prosesser».

Hun hevder at administrerende direktør på sin private blogg Tinteguri hengte ut to medarbeidere på grunnplanet, som lett kunne identifiseres.

– Blogginnlegget «Ær’e her’e er party», ble lagt ut på en lørdag. Jeg brukte mye tid den helgen til å snakke med og roe ned dem som var rammet. På mandagen ble innlegget endret, etter at andre i organisasjonen hadde reagert og sagt fra, sier Ombye, som nå arbeider som selvstendig næringsdrivende konsulent.

Hun forteller at årsaken til at hun sluttet var «ene og alene Krohn Traaseths lederstil».

– Jeg har vært med på mange organisasjonsendringer og er ikke redd for slike prosesser. Problemet med denne omorganiseringen var at ingen snakket med dem det gjaldt. Jeg har aldri opplevd lignende.

HR-direktøren: «Krevende omstillingsprosesser»

Aftenposten har bedt Innovasjon Norge og Traaseth om en kommentar. Det er HR-direktør i Innovasjon Norge, Yvonne Fosser, som svarer i en e-post på økonomidirektør Ombyes kritikk:

«I 2015/2016 var Innovasjon Norge i en stor omstillingsprosess som førte til at 34 personer mistet jobben. De berørte opplevde selvfølgelig dette som krevende, og det har vi full forståelse for.

Omstillingsprosesser er krevende, men interne medarbeiderundersøkelser fra 2016/2017 viser at de fleste av våre kolleger er svært engasjerte og motiverte. Støtteerklæringene til Traaseth fra alle fagforeningene i Innovasjon Norge som er kommet frem i media i dag er et godt bevis på dette,» skriver Fosser.

«Siden kommentarene under berører en personalsak kan vi ikke kommentere ytterligere», avslutter hun.

Ifølge en artikkel i DN i dag visste ikke de hovedtillitsvalgte for fagforeningene om at deler av styret for Innovasjon Norge ikke har tillit til direktør Anita Krohn Traaseth. Hovedtillitsvalgte i fagforbundet Parat sier til avisen at samarbeidet med Traaseth bare har blitt bedre og bedre de siste årene.

Kina-direktør: Full tillit til Traaseth

Aftenposten har også vært i kontakt med personer som ikke deler Ombyes opplevelse av Traaseths lederstil.

Innovasjon Norges sjef i Beijing, Knut R. Sørlie, mener det var klokt av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) å blande seg inn i styrebehandlingen av Traaseths fremtid.

– Jeg er svært overrasket over å lese i Aftenposten at styremedlemmer ikke har tillit til Anita. Hun er en dynamisk leder som nyter stor tillit internt. Jeg er helt overbevist om at alle i IN (Innovasjon Norge)s ledergruppe har samme oppfatning. Hun har full støtte fra oss alle, sier Sørlie, som i en årrekke har ledet selskapets arbeid i Kina.

Han fremhever ikke minst Traaseths innsats for «det grønne skiftet»:

– IN er det sentrale virkemiddelapparatet regjeringen har for å nå de ambisiøse målene om bærekraftige løsninger. Og Anita er uten tvil den person som best kan lede dette omfattende arbeidet, der vi har fått oppdrag fra 7–8 departementer. Jeg reagerer på at det ikke skal være takhøyde for at toppsjefen for denne prosessen tillater seg å snakke høyt om industrinasjonen Norges fremtid, gitt de store utfordringene vi står overfor, sier Sørlie, med henvisning direktør Krohn Traaseths kronikk i Aftenposten høsten 2017.

Traaseth blir kritisert for å argumentere for at Norges oljeproduksjon og klimapolitikk ikke henger sammen, og styremedlemmer skal ha reagert på at IN i denne artikkelen ikke fremsto med den bransjenøytralitet som kreves av det statseide selskapet.

– Pådriver for modernisering

Sørlie mener at INs toppsjef også viser vei når det gjelder modernisering av offentlig sektor.

– Det overrasker meg ikke at Isaksen valgte å gripe inn for å hindre at Anita ble oppsagt. Han ser nok verdien av å ta vare på en leder som er samlende nok til å føre denne prosessen videre. Hun er en fornyende kraft som energisk inspirerer og motiverer sine medarbeidere til nødvendig endring.

– Hvor godt kjennskap har du til at IN-ansatte skal være kritiske til Anita Krohn Traaseths lederstil, som noen karakteriserer som splittende?

– Her kan jeg bare snakke for INs lokalt ansatte i Kina. Det er ingen tvil om at Anita er godt likt og respektert av alle her. Vi ser nå frem til at hun kommer på sitt tredje besøk til Beijing til høsten, i forbindelse med Kongen og dronningens statsbesøk, sier Sørlie.

– Aldri opplevd lignende

Tidligere økonomidirektør Ombye har følgende forklaring på det sprikende synet Sørlie og henne selv har på Traaseth som leder:

– Sørlie arbeider på et av utekontorene. Det tok litt tid for meg også å oppdage hvordan Krohn Traaseths splitt- og hersk-ledelse fungerer, enten er du innenfor eller så er du ute i mørket. Det er blant annet et problem at hun bare gir den informasjon som passer henne, sier den tidligere økonomidirektøren i Innovasjon Norge.

– Varslet du noen om de kritikkverdige forholdene?

– Jeg vil ikke bruke ordet varsling. Men ja, jeg sa fra. Hvem jeg snakket med, vil jeg ikke kommentere.

Eksdirektør: – Vært uenighet siden Traaseth begynte

Per Arne Tuftin var reiselivsdirektør i Innovasjon Norge i ti år, før han i mai 2016 gikk til jobben som leder for bransjeorganisasjonen Norsk Reiseliv.

– Det har vært uenighet om satsingen på reiseliv i Innovasjon Norge siden Anita Krohn Traaseth begynte som leder, sier han til Aftenposten.

– Hva slags uenighet?

– Det ble ment at hun prioriterte reiselivet ned. Det virker ikke på meg som om det har vært noen endring i prioriteringene de siste par årene. Man hadde forventet at reiselivsnæringen skulle bli mer involvert i utviklingen av selskapet Innovasjon Norge, sier Tuftin.

Han ønsker ikke å kommentere hvordan styret i IN har forholdt seg til disse motsetningene.

– Hvordan er din og Norsk Reiselivs dialog med Innovasjon Norge nå?

– Vi har en god dialog med dem som jobber innenfor reiseliv i IN. Men vi har ingen dialog direkte med Anita Krohn Traaseth, sier Tuftin.

Han ønsker ikke å presisere om han hadde forventet å ha mer direkte kontakt med Traaseth.