Stortinget kan gripe inn overfor kommuner som nekter å fusjonere

I dette intervjuet avviser Ap-lederen at han og partiet har snudd i synet på kommunereformen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre slår nå fast at Ap mener Stortinget kan komme til å gripe inn overfor enkeltkommuner som hindrer kommunesammenslåinger.

Både statsminister Erna Solberg, økonomiprofessor Jørn Rattsø og Aftenpostens politiske redaktør, Trine Eilertsen, har beskyldt Ap for å ha beveget seg fra å være åpen for tvangssammenslåing av kommuner, til å stå for en ren frivillighetslinje – en linje som har ført til syv færre kommuner siden 1995.

— Denne tvangstanken om tvang er uheldig for prosessene som nå pågår mellom nabokommuner om sammenslåing, sier Støre.

- Enig med Erna

Han peker på at statsminister Erna Solberg, i et intervju med Aftenposten mandag, sier at hun ikke ville si hva som vil skje med enkeltkommuner som nekter å være med i en sammenslåing, selv om alle naboene ønsker en fusjon.

Erna Solberg

— Nå har vi en situasjon hvor det er viktig med frivillighet, sa Solberg til Aftenposten.

— Der sier jeg meg enig med henne, sier Støre.

Ikke vetorett

- Så Ap mener ikke at enkeltkommuner skal ha vetorett?

— Aps landsmøte i vår understreket vår linje om at frivillighet skal ligge til grunn. Så vil selvsagt ikke vi oppheve Stortingets ansvar for å gripe inn dersom det dukker opp tilfeller som krever det. Dette er imidlertid en hypotetisk problemstilling, og vi har så langt ikke oppdaget noen slike tilfeller. Jeg ser også at de som tidligere har vært opptatt av å snakke om tvang ikke gjør det lenger. Erna Solberg understreker at det er frivillighet dette handler om. For klimaet i samtalene mellom små og store kommuner, så er det et klokt budskap.

Jonas Gahr Støre

— En hypotetisk problemstilling? Det er vel rimelig sikkert at slik problemstillinger vil kommer på bordet?

— Men da får vi ta stilling til det, når det måtte skje. Nå får kommunene gjøre seg ferdige med de samtalene de er i gang med, vi mener erfaring viser at slike prosesser blir best om de er lokalt forankret og bygger på frivillighet.

- Stortinget kan ikke frasi seg ansvar

- Så for å være helt tydelig: Så når Stortinget får et helhetsbilde, som kan vise at det er lokale uenigheter, så vil ikke Ap avvise at Stortinget tar grep?

— Jeg sier, på generelt grunnlag, at Stortinget ikke kan frasi seg et ansvar for å vurdere en helhet. Vår holdning har vært og er at reformen blir best når den bygger på frivillighet og positive incentiver. Jeg har tiltro til at de vet best ute i kommunene, det budskapet forsterket landsmøtet vårt i vår.

- Så kommuner skal ikke ha vetorett?

— Hovedprinsippet er frivillighet. Så får vi oppsummere når vi ser helhetsbildet.

- Og med et hovedprinsipp og en hovedregel, så er det alltid unntak, ikke sant?

— Det bidrar ikke til fremgang i dag at vi spekulerer i de hypotetiske unntakene. Jeg merker meg at Erna Solberg i dag sier at hun ikke vil kommentere hva som skjer etter fristen, for det har hun ikke diskutert. Da har heller ikke jeg noe mer å tilføye.

Ønsker at nabosamtalene lykkes

— Hva sier du til Ap-ordførerne Harald Tyrdal og Arve Helle som, i Kommunal Rapport, reagerer på at du sier det ikke er noen entusiasme for reformen?

— Tallfestede ambisjoner om størrelse og antall fra Regjeringen tidlig i perioden dempet entusiasmen. Samtidig har en anstrengt kommuneøkonomi tatt mye av oppmerksomheten. Men jeg møter også mye engasjement ute i landet knyttet til nabosamtalene. Vi ønsker at de skal lykkes. Ap har programfestet, og vi mener, at det trengs endringer i kommunestrukturen. Og at den skal baseres på frivillighet.

- Har ikke endret mening

- Men forstår du ikke at med den gjentatte kritikken mot Regjeringens tidsfrist og tvangsbruk, som særlig Helga Pedersen har kommet med, så oppfattes det som at Ap mener dette ikke har noen hast, eller er spesielt viktig å gjennomføre?

Helga Pedersen

— Kommunene skal løse viktige oppgaver for innbyggerne. Om kommunene endring i struktur kan løse oppgavene bedre – og om demokratifunksjonen kan ivaretas på en god måte, da bør vi være positive til endringer. Ap har ikke endret mening, vi mener samtalene blir best når de er forankret i lokale analyser og behov og er frivillige.

- Mener det samme som Jens

— Er det en forskjell mellom deg og Jens Stoltenberg i synet på kommunesammenslåinger?

— Det opplever jeg ikke. Vi har det samme program i bunnen begge to. Aps mening ble fastlagt da Jens var partileder. Vi vedtok våren 2014 at det å sette en absolutt frist var uklokt.

- Økonomiprofessor Jørn Rattsø sier at hensynet til landets behov for rasjonell organisering av offentlig sektor bør gå foran politiske behov, og viser til at han oppfatter at Ap vil oppheve Regjeringens frist og ikke lenger vil snakke om tvang. Hva sier du til det?

— Rattsø er en mann det er verdt å lytte til, men han er ingen fasit, andre personer med kunnskap har andre konklusjoner enn ham. Til syvende og sist er dette et politisk ansvar, ikke et akademisk.

Jørn Rattsø

— Vil Ap ta initiativ til å få en utsatt frist for sammenslåing, som nå er mai 2016?

— Det vil ikke jeg forskuttere. Flertallet har stemt for en frist. Det mente vi var uklokt. Kanskje vil Regjeringen se, når fristen nærmer seg, at det kan være behov for å lempe på den. Men det er det regjeringens ansvar å vurdere.

Rattsø: - Tvang nødvendig

- Rattsø, som har inngående kjennskap til norsk kommunestruktur, sier at ingen land har fått til sammenslåing av kommuner uten tvang. Hva tenker du om det?

— Vi tror at prosesser basert på frivillighet gir de beste resultatene. Og Igjen: Jeg synes å merke at også Høyre, KrF og Venstre uttrykker seg slik nå.

Aps ansvar

- Du sier at dere ikke har snudd i synet på kommunesammenslåing. Men når "alle" oppfatter det slik så har dere vel et ansvar for det?

— Det kan vel hende at andre har hatt interesse av å fremstille det slik. Jeg kan ikke se at vi har gjort det.

Avviser behov for å plage Regjeringen

— Mange mener Aps motivasjon i denne saken har vært å plage Regjeringen mest mulig, fremfor å inngå et bredt kompromiss i en stor og viktig sak. Hva tenker du om det?

— Det vil jeg virkelig avvise. Særlig av hensyn til alle lokalpolitikere landet rundt som deltar i lokale prosesser i beste mening. Men det er samtidig vår oppgave å påvise der det er svakheter i Regjeringens politikk. Ap er et parti som vil bidra til løsninger som er bra for landet, men vi kan ikke frasi oss å være opposisjon.