Offentlig ansatte mot oljeindustrien på LO-kongressen

NTL-leder Kjersti Barsok utfordrer LO-ledelsen og 200.000 ansatte i oljebransjen. Forbundet som organiserer statsansatte vil ha stans i all leting etter mer olje og gass.

Krav om stans i oljeletingen splitter LO-kongressen. LO-leder Peggy Hessen Følsvik og statsminister Jonas Gahr Støre merker økende spenninger om klima og energibehovene.

– Hvis vi skal lykkes med den grønne omstillingen og nå klimamålene, må vi gjøre noe med utvinningstempoet, sier NTLs leder Kjersti Barsok.

Tirsdag morgen starter LO-kongressen diskusjonen om nytt handlingsprogram. Her vil tema som pensjon, kraftpriser, EØS, olje, gass og klima stå sentralt.

Størst strid blir det antagelig om energi og klima: Skal Norge lete etter mer olje og gass blant annet for å forsyne et mer energihungrig Europa – samtidig som advarslene om at kloden «koker» strømmer på?

LO-sekretariatet, som består av den daglige LO-ledelsen og lederne i de største forbundene, sier klart ja til mer leting. I forslaget til næringspolitisk uttalelse heter det:

«Konflikten med Russland har ført gass opp som vår viktigste eksportartikkel. Eksport av olje og gass sto for ¾ av den totale norske vareeksporten i år. Norge har vært og er en sikker stabil og pålitelig leverandør av energi til Europa. Fortsatt leteaktivitet og funn som sikrer en fortsatt stabil leveranse har en enda større betydning.»

Norsk Tjenestemannslag (NTL) vil derimot ha full stans. De foreslår at LO skal «jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt på norsk sokkel».

– Det er ikke tvil om at det vil komme forslag om endringer fra NTLs delegasjon. Vi har gått inn med offensive forslag på miljø og klima, sier NTLs leder Kjersti Barsok.

– Må lykkes med grønt skifte

Hun avviser LO-ledelsens bruk av krigen i Ukraina som begrunnelse for mer petroleumsaktivitet.

– Å åpne og lete etter nye felt nå handler ikke om å selge olje og gass i markedet akkurat nå. Det handler om 2030. Det er noe annet.

– Vi ser også hvordan Europa nå peker på behovet for å omstille seg. Vi er opptatt av at vi må ha arbeidskraft nok til å lykkes med det grønne skiftet. Det vi åpner og leter etter nå, er ikke noe som vil komme på markedet før om ganske mange år. De kreftene bør vi bruke på grønn energi, mener Barsok.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som organiserer oljearbeiderne, har støtte for «å utvikle, ikke avvikle oljeindustrien» på vei mot en hverdag med grønn energi.

Han åpner også for at klimamålene må reduseres:

– Hvis konflikten skulle vedvare, kan det hende at vi må sakke av på farten på alle kutt i utslipp vi har sagt vi skal ta hjemme innen 2030, sa han nylig.

SV: Utmerket forslag

Barsok avviser å redusere klimamålene:

– Nei, det mener jeg at vi ikke kan.

– Går det foran arbeidsplasser og behovene for energi til Europa?

– Å åpne nye felt nå vil ikke gi oss olje og gass umiddelbart. Det vil gi oss mer olje og gass langt frem i tid. Det er viktig at vi jobber som fellesskap for å nå klimamålene, sier hun.

SVs klimatalsperson Lars Haltbrekken synes forslaget fra NTL er «utmerket».

– Det tar klimakrisen på alvor. LO er også nødt til å ta innover seg klimakrisen vi står oppe i. Jeg tror vi etter hvert kommer til å se endringer i LOs program, sier Haltbrekken.

– NTL sitter i en boble

Akers konserntillitsvalgt Atle Tranøy sier at NTL sitter i «en boble og lar være å ta realitetene innover seg».

– Her er nok Atle Tranøy og jeg grunnleggende uenige. Vi mener at vi tar inn over oss alvoret i realitetene som ligger i FNs klimarapport. Vi har dårlig tid. Vi er opptatt av at fellesskapet må finner løsningene. Hvis ikke fellesskapet gjør det, blir det ikke gode og rettferdige løsninger, sier Barsok.

Et pussig poeng er at Barsok i egenskap av medlem i LO-sekretariatet også står bak LOs uttalelse om « fortsatt leteaktivitet og funn..». For den ble enstemmig vedtatt, får Aftenposten opplyst.

Og Barsok bekrefter at hun deltok i sekretariatets behandling.

– Jeg sitter i sekretariatet og har deltatt i behandlingen av dokumentene til kongressene. Stemmetall og annet kommenterer jeg ikke, sier hun.

Men hun vil ikke kommentere hvordan hun kan stå bak både NTL og LOs motstridende forslag.

– Jeg kommer ikke til å kommentere sekretariatets behandling. Det har vi ikke tradisjon for å gjøre. Jeg har ikke noen ytterlige kommentar til hva som har foregått, sier hun.

– Nødt til å finne kompromiss

Fagforbundets leder Mette Nord sier at kongressen er «nødt til å finne et kompromiss» i oljestriden.

– Vi må finne en balanse. For det er mangel på arbeidskraft. Skal vi klare å bruke den kompetansen som nå er i leverandørindustrien til oljenæringen til havvind og andre energikildetyper, så må vi husholdere med de folkene vi har.

– Vi snakker ikke en avvikling av oljeindustrien i dag, i morgen eller om tre år. Vi snakker om en utvikling, sier Nord.

– Fellesforbundet åpner for at vi kanskje må redusere målene?

– Ja, men jeg vil ikke gå dit hen. Jeg mener vi må klare dette innen klimamålene. Hvis ikke har vi kanskje en klode som ikke er bærekraftig. Og det er ikke noe hverken jobber eller liv på en død planet, mener Nord.

Utvikle grønne arbeidsplasser

Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, mener oljeskattepakken som Stortinget ble enig om i fjor, var avgjørende for å få til omstillingen til fornybar industri.

– Uten den hadde vi hatt ekstremt høy arbeidsledighet. Det er de samme verftene som skal bygge fornybare løsninger.

Han mener verftene har fått tid til å omstille seg til å kunne bygge havmerder til oppdrettsnæring, vindmøller eller batteri.

LO-leder Peggy Hessen understreker at det verste som kan skje er om industriarbeiderne skifter bransje mens de venter på omstillingen.

– Det er ikke sånn at de sitter hjemme og venter på at vi skal bygge vindmøller. Da greier vi ikke ta med oss kompetansen deres over i det grønne skiftet, sier hun.