Politikk

Skattedirektøren mener Stortinget skulle ha rapportert inn representanters fordel av fri bolig

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Alle arbeidsgivere har ifølge skattedirektøren ansvar for å innrapportere om alle fordeler som er gitt arbeidstagere – enten det er lønn, fri bil eller fri bolig.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

– Jeg vil starte med å si at det er egne regler for folkeregistrering for stortingspolitikere. Men når det gjelder pendlerreglene, så er de like for alle, uavhengig av hva slags arbeidsgiver du har, og uavhengig av hva slags arbeidstager du er.

Dette uttalte skattedirektør Nina Schanke Funnemark i NRKs «Debatten» tirsdag kveld. Utgangspunktet for debatten var Aftenpostens mange avsløringer omkring stortingsrepresentanters og statsråders pendlerboliger. Og selv om landets folkevalgte på Stortinget ikke er å anse som vanlige arbeidstagere, må de ifølge skattedirektøren altså forhold seg til de samme pendlerreglene.

Må skatte hvis man ikke har utgifter til bolig

Skattedirektøren klargjorde at man skal skatte av fri bolig betalt av arbeidsgiver hvis man ikke har reelle utgifter til bolig.

– Hvis du har to boliger og ikke utgifter til din opprinnelige og gratis bolig fra arbeidsgiver, da må du skatte av den på lik linje med andre fordeler du får fra arbeidsgiver, sa hun.

Hun understreker at dette er regler «som gjelder for alle arbeidstagere og alle pendlere».

På spørsmål fra programleder Fredrik Solvang om hva slags skatteråd Skatteetaten har gitt til Stortinget, svarte hun slik:

– Vi har mye informasjon på våre nettsider og i våre håndbøker om pendlerreglene. Og er det arbeidsgivere som tar kontakt med oss, så veileder vi dem så godt vi kan om de reglene som gjelder. Vi har også gitt generell veiledning til Statsministerens kontor og Stortinget om når det er skattepliktig, og når det ikke er skattepliktig.

Stortinget skal innberette riktig

Hun opplyste at Skatteetaten skal ha gitt samme informasjon til Stortinget som hun opplyste om i programmet. Hun klargjorde hvem som har ansvar for at det blir gitt riktige opplysninger til skatteetaten.

– I hver situasjon – og jeg snakker generelt – er det arbeidsgiver som har ansvar for å innrapportere riktig fordel som er gitt arbeidstager, enten det er lønn, fri bil eller fri bolig (...),sa hun.

Hun minnet også om at arbeidstagerne har et selvstendig ansvar for å sjekke at alle opplysninger i Skattemeldingen er korrekte.

– Og så har de et selvstendig ansvar for å korrigere om de ikke er riktige, sa hun.

Straffen for ikke å korrigere feil kan ende med tilleggsskatt – fra 20 til 60 prosent.

Aftenpostens avsløringer

Aftenposten har gjennom en serie artikler satt søkelys på hvordan dagens statsråder, partiledere og andre politikere har benyttet seg av pendlerboliger.

 • KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig på Stortingets regning i ti år. Det skyldtes at han formelt var folkeregistrert på gutterommet. Samtidig eide han i fem år en bolig i nåværende Lillestrøm kommune. Den leide han ut.
 • Sveinung Rotevatn (V) var også folkeregistrert på gutterommet da han ble valgt inn på Stortinget. Også han fikk derfor pendlerbolig og slapp å betale boutgifter.
 • Tellef Inge Mørland (Ap) bor i egen bolig i Arendal. Samtidig eide han en liten leilighet i Oslo sentrum. Likevel søkte han om og fikk innvilget pendlerbolig fra 2017. Dermed kunne han leie ut leiligheten i sentrum samtidig som han selv bodde gratis i Stortingets pendlerbolig.

Stortinget har satt advokater på saken

Stortinget har på bakgrunn av artiklene tatt selvkritikk for at politikerne ikke blir bedt om å gi flere opplysninger når de søker en slik bolig.

I forrige uke avslørte Aftenposten også at KrF-lederen sa han hadde utgifter hos foreldrene, for å slippe skatt. Men Ropstad betalte ikke en krone. 18. september valgte han på grunn av denne avsløringen å trekke seg som leder og gå av som statsråd.

Aftenposten har avdekket at det har vært uklarhet omkring skattereglene og ulik tolkning av dem i Stortinget og på Statsministerens kontor.

Tirsdag ettermiddag varslet Stortingets administrasjonen at advokater skal se på skatteforholdene for pendlere. På det tidspunktet var ekstern og uavhengig gransking av pendlerbolig-saken et krav fra et flertall på Stortinget.

Les mer om

 1. Stortingets pendlerboliger
 2. Stortingets pendlerboliger
 3. Stortinget
 4. Kjell Ingolf Ropstad