Politikk

Professor ber om statlig kommisjon etter pendlersakene

Dette er en politisk skandale, mener professor i offentlig rett.

Stortingets direktør ønsket å la enkeltsakene ligge.
  • Vegard Venli
    Journalist
  • Sigrid Gausen
    Journalist

– Reglene om pendlerbolig har medført at en statsråd har gått av og en stortingspresident har trukket seg. Saken er blitt en politisk skandale, sier Christoffer Eriksen.

Professoren i offentlig rett mener Stortinget nå bør sette ned en statlig granskingskommisjon for å snu hver stein i pendlerbolig-saken.

Han er overrasket over at Stortinget ikke allerede har tatt initiativ til en slik kommisjon.

  • Få oversikt over alle pendlerbolig-sakene her

– Mistanke om at statens fremste tillitsvalgte har fått uberettigede goder, kan svekke folks tillit til Stortinget og Regjeringen, påpeker Eriksen.

– Med en statlig granskingskommisjon kunne vi fått en saklig og faktabasert opprydning, fremfor stadig nye enkeltsaker hvor knapt noen har oversikt over alle relevante forhold.

Stortinget snudde

Aftenposten har flere ganger stilt spørsmål om hvorfor Stortinget ikke ville gå inn i enkeltsaker. Nylig varslet visepresident Svein Harberg (H) at Stortinget snur og likevel vil gjøre det.

Christoffer Eriksen mener en statlig granskingskommisjon må komme i tillegg til Riksrevisjonens gjennomgang av saken.

– Denne saken handler om fordeling av goder til statens fremste tillitsvalgte, stortingsrepresentantene og statsrådene. Vi ser at det har gått galt både i Stortinget og regjeringen. Det er i høst satt spørsmålstegn ved rollen til både administrasjonen og Statsministerens kontor i tildeling av disse godene. Sånn kan det ikke være, sier han.

Tok til orde for en gransking i september

Han er tydelig på hva som må til for å gjenopprette tilliten:

– Stortinget i plenum må gi vide fullmakter til en uavhengig statlig granskingskommisjon, som får i oppdrag å finne ut av hvordan tildelinger av goder kunne skape så mye rot og mistenksomhet.

Eriksen tok allerede i september til orde for en statlig gransking. Den gangen var bakteppet at både Statsministerens kontor og Stortinget hadde feiltolket regelverket. Konsekvensen var at en rekke politikere slapp å betale skatt av pendlerboligen. Ropstad måtte gå av. Nå har også stortingspresidenten gått av, og Politiet har iverksatt etterforskning.

– Nå må alle sider av saken undersøkes. Det sier seg selv at det trengs en ordentlig opprydning, sier Eriksen.

Bør granskes med lupe

Aftenposten har tidligere spurt hvorfor Stortinget ikke kan sanksjonere politikere som har fått goder de ikke har krav på.

Nylig bekreftet stortingsdirektøren at mangelen på regelverk er grunnen til at administrasjonen har latt sakene ligge.

– Administrasjonen har ikke hjemmel i regelverket for pendlerboliger til å granske og iverksette reaksjoner overfor representantene, sa direktør Marianne Andreassen.

Eriksen mener at også hullene i regelverket bør granskes med lupe av en statlig granskingskommisjon.

– Ja, helt klart. Det må foretas av et helt uavhengig utvalg som får tilgang til alt, både i Stortingets administrasjon og i regjeringens embetsverk.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Stortingets pendlerboliger
  2. Stortinget
  3. Politikk