Påstår Hagen ble advart mot å stille mot Ytterhorn

Det sier flere sentale medlemmer av Frps stortingsgruppe til aftenposten.no.

Både partileder Siv Jensen og andre sentrale medlemmer av Frps stortingsgruppe beskriver Hagens reaksjon på nederlaget som trist.

Tidligere Frp-leder Carl I Hagen dro rett til partikontoret, ryddet pulten og trakk seg fra sine verv i sentralstyret etter at han tapte kampen om å bli Frps representant i Nobelkomiteen sist uke.

I et fem siders langt notat som han sendte en rekke sentrale partimeldemmer, forteller Hagen at han føler seg ydmyket og motarbeidet av partiledelsen.

Taus om varsling

Partileder Siv Jensen sier det er trist at Hagen reagerer på denne måten etter å ha tapt i en demokratisk prosess.

— Vi har hatt en helt ordinær prosess med et demokratisk valg. Personen vi har i komiteen har ønsket å fortsette, og vi har derfor ikke vært på jakt etter noen ny kandidat, sier Siv Jensen til TV2.

Hun bekrefter at hun var klar over Hagens sterke ønske om å avslutte sin politiske karriere i Nobelkomiteen, men nekter å svare på om hun varslet Hagen før valget om at han ikke var innstilt.

For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse for en plass i Nobelkomiteen når Inger Marie Ytterhorns to perioder var over. Jeg fikk et klart inntrykk av det skulle gå greit. Carl I Hagen

I sin redegjørelse på 18 punkter over hvorfor han trakk seg, skriver Hagen at han ikke ble underrettet om valgprosessen og derfor ikke visste at han ikke var kandidat før han så gruppemøtepapirene. Dermed mistet han også muligheten til å fremme sitt eget kandidatur, eller be noen om å fremme det overfor valgkomiteen.

Peter N Myhre stilte benkeforslag om å velge Hagen på bekostning av Ytterhorn, men forslaget ble stemt ned med seks mot 25 stemmer.

— Det jeg er mest skuffet over, er at ingen ba om en prat med meg or å si at jeg av en eller annen grunn ikke passet inn. Da kunne jeg ha vurdert om jeg likevel ønsket å fremme mitt kandidatur for valgkomiteen, sier Hagen til TV2.

Satte fart på nedturen

Flere sentrale medlemmer av stortingsgruppen sier imidlertid til Aftenposten at Hagen av flere partifeller ble direkte advart mot å utfordre Ytterhorn. De mener det er leit at han ikke tok signalene, og dermed «satte fart på egen nedtur».

Flere sier også at de rev seg i håret da Carl I Hagen - mens Siv Jensen lå på sykehuset med brukket rygg - gikk ut og sa at han burde blitt brukt mer i valgkampen. Utspillet om de pårørendes reaksjoner etter 22. juli gjorde ikke saken bedre.

Jeg fikk sjokk da jeg så innstillingen fra valgkomiteen tirsdag 8.11 om ettermiddagen kl. 16.20. Carl I Hagen

Flere mener også at reaksjonen hans på nederlaget er overdrevet.

- Dette er bare trist, sier Bård Hoksrud.

Flere Aftenposten har snakket med mener det ville være helt feil å fjerne en dame som hadde gjort en god jobb i komiteen, og som hadde lyst til å fortsette. Det hadde også vært feil å sette inn en tidligere partileder i lys av debatten som har vært om komiteens sammensetning.

- For passive i media

Peter N Myhre, som lanserte forslaget om Hagen, mener tvert imot at det hadde vært en fordel om komiteen ble ytterligere politisert, noe Hagen kunne bidratt til. Om initiativet til forslaget kom fra ham selv eller Hagen, vil han ikke si noe om.

Siv Jensen hadde åpenbart ikke formidlet at den tidligere partileder gjennom 28 år og parlamentariske leder gjennom 25 års hadde et sterkt ønske om en plass i Nobelkomiteen til valgkomiteen. Ei heller underrettet meg om at hun ikke formidlet mitt ønske. Carl I Hagen

— Komiteens medlemmer er veldig passive i media, med unntak av Jagland. Jeg savner en mer levende debatt om fredsprisen og kriteriene for hvem som skal få den. Vi ser at den i det siste har gått til personer som aldri burde fått den.

— Jeg synes komiteens medlemmer i større grad kunne vært synlige i debatten om kriteriene, og det tror jeg Carl hadde fått til fint, sier Myhre til Aftenposten.no.

- Vil ikke spekulere

- Hvorfor tror du Hagen ikke fikk flere stemmer?

- Det er vanskelig å si. Valgkomiteens innstilling står som regel veldig sterkt i Frp, og jeg bare noterer meg at det gikk som det gikk. Jeg vil ikke spekulere i om dette har noe å gjøre med forholdet mellom ham og Siv, sier han.

Jeg ringte så IMY som jeg hadde sikret to perioder i komiteen og spurte om hun var klar over mitt sterke ønske om å få overta. Fikk intet klart svar, men beskjed om at hvis jeg ble foreslått i gruppemøte neste morgen så ville det bli kampvotering. Carl I Hagen

Han mener valgprosessen har vært helt ryddlig.

— Hagen sier han føler seg ydmyket og motarbeidet av partiledelsen - har han grunn til det?

— Det får du spørre ham selv om. Jeg har ikke snakket med ham, sier Myhre.