Uventet utskiftning i Venstres valgkomité kan styrke Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn har i utgangspunktet flere erklærte støttespillere i valgkomiteen enn Abid Raja har. En uventet utskiftning i komiteen kan være ytterligere en fordel for Rotevatn.

Sveinung Rotevatn har erklært at han er lederkandidat i partiet. Det har ikke Abid Raja gjort, men han har ikke lagt skjul på at gjerne vil bli leder.

Valgkomiteen i Venstre sitter nå sammen for å finne ut hvem som skal overta ledervervet etter Trine Skei Grande, og hvem som skal bli nestledere.

Siden sist komiteen satt sammen, er ett medlem skiftet ut. Det kan være en fordel for Rotevatn og en ulempe for Raja.

Les også

Raja er politisk kjendis og kan snakke med alle. Rotevatn er ideologen som kan vinne debatter.

Valgkomité-medlem ble kandidat

Bakgrunnen for utskiftningen er at Irene Dahl, leder i Troms og Finnmark Venstre, plutselig er blitt kandidat til sentralstyret. Og siden hun ikke kan sitte i valgkomiteen og foreslå seg selv, ble hun skiftet ut. Det skjedde i juni. Dahl regnes som en av Abid Rajas støttespillere.

I stedet kom Anne Mette Hjelle fra Vestland Venstre inn i valgkomiteen. Og med Hjelle i valgkomiteen, hun er avtroppende kommunikasjonssjef i Lotteritilsynet, frykter folk i Rajas fløy at Rotevatn kan få et ekstra lodd på bekostning av Raja.

Årsaken til denne rokeringen har utspring i sykehusstriden i Nord-Norge.

Forslått til sentralstyret, truet med boikott

Da regjeringen la frem ny nasjonal helse- og sykehusplan, fremmet Sp og Frp forslag om nytt akuttsykehus i Alta, noe Alta Venstre hadde jobbet for lenge.

– Hvis Venstre stemmer mot noe som er så viktig for oss, har vi ingenting å drive valgkamp for i Alta, uttalte Trine Noodt, Venstres fylkestingsrepresentant i Nord-Troms og Finnmark, til NRK.

– Det står på vår troverdighet som politisk parti og den kampsaken vi har ført over ti år for Altas befolkning og nabokommunene, sa Noodt.

Hun opplyste også at hun mente medlemmene i Alta Venstre i et ekstraordinært møte i lokallaget skulle ta stilling til om de ville boikotte neste års stortingsvalgkamp eller legge ned lokalpartiet.

På Stortinget stemte Venstre med regjeringen og mot Alta Venstres ønske. Og selv om truslene etter hvert ble noe moderert i Alta Venstre, hadde Noodt sagt det hun hadde sagt.

Fylkeslederen meldte seg som kandidat

Problemet sett fra noens øyne, ikke minst i tidligere Troms Venstre, var imidlertid at Noodt nylig var foreslått valgt inn i Venstres sentralstyre som ordinært styremedlem. Det skjedde i den innstillingen komiteen avga i mars, før Trine Skei Grande hadde varslet sin avgang som Venstre-leder.

Spørsmålet som meldte seg, var om Venstre kunne velge inn et styremedlem som hadde truet med å boikotte valgkampen og legge den hele lokallaget.

Det endte med at Irene Dahl fra Tromsø, fylkesleder i Troms og Finnmark Venstre, valgte å stille som kandidat til sentralstyret selv.

Og dermed måtte hun ut av valgkomiteen.

Flere har flagget at de ønsker Rotevatn

Fra før sitter det flere i valgkomiteen som tydelig har gitt uttrykk for at de ønsker Rotevatn. Eva Kvelland (Agder) og Arjo van Genderen (Viken) kommer begge fra fylker som offentlig har flagget at de ønsker Rotevatn.

Og siden både Unge Venstre og Venstrekvinnelaget begge har fast representasjon i valgkomiteen- og begge ønsker Rotevatn som leder, har Rotevatn i utgangspunktet hatt et forsprang internt i komiteen.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få Irene Dahl eller Trine Noodt i tale.