Politikk

Mindretallet raste – til ingen nytte – da Stortinget vedtok å bygge ny E18

Mer støy, mer kø og dårligere luft? Eller et grønt byutviklingsprosjekt for bedre luft og lokalmiljøer? De stridende partene er dønn uenige om hva som egentlig skal bygges.

Mange trodde at ombyggingen av E18 vest for Oslo aldri kom til å bli realisert. Men fredag ga Stortinget prosjektet grønt lys.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

På aller siste møtedag før sommeren vedtok stortingsflertallet at nye E18 i Bærum i Akershus skal bygges. Sammen med regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre sikret Ap flertall for omstridte samferdselsprosjektet.

Motstanderne og forkjemperne er ikke engang enige om hva prosjektet egentlig går ut på.

Kritikerne kaller det monstermotorvei. Flertallet mener det er grønt prosjekt for byutvikling, luftkvalitet og kollektivtransport.

Solveig Schytz, stortingsrepresentant for Venstre, er svært fornøyd med at prosjektet nå vedtas.

– Jeg synes det er så utrolig bortkastet at man har kranglet om denne veien i så mange når alle er egentlig enige om at noe må gjøres. Det har vært unødvendige omkamper på grunn av manglende vilje til nødvendige kompromisser, sier Solveig Schytz, stortingsrepresentant fra Akershus for Venstre.

– Nå får vi en ny E18 med bilene under bakken, bedre framkommelighet for buss, nye sykkelveier og mer plass til mennesker - og mindre vei som barriere for byutvikling, sier hun.

Schytz får støtte fra Akershus-kollega Hårek Elvenes (H), som kaller det et historisk vedtak.

– Årtier med kork, kø og kaos skal bort, sier han.

Nettopp dette og lignende tanker har vært gjennomgangstonen fra forkjemperne de siste årene – og også i stortingsdebatten torsdag.

Frp mener prosjektet gir for lite vei

– Det er på tide at dette prosjektet, som er et byutviklingsprosjekt, blir realisert, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Han kom et klart stikk til byrådet i Oslo da han viste til at de ønsker å realisere et svært likt prosjekt innenfor bygrensene, slik Aftenposten nylig omtalte slik Aftenposten nylig omtalte.

– Ved å legge deler av veien i tunnel reduserer vi støy- og støvplager. Det løses ikke med eliktrifisering av bilparken, sa Nils Aage Jegstad (H).

Også Frp, som er imot prosjektet på grunn av den enorme bompengeregningen, er enige i den analysen.

– Det skal ikke bygges såkalte monstermotorveier, som venstreradikalere og MDG forsøker å lure folk til å tro. E18 er et grønt byutviklingsprosjekt, Tor André Johnsen (Frp).

Les også

«Bilfritt byliv er villedende markedsføring», mener kommentator Andreas Slettholm

– Sannheten står på spill

Nettopp monstermotorvei-påstanden er igjen og igjen blitt trukket frem, senest av byrådet i Oslo denne uken.

– Sannheten står på spill i denne saken. At dette ikke øker veikapasiteten er direkte feil. At det bra for kollektivtransporten er også feil. Man planlegger for mer støy, mer kø og dårligere luft, sa Une Bastholm (MDG).

Une Bastholm (MDG) forstår ikke hvordan stortingsflertallet kan vedta prosjektet.

Hun fikk støtte fra både SV og Rødt, og dels også Sp, i kritikken av prosjektet og måten det presses gjennom på.

– Hvorfor fremme noe som mangler politisk støtte fra to fylker? Saken skulle aldri vært til behandling, sa Arne Nevra (SV).

Bastholm setter sin lit til at det rødgrønne flertallet i Viken kan stanse prosjektet. For å bygge ut er man avhengig av en økonomisk milliardgaranti. Akkurat nå er det ingen som stiller den, etter at flertallet på fylkestingen i Viken trakk den gamle garantien tilbake.

– Det er godt å se hvor stødig våre samarbeidspartnere i Oslo og Viken står på plattformene som ble forhandlet frem sist høst, sa Bastholm.

Også samferdselsministeren understreket at en lokal garanti på plass.

– Det er ikke aktuelt for meg å endre praksisen ved å stille statlig garanti for prosjektet, sa Hareide.

Les også

E18-utbygging gir bomregning på 17 milliarder kroner for bilistene

Men hvem skal stille garanti?

Hittil har fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) i Viken ikke villet si hvordan spørsmålet skal håndteres når Aftenposte har spurt. Men samarbeidspartnerne SV og MDG har gått tydelig ut og advart Ap i Viken mot å snu.

– Fylkesrådet vil diskutere hva vi vil gjøre, når det nå er helt klart at det er flertall i Stortinget for å bygge veien, sa Brenna til VG torsdag.

Men i Stortinget var Ap-representantene fra Akershus tydelige om hva de mente:

– I samferdselspolitikken kommer man ikke langt med kompromissløse standpunkt, sa Åsmund Aukrust (Ap).

– Jeg skal være den første til å si at det hadde vært en fordel at Oslo, Viken og staten var enige om en utvikling. De tre partene satt ved forhandlingsbordet og forsøkte. Jeg vil gi ros til samferdselsminister Hareide for rollen hans, sa Sverre Myrli (Ap).

Han viste til at det er avholdt 13 forhandlingsmøter denne våren.

– Det er liten grunn til å tro at partene hadde blitt enige på møte 14 eller 15. Nå får vi en løsning, sa Myrli, uten å kommentere hvorvidt partifellene i Viken kommer til å stille garanti.

Les mer om

  1. E18
  2. Samferdsel