Juseksperter: Fare for nye rettsskandaler når Hauglie anser EU-dom som irrelevant

«Bemerkelsesverdig». Oppsiktsvekkende.» Dette er ord to jusprofessorer bruker etter at statsråd Anniken Hauglie enda en gang avfeier Tolley-dommen som relevant for trygdeskandalen.

Det er oppsiktsvekkende at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ikke mener Tolley-dommen er relevant for trygdeskandalen, mener to jusprofessorer.
  • Solveig Ruud

«Det er oppsiktsvekkende at statsråden, overfor Stortinget», avfeier Tolley-dommen som relevant for problemstillingen i trygdeskandalen.

Dette skriver Christoffer Conrad Eriksen og Ingunn Ikdahl, begge professorer ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, i et debattinnlegg i Aftenposten.

Les også

Er Tolley-dommen uten betydning for trygdeskandalen? | Eriksen og Ikdahl

De går enda et hakk lenger når de mener det er «grunn til bekymring for nye rettsskandaler, når departementet fortsatt ikke anser denne beskjeden fra EU-domstolen for å være relevant for den norske trygdeskandalen.»

Reaksjonen kommer etter et svar fra statsråd Anniken Hauglie til Stortinget i slutten av forrige uke.

Christoffer Conrad Eriksen antyder at det kan dukke opp flere rettsskandaler når departementet anser Tolley-dommen for å være irrelevant.

Norge involverte seg i viktig EU-rettssak

Som Aftenposten tidligere har omtalt, involverte Norge seg i en trygdesak som for et par år siden var oppe i EU-domstolen: Tolley-saken. Den dreide seg om britiske Linda Tolley, som flyttet til Spania og derfor mistet en ytelse fra Storbritannia. Hun klaget, saken havnet i EU-domstolen, og hun vant.

Siden Norge involverte seg i saken, fikk blant annet Arbeids- og sosialdepartementet førstehånds kjennskap til dommen. Og dommen brukes som relevant argument for at Nav har måttet endre praksis og ikke lenger kan kreve tilstedeværelse i Norge for personer som mottar for eksempel sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

Siden dommen falt 1. februar 2017, er det stilt spørsmål om departementet allerede da kunne ha forstått at Nav tolket EUs trygdeforordning feil. Hauglie har også fått spørsmål om hvorfor hun ikke fortalte Stortinget om Norges involvering i saken.

Hauglie: Ikke relevant

For to uker siden uttalte Hauglie i Stortingets spørretime at Tolley-saken ikke «er relevant for problemstillingen vi står i». Hun viste til at saken dreier seg om flytting, og om den gamle – og ikke den nye – trygdeforordningen.

Etter den tid har medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stilt spørsmål om dommen i skriftlige spørsmål til departementet.

I nytt svar gir Hauglie igjen uttrykk for at dommen er irrelevant. Hun påpeker at den ikke gjaldt forståelsen av uttrykket «opphold» i den nye forordningens artikkel 21. Og hun viser til at det er den nye forordningen som er gjenstand for den pågående granskingen.

Professorene: Kan tyde på manglende kunnskap

Eriksen og Ikdahl påpeker at dersom man ser på de underliggende fakta i saken, har statsråden et poeng, siden saken handlet om flytting, ikke om opphold.

«Dersom statsrådens svar til Stortinget bygger på dette umiddelbare innrykket, er det imidlertid grunn til bekymring. Det ville vitne om mangel på kunnskap om EU og EØS-rett i departementet, dersom Tolley-saken ble avfeid fordi de underliggende fakta i saken er annerledes enn i trygdeskandalen», skriver de.

De legger til at «jurister med kunnskap om EU og EØS-rett» vet at det som har betydning her, er hva EU-domstolen sier om EU-rettens innhold. Og den fastslår ifølge professorene at det å stille krav om å oppholde seg i Norge for å få visse ytelser, er uforenlig med bestemmelsen om retten til trygdeeksport i både gammel og ny trygdeforordning.

SVs Freddy André Øvstegård ber igjen om fullt innsyn i alle dokumentene som omhandler Tolley-saken og den interne prosessen i Arbeids- og sosialdepartementet.

SV: Ber om dokumentene

SVs Freddy André Øvstegård, sier professorenes argumentasjon viser at saken kan være relevant, stikk i strid med Hauglies uttalelser.

– Det er veldig alvorlig. Det gjør det enda verre at vi ikke får fullt innsyn i saken, sier han.

Han har bedt om all intern korrespondanse om saken, uten å få det så langt. Han karakteriserer det som «mangel på respekt overfor Stortinget.» Etter tirsdagens møte i kontrollkomiteen gjentar han kravet. Korrespondansen kan si noe om hvorfor Norge involverte seg i saken.