Erna Solbergs stilte ultimatum til sine egne regjeringspartier og vant frem

Statsminister Erna Solberg la fredag kveld frem et nytt forslag til løsning på bompengefloken som de andre regjeringspartiene har frist til mandag med å godta.

Statsminister Erna Solberg holdt en historisk pressekonferanse fredag kveld. Der presenterte hun et ultimatum til egne regjeringskollegaer for åpen mikrofon.

Statsminister Erna Solberg (H) la fredag kveld frem en ny såkalt skisse til en løsning på bompengestriden i regjeringen. De andre regjeringspartiene har fått frist til mandag å godta skissen. Partier som ikke godtar Solbergs forslag, blir kastet ut av regjering, fikk Aftenposten opplyst fra sentralt hold kort tid før Solberg avholdt pressekonferansen.

– I kveld la jeg frem en endelig skisse, som de andre partiene har helgen til å ta stilling til, sa Solberg på pressekonferansen.

Hun omtalte skissen som «min og Høyres» og omtalte den som et kompromiss mellom de andre regjeringspartienes interesser.

– Signalet er at det er riktig å skjære gjennom, sa Solberg under pressekonferansen.

 • Alle regjeringspartienes ledere har sagt ja til den endelige skissen. Les mer her.

Venstre

Alt i alt vil pakken koste rundt to milliarder kroner i årlige utgifter over statsbudsjettet, ifølge statsministeren.

Etter det Aftenposten får opplyst fra sentralt hold, skal Venstres ultimatum som Aftenposten omtalte torsdag likevel være ivaretatt i forslaget. I pakken ligger det inn litt mer penger til kollektivutbygging enn bompengereduksjoner. Partiet var en stund usikre på om de vil bøye seg for ultimatumet. Både KrF og Frp signalisere raskt at de vil godta pakken.

Hovedpunktene i Solbergs utkast er:

 • Staten øker sitt bidrag i finansieringen av storbypakkene fra 50 til 66 prosent. Av økningen på 16 prosentpoeng skal åtte gå til å kutte bompenger, og åtte til kollektivutbygging. I tidligere skisser har det var snakk om å øke den statlige andelen til 70 prosent.
 • Forslaget legger det mye omtalte nullvekstmålet – at biltrafikken inn til byene ikke skal øke – til grunn, og knyttes til bompengereduksjonene. Det vil si at byer med økt biltrafikk, ikke får bompengereduksjoner.
 • Samtidig skal nullvekstmålet videreutvikles «med fokus på utslipp (lokale utslipp og klimagassutslipp». Samtidig skal det ta hensyn til støy, fremkommelighet og arealbruk. Det nye nullvekstmålet skal være avklart innen utgangen av 2019.
 • Det årlige tilskuddet på 500 millioner kroner til reduksjon av bompenger skal økes til 1,4 milliarder kroner. Det lå allerede i regjeringens plattform (Granavolden-erklæringen) at dette tilskuddet skulle dobles til én milliard.
 • Tilskuddet vil føre til at flere større veiprosjekter vil få reduserte eller ingen bompenger. For eksempel skal det ikke være bompenger på E8 på vei inn til Tromsø.
 • Man skal ikke innføre veiprising i denne stortingsperioden.
 • Det legges inn 300 millioner kroner til reduserte kollektivbillettpriser i de store byene. Samtidig skal det legges 250 millioner kroner inn til bedre kollektivtrafikk, i fortrinnsvis utenfor de store byene. 50 millioner kroner går til å styrke Enovas arbeid med næringstransport.
 • Regjeringen skal signalisere en positiv til holdning til innføring av en tretimersregel med bompenge-pause for på ettermiddag i byvekstområder dersom det er et lokalt ønske om det. En slik regel er nøyaktig det Oslo Høyre går til valg på.
 • Tog til Tromsø (Nord-Norge-banen) skal konsekvensutredes.
 • Kommuner og fylkeskommuner som lykkes i å kutte kostnader i bypakkene sine, skal ikke få redusert statlig bidrag.
 • Samtidig går Erna Solberg i skissen inn for en egenandel for kommuner og fylkeskommuner på 20 prosent til nye byvekstavtaler.

Særlig dette siste punktet var vanskelig for Venstre å svelge. Regjeringspartiet var i timene etter Solbergs pressekonferanse usikre på om de kunne godta Solbergs ultimatum. Både KrF og Frp sa raskt at de godtar forslaget, mens Venstre sa ja etter par timer i tenkeboksen.

Venstre-leder Trine Skei Grande under pressekonferansen i vandrehallen på Stortinget fredag kveld.

Var nær løsning tidligere

De siste ukene har bompengekrisen i regjeringen vokst seg større og større.

Siden starten av august har partilederne hatt flere møter. Ifølge Dagens Næringsliv var regjeringen nær en løsning søndag for snart to uker siden. Men etter flere nei og utsettelser fra Venstre, satte statsminister Erna Solberg en deadline forrige fredag, ifølge avisen.

Kort oppsummert står striden i mellom et krisepreget Frp, som vil kutte i bompenger i by og bygd, og et krisepreget Venstre, som vil opprettholde satsingen på kollektiv og forhindre økt biltrafikk i byene.

Siv Jensen forlot krisemøtet tidlig fredag kveld.

Denne uken har konflikten eskalert. Frps landsstyre sa søndag ja til den mye omtalte bompenge-skissen, og sa samtidig at de ikke ville forhandle mer. Venstre har sag nei til skissen, og har senere har kommet med et eget ultimativt motforslag, som Aftenposten omtalte torsdag.

Tirsdag valgte statsministeren å reise hjem fra Island tidligere enn planlagt for å løse bompengekonflikten i regjeringen