Politikk

Støre: - Regjeringen på blindspor i eldreomsorgen

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Regjeringen ikke tar de riktige grepene i eldreomsorgen.

– Valgene vi tar nå, er avgjørende for å kunne møte det store antallet eldre på 2020-tallet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, som mener Regjeringen er på feil spor i eldreomsorgen.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

– En av de største oppgavene på vår vakt er å forberede et økende antall eldre på 2020-tallet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
Han understreker at dagens politikere må ta grep for å forberede det som populært kalles eldrebølgen, som ifølge Støre for alvor tar av etter 2022.

Aftenposten treffer den tidligere helse- og omsorgsministeren og Aps helsepolitikere Torgeir Micaelsen og Tove Karoline Knutsen på Røa seniorsenter i Oslo.

– Vi må rigge oss til de viktige valgene, å løfte kvalitet og kvantiteten i eldreomsorgen. Vi kan ikke begynne i 2021. Det er behov for å tenke på en ny måte om hvordan kommunene skal settes i stand til å møte de nye utfordringene, sier Støre.

På Røa seniorsenter treffer Ap-politikerne datakyndige eldre som lærer opp andre. F. v. Jan T. Herstad, Torill Vestby, Torgeir Micaelsen, Jonas Gahr Støre, Liv Aasa Holm og Tove Karoline Knutsen.

Bortkastede tiltak fra Høyre og Frp

Ap-politikerne går hardt ut mot to av Regjeringens siste fremstøt i eldreomsorgen: Forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen og lovendringer som Regjeringen mener innebærer sterkere lovfesting av retten til et heldøgns omsorgstilbud. Dette er to av Frps viktigste hjertesaker i eldreomsorgen.

– Dette er et blindspor. Det er bortkastet arbeid nå som vi må få rustet opp kommunene i tide, sier Støre.

– Regjeringen «rettighetsfester» noe som allerede er rettighetsfestet, sier Knutsen, som også advarer mot en vridning i systemet: at eldre skal få sterkere rettigheter til visse typer omsorgstjenester enn andre. Retten til gode omsorgstjenester bør ikke, ifølge henne, knyttes til om du får hjelpen hjemme eller på et sykehjem.

Ap: Byråkratisk forsøk

Støre kaller forsøket med statlig finansiert omsorg for et «byråkratisk eksperiment» som er blitt til et «mikroforsøk med store kostnader». Det var meningen at tyve kommuner skulle delta. Det endte med syv, og tallet er ifølge Ap fortsatt synkende.

– Forsøket har havarert og endt opp i et byråkratisk system som kommuner kan tape penger på, mener Micaelsen.

Les også

 1. Pasientombud om Jensens sykehjemsløfter: «Keiserens nye klær»

 2. - Siv Jensen driver med selvskryt uten rot i virkeligheten

Lovfestet rett til å bo hjemme lengst mulig?

Micaelsen mener Regjeringen kaster bort tiden på gårsdagens løsninger, og at man nå ikke bør konsentrere innsatsen mot heldøgnstilbud, men tenke mye bredere.

– Hvis vi skulle rettighetsfeste noe, burde det være retten til å bo hjemme og leve et trygt og selvstendig liv så lenge man kan, sier han og poengterer at ny velferdsteknologi kan bidra til at man kan bo hjemme lenger.

Torgeir Micaelsen mener Regjeringen er for ensidig opptatt av heldøgnsplasser.

Regjeringen skryter av at den har økt investeringstilskuddet til heldøgnsplasser. Men hovedsvaret for den kommende eldregenerasjonen ligger ikke i å bygge opp flere sykehjemsplasser, sier Micaelsen.

– Men du at det ikke er behov for det?

– Jo, men det er naivt å tro at hovedsvaret ligger langs den aksen, sier han og understreker at nå må det satses bredt: på alt fra eldrekollektiv og tilpassede boliger til eldresentre og sykehjemsplasser.

Ap tar selvkritikk for sine resultater

Han påpeker at Høyre og Frp snart har styrt landet i tre år, Ap-politikerne lurer på om Regjeringen er fornøyd med egen innsats. De rødgrønne styrte i åtte år og Ap tok i ettertid selvkritikk for egne resultater.

– Vi erkjenner også mangler og utilstrekkelighet i eldreomsorgen i vår tid, sier Støre. Han understreker at Ap ønsker en ny reform for eldrehelse der kommunene skal ha førerrollen.

– Men vi må mer målrettet sette kommunene i stand til å gjøre jobben, sier Støre.

Ap ønsker ny reform for eldrehelse

Ifølge Ap er det i dag for store forskjeller kommunene imellom. Samtidig er det for dårlige data som sier noe om kvaliteten på tilbudet som gis. KS jobber med såkalte kvalitetsindikatorer og Regjeringen med en såkalt trygghetsstandard.

Ap ønsker en reform med øremerkede overføringer til kommunenes omsorgstjenester. Inntil kommunene har nådd en viss målbar kvalitet på tjenestene sine, må alle pengene utelukkende gå til omsorgstilbud. Men kan man påvise at man har nådd en definert kvalitet, kan kommunen stå fritt til å bruke pengene på andre formål.

– Vi vil ha et nytt system, sier Micaelsen som lover at nye verktøy for å måle kvalitet skal erstatte dagens, slik at mengden rapportering fra kommune til staten ikke øker.

Les mer om

 1. Jonas Gahr Støre
 2. Torgeir Micaelsen
 3. Eldreomsorg
 4. Eldrebølge