Vil at 500.000 hytteeiere skal få stemme i hyttekommunen sin – hvis de har lyst

Hytteeiernes interesseorganisasjon Norsk Hyttelag foreslår valgfri stemmekommune for landets hytteeiere ved kommunevalg.

Hvaler kommune drar inn vesentlig mer eiendomsskatt fra hytteeierne enn fra fastboende. Nå vil hytteeierne ha medbestemmelse.

– Mange hytteeiere er mer knyttet til hyttekommunen sin enn til kommunen hvor de bor akkurat nå. Vi lever lengre, og flere tilbringer store deler av livet på hytta, sier generalsekretær i Norsk Hyttelag, Audun Bringsvor.

Han sier hytteeiere legger igjen stadig mer penger i hyttekommunen. Flere og flere hytteeiere betaler nå også eiendomsskatt.

Audun Bringsvor

– Mange hytteeiere er det jeg vil kalle en svært patriotisk deltidsinnbyggere som er svært opptatt av hvordan kommunen utvikler seg og ønsker at kommunen skal være attraktiv og bærekraftig langt inn i fremtiden. Likevel har de hverken stemmerett eller annen formell innflytelse på hvordan kommunen «sin» drives.

– Enkelte kommuner skor seg på hytteeiere

Han sier en rekke store avgjørelser tas uten at hytteeierne blir hørt. Den neste store saken er slaget om vindmøller på land.

– Mange hytteeiere føler seg oversett. Enkelte steder opplever vi at politikerne ser på hytteeierne som noen det er fritt frem for å utnytte, sier Bringsvor

– Mange får ingen informasjon i forkant av ulike vedtak og sitter med svarteper i etterkant.

Les også

Kampen om strandsonen

Norsk Hyttelag har utredet tre ulike modeller:

  • Valgfri stemmerett: Du kan bare avlegge stemme i én kommune, men velger selv hvilken kommune du ønsker å bruke stemmeretten i. Du stemmer enten der du bor eller der du har hytte.
  • Dobbel stemmerett: Alle har rett til å stemme der de har tilknytning i form av bolig og interesse av demokratisk innflytelse. Du stemmer både der du bor og der du har hytte.
  • Delt stemmerett: Om du har bolig eller fritidsbolig flere steder, kan din stemme vektes med en lik andel i hver kommune. Din stemme fordeles likt mellom hjemkommune og hyttekommune.

Han mener noen kommuner skor seg på hytteeierne, mens andre oppfører seg ordentlig.

– Vi har hatt konflikter om eiendomsskatt der noen kommuner forlanger dobbel kvadratmeterpris av det de krever av helårsboliger.

Han trekker også frem en svært ulik praksis når det gjelder avgift på vann, avløp og renovasjon.

– Mange har samme avgift på fritidsbolig som for andre boliger, selv om det er opplagt at et fritidshus som er i bruk 50 døgn i året bruker langt mindre vann enn det helårsboliger gjør.

Les også

Stortinget legger ut snublesteiner for kommunene. Her er tre råd. | Christer Best Gulbrandsen

Leder av valglovutvalget: – Interessant

Lagdommer Ørnulf Røhnebæk leder valglovutvalget som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen.

– Dette er interessant. Dagens valglov er basert på at folk lever og bor på samme sted, men sånn er det jo ikke lenger. Mange bor et sted og jobber et helt annet. Og mange oppholder seg kanskje mer på hytta enn hjemme.

Ørnulf Røhnebæk, leder av valglovutvalget

Han sier imidlertid at utvalget hans ikke har tatt opp denne problemstillingen og neppe får gjort det, heller. Arbeidet er nå i sluttfasen.

– Så langt har vi knyttet stemmerett til hjemstedskommune og folkeregistrert adresse. Vi har antatt at det stedet der du har huset ditt og barna går på skole, er det naturlige stedet å avgi stemme på. Men før eller siden kan dette endre seg. Flere kan oppleve at de har sterkere lokalpolitisk interesse knyttet til hytta eller til byen der de jobber, men ikke bor.

Valgforsker Bernt Aardal sier han har forståelse for kravet fra hyttelaget.

– Men utfordringene med stemmerett i hyttekommunene er at disse velgerne ikke skatter fullt ut til denne kommunen, sier han.

Valgforsker Bernt Aardal

Han mener imidlertid kravet om stemmerett er et signal til hyttekommuner om ta hyttefolket på større alvor.

– Mange advarte mot innføring av eiendomsskatt på hytter fordi det i neste omgang vil gi større forventninger fra hyttefolket om et bedre tjenestetilbud. Det har altså en kostnadsside som mange kommuner ikke har vært seg nok bevisst. Hytteeierne er blitt mer kravstore, og det er naturlig.

– Det er ingen enkel løsning på dette, kanskje utover at kommunene tar hytteeiernes interesser på større alvor.

Ap: Må utredes først

Aps Martin Kolberg sier han ikke vil avvise denne problemstillingen, men at saken må utredes grundig før man eventuelt gjør endringer.

– Forslagene har i seg et demokratisk engasjement som det er verdt å ta vare på. Men saken har en del viktige prinsipielle problemstillinger som må utredes først. Prinsippet om at stemmer der du bor og betaler skatt er et prinsipp som vil være vanskelig å forlate.

Martin Kolberg

– Hvis dette tillates kan det fort melde seg andre grupper på banen med lignende krav. Det kan for eksempel være pårørende som har en mor på sykehjem i en annen kommune og som gjerne skulle hatt stemmerett i den kommunen osv.

Svein Harberg (H) sier Høyre har ikke diskutert dette, men at partiet forholder seg til at det er en velfungerende regel at man stemmer der man er folkeregistrert.

– Jeg skjønner engasjementet fra eiere av fritidsboliger når det gjelder byutvikling og reguleringer, men det er kanskje vanskelig at de skal få uforholdsmessig stor innflytelse på utdannings-, omsorgs- og tjenestetilbudet til de fastboende. Det er nok mange spørsmål som dukker opp og måtte avklares før en kan ta stilling til disse alternativene, men det er alltid spennende å tenke nytt, sier Harberg.