Enighet om å bruke tvang i kommunereformen

Regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Venstre, er enige om å bruke tvang i kommunereformen – men overfor et fåtall kommuner. KrF teller på knappene om de skal være med.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) på vei inn til mandagens toppmøte om kommune- og regionreform på Stortinget.
Venstre-leder Trine Skei Grande på vei ut fra statsrådsalen etter mandagens møte med kommunalminister Jan Tore Sanner.
Leder i kommunalkomiteen, Frps Helge André Njåstad (t.v.) og KrF-leder møttes i døren, rett før mandagens møte i statsrådsalen på Stortinget.

Mandag møttes kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og partilederne Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) til toppmøte på Stortinget – om kommunereform og regionreform.

Også Frps leder i kommunalkomiteen, Helge André Njåstad, var til stede.

På møtet ble tvangssammenslåing av både kommuner og regioner diskutert. Men aktørene er ytterst knappe med kommentarene til hva som ble sagt.

Som Aftenposten skrev før jul så vil noen kommuner bli slått sammen med nabokommunen mot sin vilje. Aftenposten anslo da, basert på samtaler med sentrale politikere i de fire partiene som står bak kommunereformen (Høyre, Frp, Venstre og KrF) at 15–20 navngitte kommuner var med i diskusjonen på Stortinget om å bli overstyrt av stortingsflertallet.

Siden da har fire-fem av de 15–20 kandidatene gått sammen i frivillige sammenslåinger.

Antall aktuelle tvangssammenslåinger ligger derfor nå på inntil 10–15, etter det Aftenposten erfarer.

KrF teller på knappene

Etter Aftenpostens reportasjer om kommunereformen før jul, har det oppstått tvil om KrF vil trekke seg fra reformen – slik KrF gjorde da det nye inntektssystemet for kommunene ble behandlet på Stortinget i april i fjor.

Parlamentarisk leder i KrF, Hans Olav Syversen, var kjapt ute – etter Aftenpostens reportasjer var publisert – og sa at KrF ikke ville være med på noen tvangssammenslåinger i den størrelsesorden som Aftenpostens skrev. Og det selv om kommunalfraksjonen i KrF hadde signalisert en åpnere holdning til at noen tvangssammenslåinger kunne aksepteres.

KrF-tak på maks 10, kanskje lavere

Etter det Aftenposten forstår har KrF etter dette mer eller mindre satt en grense på maks 10 tvangssammenslåinger. Kanskje må tallet enda noe ned før KrFs signatur er på plass.

Knut Arild Hareide (KrF)

Kommunereform er en svært vanskelig sak for KrF, som flere steder i landet er i direkte konkurranse med Sp om distriktsvelgerne.

Hvis KrF «hopper av i svingen» kan antall tvangssammenslåinger, etter det Aftenposten erfarer, bli noe høyere enn 10. Men ikke mye høyere.

Høyre, Frp og Venstre tydelige på at de absolutt ønsker ha med KrF «helt i mål» i denne saken. Men det er også kilder i partiene som mener at hvis KrF selger seg for dyrt, så er det bedre å sluttføre reformen uten KrF. Regjeringspartiene har flertall med Venstre alene.

Ap vil reversere tvangsvedtak

Ap kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen sa mandag til NRK at partiet vil innvilge skilsmisse til eventuelt tvangssammenslåtte kommuner som måtte ønske dette – ved et regjeringsskifte til høsten.

Helga Pedersen (Ap)

Tidligere har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum garantert det samme over Aftenposten – alle tvangsvedtak skal reverseres med Ap/Sp-regjering.

– Hvis stortingsflertallet vedtar tvangssammenslåinger, og kommunene som er utsatt for det tar kontakt med oss og ber om omgjøring, ja, så vil vi omgjøre slike tvangsvedtak, sier Helga Pedersen til Aftenposten.

Uaktuelt med tvang der alle er imot

Etter det Aftenposten forstår er det aktuelt for kommunalminister Jan Tore Sanner og regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Venstre, å gjennomføre tvang kun i situasjoner der én kommune stiller seg i veien for en sammenslåing som to-tre nabokommuner har sagt ja til – og slik «stiller seg i veien for gode regionale løsninger».

Aftenposten får bekreftet fra sikre kilder at det er helt uaktuelt å tvangssammenslå to-tre-fire kommuner der samtlige er imot sammenslåing.

Kmmunalminister Jan Tore Sanner (H)

– Vil Ap reversere tvangsvedtak hvis én kommune ber om det, samtidig som de to-tre andre kommunene som er med i sammenslåingene absolutt ikke vil ha en reversering, Helga Pedersen?

– Hvis reformen skal være frivillig, og det mener vi, så vil det i en slik situasjon være én kommune som er utsatt for tvang. Så, ja, hvis kommuner i en slik situasjon tar kontakt med oss, vil vi kunne omgjøre en slik sammenslåing.

– Mens Høyre og Frp nå avklarer at de går bort fra prinsippet om frivillighet, står Ap fast på det vi har sagt om reell friviilighet, sier Pedersen.

– Det vil ganske sikkert være flere Ap-ordførere som vil motsette seg en slik reversering, hvis det «rammer» dem. Hva tenker du om det?

– Dersom vedtak skal omgjøres, så forutsetter det at berørte kommuner ber om det. Ap står på en frivillighetslinje. En konsekvens av det er at vi vil gjøre om vedtak dersom et knapt flertall mot formodning skulle bruke tvang.

– Helga Pedersen fremstår som Sp-politiker

Helge André Njåstad (Frp) er oppgitt over Pedersens uttalelser.

– Helga Pedersen fremstår nå som en Sp-politiker. Mens hun for fire år siden lignet på en Høyre-politiker da hun mente det helt motsatte. Da ville hun ha en stortingsoppnevnt kommisjon til å tegne kommunekartet.

Han sier et tvangsvedtak kun vil finne sted i helt spesielle og få tilfeller.

Helge André Njåstad (Frp)

– Jeg forstår godt Ap-ordførerne som i Aftenposten mandag var frustrerte over manglende støtte fra Ap-ledelsen i kommunereformen. For eksempel ordføreren i Marnardal, Helge Sandåker, som har stått alene i stormen i en vanskelig prosess lokalt, sier Njåstad.

– Stakkars Sandåker og andre frustrerte Ap-ordførere. Skal de nå drive valgkamp i egen kommune og samtidig si til velgerne sine at sammenslåingen de har kjempet lokalt nå skal reverseres med Ap i regjering? Det blir ikke lett, sier Njåstad.

  • Se utviklingen i Aps syn på tvang overfor kommunene:

– Støre trenger en reverseringsminister

Frank Jenssen (H)

Frank Jenssen (H) sier Støre vil trenge en trenge en reverseringsminister, ikke en moderniseringsminister – hvis «Helga Pedersen snakker på vegne av partiet».

– Det er fullt kaos i Ap-land nå. I en så viktig sak er Aps leder nødt til å komme på banen og gi klare svar. Seminaret må snart være over. Ap er blitt like reverseringsivrige som Sp. Her har Ap vinglet fra å ha den sterkeste formuleringen for tvang, til å ville reversere alt, sier Jenssen.

– Det er merkverdig at samme dag som AP-ordførere sier til Aftenposten at de ønsker drahjelp av eget parti sentralt, så slår partiet sentralt hånden av dem. Her må noen snakke sammen, for å bruke et begrep Ap kjenner seg igjen i.