Stortinget slutter med gratis lading av elbiler

Stortingsrepresentanter får ikke lade gratis på jobb lenger. De er ikke de eneste som mister dette godet.

Fra neste år får Stortingets ansatte og representanter ikke lenger lade elbilene sine gratis. Her fra ladeplassene i stortingsgarasjen.

Den siste ukens prisfall til tross, i strømkrisens tid lanserer «alle» egne strømsparetiltak. Temperaturen i Oslo kommunes bad er satt ned med én grad. I forrige måned ble det kjent at Stortinget stenger badstuen sin.

Nå mister flere elbileiende offentlig ansatte og folkevalgte sine elektriske frynsegoder.

I starten av november ble det kjent at Universitetet i Oslo ikke lenger vil la ansatte lade elbilen sin gratis. Det midlertidige tiltaket innføres på grunn av ekstraordinære strømpriser.

Universitetet er hverken de første eller siste til å vurdere en innstramming:

I desember i fjor sluttet Arendal kommune med gratis lading i kommunale parkeringshus. Rett over nyttår 2022 foreslo kommunedirektøren at ansatte ikke lenger skulle få lade gratis.

Godene forsvinner for de folkevalgte også.

Gratis-stans fra neste år

Fra neste år får heller ikke landets øverste folkevalgte nyte godt av gratis strøm til elbilen sin.

Presidentskapet vedtok 20. oktober å innføre en betalingsløsning. Den skal innføres tidlig i 2023, «så snart det er praktisk gjennomførbart», opplyser Stortinget.

– Det ble lagt til grunn for beslutningen i presidentskapet at det er rimelig at man betaler for lading av privat elbil på Stortinget. Innføring av betaling for lading er i pakt med den alminnelige samfunnsutviklingen, skriver avdelingsleder Monika Tyvold i en e-post til Aftenposten.

Stortinget vet ikke hva gratis-ladingen har kostet. Det er imidlertid ikke bare strømprisen som er motivasjon for innstrammingen:

– Tiltaket ble opprinnelig foreslått som et virkemiddel for å bedre tilgjengeligheten på ladere. Det var planlagt behandlet uavhengig av strømsparetiltakene på Stortinget, sier Tyvold.

Det legges til grunn at ladeprisen så langt det er praktisk mulig skal følge strømprisen.

Det blir kanskje flere som velger sykkelen fra neste år.

Helseforetak vurderer betaling

Landets største helseforetak vurderer å gjøre det samme. Oslo universitetssykehus’ 24.000 ansatte har hittil fått lade elbilen gratis.

– OUS vurderer absolutt å innføre betaling for å benytte mulighet for å lade bilen mens man parkerer, sier seksjonsleder Bjørn Ludvik Andreassen i OUS’ eiendomsavdeling.

I dag har sykehuset et prøveprosjekt der de tar betalt for lading på én lokasjon. Dette kan utvides til å gjelde for resten av sykehuset. Grunntanken er å få dekket strømutgiftene sine.

– Dette er ikke strømkrisebasert. Det er flere grunner til at vi ønsker dette, blant annet dekning av kostnader og ønske om mindre overføring til drift.

Helse sørøst har ikke oversikt over hvilke retningslinjer som gjelder for sine totalt rundt 80.000 medarbeidere. Det er opp til hvert enkelt av de elleve helseforetakene å bestemme.

Kommunal innstramming på is

Da Oslo kommune lanserte sine innsparingstiltak i midten av oktober, var mange av de mest inngripende tiltakene fremdeles på is. Først ved behov vil det bli aktuelt å stenge ned uteisbaner og ishaller, kutte snøproduksjon i Holmenkollen, skru temperaturen ytterligere ned i kommunale bad – eller redusere ladetilbudet for elbiler.

Kommunen ser seg ikke nødt til å stramme inn ennå, opplyser kommunikasjonsrådgiver Tor Audun Gram til Aftenposten.

– Oslo kommune tilbyr rimelig lading av kjøretøy på en rekke kommunale parkeringsplasser. Et redusert tilbud vil først og fremst bety at prisen for parkering i større grad må reflektere strømkostnadene kommunen har knyttet til lading, sier Gram.

Et fåtall offentlige ladere langs kommunale veier kan i dag brukes gratis, men dette er uansett en løsning på vei ut. I prinsippet skal man betale for å lade på kommunal parkeringsplass.

Oslo kommune har ikke noen sentral oversikt over hvilke regler som gjelder for ansatte i ulike kommunale institusjoner.

– Når det kommer til ansattparkering, vil det være opp til den enkelte arbeidsgiver hva de tilbyr av goder til den ansatte. Vi er ikke kjent med at gratis lading er utbredt.