Anniken Huitfeldt beklager etter at ektemannen handlet aksjer på Oslo Børs

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at Huitfeldt har gjort en feil, men hun får likevel fortsette i jobben som utenriksminister.

Anniken Huitfeldt og Ola Flem i prosesjon før kongeparets gallamiddag under statsbesøket fra Italias president Sergio Mattarella i mai.

Kortversjonen

Utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann Ola Flem (53) har handlet aksjer på Oslo Børs mens hun har vært utenriksminister.

Flem skal ha foretatt mer enn 100 transaksjoner i aksjer siden hun ble utenriksminister, fortalte Huitfeldt selv først til VG.

Flem har blant annet kjøpt og solgt aksjer i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen og i børsnoterte lakseselskaper.

Dette er selskaper som er sterkt påvirket av politiske vedtak som er fattet siden Huitfeldt ble medlem av regjeringen i oktober 2021.

Huitfeldt: Beklager dypt

På en pressekonferanse onsdag fortalte Huitfeldt at hun ikke har vært kjent med omfanget eller hvilke aksjer mannen eide.

Det til tross for at hun har plikt til å gjøre seg kjent med dette.

– Jeg ønsker full åpenhet. Jeg ønsker å rydde opp, sier Huitfeldt.

Ifølge i Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er det grunn til å tro at Huitfeldt har vært inhabil. Likevel er beslutningene i regjeringen trolig gyldige, siden Huitfeldt ikke har visst om aksjehandelen.

– Jeg beklager dypt at jeg har gjort feil knyttet til habilitet.

En liste over mannens aksjer er publisert. Aksjene ble solgt 22. august.

Listen over 108 aksjetransaksjoner kan du se nederst i saken.

Støre endrer reglene

På en pressekonferanse onsdag sa Støre at han ba alle statsråder om å gjennomgå egne habilitetsspørsmål etter sakene i sommer.

– Jeg skulle ønske jeg ikke måtte stå her. Politikere er avhengig av tillit, og statsråder skal være upartiske.

Støre innfører nå endringer i Håndbok for politisk ledelse som skjerper og formaliserer reglene for kjøp og salg av aksjer for politikere i regjeringsapparatet. En statsråd skal nå ha en plikt til å skaffe seg oversikt over hvilke aksjer nære familiemedlemmer har.

– Hvis politikerne har aksjer når de tiltrer, kan de velge mellom å selge dem, «fryse» eierskapet eller få noen andre til å forvalte aksjene.

Støre sier han mener Huitfeldt ville vurdert situasjonen annerledes dersom denne formuleringen hadde stått i reglene.

– Jeg har tillit til at Anniken kan fortsette som utenriksminister. Det er en alvorlig sak, og hun har gjort en feil, men jeg tror henne på at hun ikke har visst hvilke aksjer mannen handlet.

Iverksatte umiddelbar «frys»

Huitfeldt ble utenriksminister 14. oktober 2021. Da visste hun at mannen gjennom sitt investeringsselskap Flemo AS hadde kjøpt og solgt aksjer.

Hun sier at mannen ønsket et vanntett skott mellom hans aksjehandel og hennes regjeringsarbeid. Derfor snakket de ikke om aksjene før Ola Borten Moe gikk av 6. august.

Den saken fikk Huitfeldt til å spørre ektemannen nærmere om aksjekjøpene hans. Hun forsto da at de var mer omfattende enn hun var klar over. Deretter varslet hun selv Utenriksdepartementet (UD).

Mannens aksjehandel ble satt på «frys». En liste over aksjetransaksjoner ble lagt frem for UD 17. august. Den viste rundt 100 transaksjoner, de fleste på Oslo Børs, innen en rekke sektorer.

UD kunne slå fast at selskapene hadde koblinger til saker som lå på UDs og regjeringens bord. Derfor ba UD Justis- og beredskapsdepartementet om en habilitetsvurdering.

I svaret som lovavdelingen sendte UD mandag, kom det frem at:

  • En statsråd i en slik situasjon har plikt til å skaffe seg den faktiske kunnskapen om ektefellens eierinteresser som er nødvendig for å ta stilling til egen habilitet.
  • Det er grunn til å tro at utenriksministeren var inhabil grunnet det tette forhold mellom ektefeller. Uavhengig av hva hun visste.
  • Dersom statsråden faktisk ikke var kjent med at ektemannen hadde eierinteresser i et bestemt selskap, vil inhabiliteten ikke kunne ha virket inn på vedtakets innhold. Avgjørelser hun har truffet i saken eller vært med på å tilrettelegge grunnlaget for, vil derfor være gyldige på tross av hennes inhabilitet.
Anniken Huitfeldt på onsdagens pressekonferanse.

– Tydelig bilde av en ukultur

Huitfeldt er ikke den første i regjeringen som havner i habilitetstrøbbel.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har i sommer trukket seg på grunn av habilitetsbrudd. Moe har innrømmet at han brøt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har også beklaget brudd på habilitetsreglene.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité gransker saken og skal se på hele regjeringen. Komitéleder Peter Frølich har sagt at det som har skjedd i sommer, er svært uheldig og rammer tilliten til politiske prosesser.

Nå sier han at det som fremkommer om Huitfeldt, er alvorlig, og at den igangsatte kontrollsaken må utvides.

Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi sier at Støre ikke har kontroll på sine statsråder.

– Det tegner seg et tydelig bilde av en ukultur i denne regjeringen. Så mange saker om grove regelbrudd fra denne regjeringen svekker tilliten til hele det politiske systemet, og det er viktig at Støre nå får ryddet opp, sier Limi.

– Et stadig større forklaringsproblem

Grunde Almeland i Venstre mener at regjeringen får et stadig større forklaringsproblem:

– For Venstre og for meg som ansvarlig for kontrollsaken mot regjeringsapparatet knyttet til habilitet, mener jeg det er selvsagt at Huitfeldts habilitetsbrudd må bli en del av saken.

Almeland synes det er rart at erfarne politikere ikke klarer å følge grunnleggende regler.

MDGs nestleder Ingrid Liland krever Huitfeldts avgang.

– Det som kommer frem, er tydelige brudd på habilitetsreglene, og Huitfeldt bør gå av. Uansett om det er med vilje eller ikke, kan vi ikke akseptere en sånn misbruk av makt og posisjon.

I en tidligere versjon av denne artikkelen publiserte Aftenposten et tall på hvor mye Ola Flem skal ha tjent på aksjehandelen. Dette regnestykket manglet noen nødvendige data, og detaljen er derfor fjernet.