Sykehusene får 6,2 milliarder mer. Skal hindre kutt i pasientbehandlingen.

Regjeringen gir milliarder til sykehus-sektoren for å kompensere for den høye prisstigningen. Ventetiden skal ned, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol hadde med seg milliarder av kroner i gaver under besøket på det nye Radiumhospitalet i morges. Til venstre klinikkleder Sigbjørn Smeland.

Statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte det nye Radiumhospitalet onsdag morgen.

– Sykehusene har fått økte kostnader og midlene er nødvendige for å unngå kutt i pasientbehandling og nødvendige investeringer, sier de.

Regjeringens morgengave var en stor ekstra bevilgning i revidert nasjonalbudsjett som legges frem 11. mai:

  • Sykehusene får samlet 6,2 milliarder kroner mer
  • Regjeringen foreslår en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner

Prisveksten i 2023 har vært større enn det som lå til grunn i statsbudsjettet som Stortinget vedtok i desember. Det innebar at pengene ville bli mindre verdt og aktiviteten mindre enn planlagt.

Den foreslåtte varige budsjettøkningen er nødvendig for å unngå kutt i pasientbehandling og nødvendige investeringer, mener regjeringen

Regjeringen varslet i januar at den ville foreslå tilleggsbevilgninger for å kompensere for prisstigningen. Nylig sa den også at oljepenger skal brukes til å sikre forsvar, sykehus og politi priskompensasjon.

Psykisk helsevern

I tillegg foreslår regjeringen at helseforetakene blir kompensert for ekstraordinær lønns- og prisvekst i 2023. Det er beregnet til 2,2 milliarder kroner.

I Hurdalsplattformen lovet regjeringen at ventetidene skal ned, sykehusene skal gis økt grunnfinansiering, og at sykehus skal bygges med tilstrekkelig kapasitet.

– Vi ønsker å sikre en sterk offentlig og solidarisk helsetjeneste der fagfolkene er selve nerven og den ressursen vi må ta best vare på. Midlene vil sette sykehusene i bedre i stand til å følge prioriterte tiltak som psykisk helsevern og rask tilgang til helsetjeneste, sier statsrådene.

De ekstra midlene skal også bidra til at helseforetakene kan gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk teknisk utstyr.

Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, sier at dette «uansett ikke er nok til å snu den negative utviklingen i sykehusene, men det er et skritt i riktig retning».

– Situasjonen i sykehusene er alvorlig. Det rammer både pasienter og ansatte. Vi har hele tiden vært en pådriver for at sykehusene må kompenseres fullt ut for den kraftige kostnadsveksten. Så er spørsmålet hvor mye sykehusene faktisk kompenseres med disse bevilgningene, sier Rime.

Fra Rikshospitalet dro statsminister Jonas Gahr Støre til toppmøte i Helsingfors. Der møter han Finlands president Sauli Niinistö, Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir.

Tema for møtet er nordisk samarbeid, aktuelle sikkerhetsspørsmål og de nordiske landenes støtte til Ukraina. Torsdag formiddag åpner han Aps landsmøte.