Derfor vil de putte veiselskapet Nye Veier «tilbake på tuben»

Forbundsleder Jørn Eggum og leder i Rødt Bjørnar Moxnes mener Veiselskapet Nye Veier er blitt et troll. Nå ber de Arbeiderpartiets landsmøte gå inn for å avvikle selskapet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes og forbundsleder Jørn Eggum mener Nye veier bygger vei med dårlig demokratisk kontroll og uten tilstrekkelig miljøhensyn. Det avvises blankt av selskapet. Her fra åpningen av nye E39 i Kristiansand, som selskapet står bak.

Av høyresiden fremheves det som en suksess. Veiutbygging i Norge ble lenge kritisert for å gå for sakte og koste for mye.

For å gjøre noe med dette opprettet Solberg-regjeringen i 2016 veiselskapet Nye veier. De har kunnet skilte med raskere fremgang og lavere pris.

Men Nye veier har også fått kritikk. Nå gjør to av kritikerne felles front: Rødt-leder Bjørnar Moxnes og leder for Fellesforbundet Jørn Eggum ber regjeringen legge Nye veier inn under Statens vegvesen.

– Putt Nye veier tilbake på tuben. Vi trenger ikke to statlige enheter som konkurrerer med hverandre på vei, sier Jørn Eggum til Aftenposten.

Bjørnar Moxnes stemmer i:

– Det blir dobbelt så mye byråkrati, dobbelt så mange i ledelsen, ineffektivt og fordyrende, mener han

Jørn Eggum

Forbundsleder Fellesforbundet

Sammenligner med mafiametoder

Moxnes og Eggum mener både demokrati og miljøhensyn må vike i Nye veiers trafikkprosjekter, og at dét er en enda viktigere grunn til å legge ned selskapet.

For i motsetning til Statens vegvesen bestemmer selskapet selv hvordan og i hvilken rekkefølge de skal bygge veiene de har ansvar for. De to mener selskapet straffer kommuner som kommer med innsigelser ved å legge deres veiprosjekter nederst i bunken.

– De har lært av Gudfaren. De gir jo kommunene et tilbud de ikke kan avslå. De får valget mellom å si ja til et gigantprosjekt, eller komme nederst, sist, bakerst og underst i prioriteringsbunken, hevder Moxnes.

Bjørnar Moxnes

Partileder i Rødt

Ber Arbeiderpartiet klargjøre

I Hurdalsplattformen, som er Støre-regjeringens styringsplan, står det at spørsmålet om veibygging skal utredes. Nye veiers fremtid skal være en del av dette. Men regjeringen har ennå ikke konkludert.

Statssekretær i samferdselsdepartementet Tom Kalsås, skriver i en e-post til Aftenposten at det er for tidlig å si hva som blir konklusjonen på deres gjennomgang av veisektoren.

På landsmøtet i helgen skal Arbeiderpartiet ta stilling til om de vil behandle et forslag om å legge ned Nye veier.

Eggum, som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, mener partiet må bruke anledningen til å klargjøre hvor de står.

– Nå har Rødt og SV konkludert. Jeg går ut fra at Ap ikke bare vil se på ting, men også vil gjøre noe med det. Det mener jeg landsmøtet må klare, sier han.

Avviser kritikken

Påstanden om at de gjør veibygging dyrt og ineffektivt avvises blankt av selskapet selv.

– Nye Veier bidrar til å fornye og effektivisere veisektoren. Vi har utfordret etablerte standarder, funnet nye løsninger i planprosesser og utviklet nye kontrakt- og utførelsesmodeller for veibygging, sier Christian Altmann, kommunikasjonsdirektør i selskapet.

Han sier de har spart 18 prosent av de siste estimerte kostnadene for prosjektene da de overtok dem fra Statens veivesen.

Han avviser også at de presser de demokratiske prosessene. Derimot mener han de jobber hardt for å redusere beslag av natur, landbruksarealer og utslipp av klimagasser.

– Blir konsekvensen av deres måte å jobbe på lite demokratisk?

– Det er fortsatt kommunene som er reguleringsmyndighet. Nye Veier forholder seg til de samme offentlige instanser som andre byggherrer som skal bygge vei, jernbane eller annen infrastruktur, sier han.

Han svarer ikke direkte på om kommunene kan føle seg presset til å si ja til dårlige veiløsninger av frykt for å havne nederst i bunken. I stedet viser han til at det i avisarkivene er nok av saker viser hvordan krav og omkamper bidro til å forsinke og fordyre veiprosjekter.

– Dette har Nye Veier tatt mål av seg å endre på. Kommunene har tradisjonelt krevd omfattende kryssløsninger og store dimensjoner på veisystemene. Nye Veier er opptatt av å planlegge og bygge fremtidsrettet og godt nok. Like ofte foreslår vi å skalere ned veiprosjekt, sier han.