Asheim om studentfusk: – Loven må presiseres

Utdanningsminister Henrik Asheim (H) ønsker en mer oversiktlig lov etter en kraftig økning i fuskesaker i høyere utdanning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier departementet vil vurdere endringer i bestemmelsene om fusk og utestenging.

Rekordmange studenter er i år tatt i fusk og utestengt fra høyere utdanning. Studenter som blir tatt i fusk blir som hovedregel utestengt i to semestre.

I lovverket skilles det ikke mellom type fusk. For eksempel vil «selvplagiering» sanksjoneres likt som å skrive direkte av pensum, skriver VG.

For tiden jobber Kunnskapsdepartementet med forslag til ny universitets- og høyskolelov. Utdanningsminister Henrik Asheim opplyser at de skal vurdere endringer i bestemmelsene om fusk og utestenging.

– Det fremstår som at det er ganske ulik praksis ved ulike studieinstitusjoner. Det er problematisk, sier Asheim til VG.

Les også

60 NTNU-studenter mistenkt for juks på eksamen

Han er likevel klar på at fusk på eksamen er alvorlig, og skal få konsekvenser.

– Vi bør få inn eksempler i lovene, og gjøre det tydeligere hva som ligger i begrepet fusk, sier Asheim.

Han sier han vil jobbe for å få endringene på høring kommende vinter.