Politikk

Krever tiltak mot forgubbing blant fastleger

– Har de ikke fått med seg at det mangler fastleger, spør sentrale helsepolitikere på Stortinget. De reagerer på at Regjeringen ikke gjør mer for rekrutteringen.

Dagens fastleger blir eldre, mange forsvinner i løpet av de neste årene. Olaug Bollestad (KrF) er ny leder av Stortingets helse- og omsorgskomité og svært opptatt av primærhelsetjenesten. Hun ønsker å se på hvordan man kan lokke unge leger til fastlegekontorene.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Legeforeningen er skuffet over at Regjeringen ikke gjør mer for å styrke fastlegeordningen i statsbudsjettet. Ifølge president Marit Hermansen risikerer Norge å mangle mange fastleger allerede om få år.

Legenes bekymring er både at dagens fastlegene blir eldre og at færre unge ønsker å bli fastleger. Legeforeningen frykter at pasienter i flere kommuner i løpet av bare fem år vil oppleve å ikke få sin egen fastlege.

Olaug Vervik Bollestad (KrF) leder Helse og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun har allerede tatt opp sin bekymring med fastlegeordningen og fått gjennomslag for at ordningen skal evalueres - med særlig fokus på hvorfor det er vanskelig å rekruttere inn i ordningen, spesielt unge leger.

 • BAKGRUNN: Fastlegene blir eldre, og færre ønsker å bli fastlege. Legeforeningen frykter for ordningen.

– Fastlegeordningen er en suksess

KrF fikk enstemmig støtte for forslaget om evaluering. Det innebærer blant annet hvor lang pasientliste fastelegen bør ha, hvordan unge leger med studielån kan etablere en egen praksis - og om utenlandsstudenter bør ta en mastergrad i Norge.

Hun synes det er rart at statssekretær Frode G. Hestnes (Frp) ikke sa noe om evalueringen av fastlegeordningen da Aftenposten intervjuet ham lørdag.

– Det nytter ikke bare å ha fokus på fastlegeordningen, som statssekretæren sier, vi må gjøre noe med dette, slår Bollestad fast.

Stortingsrepresentanten sier det er viktig å jobbe systematisk for å sikre fastlegeordningen.

– Den har vært og er suksess og må ikke briste. Ordningen er navet i helsevesenet vårt. Fastlegene møter folk der de er, kjenner ofte hele familien, arv og miljø. I tillegg er de dørvokter/døråpner inn i sykehus, og det er også de som alltid må følge opp ut av sykehus. Svikter det her, får vi en dominoeffekt. Legeforeningen har lenge meldt at de får stadig flere oppgaver, sier hun.

Bollestad er enig i at fastlegene har fått mange oppgaver som andre skulle tatt - eller oppgaver de bør ha, men ikke har fått ressurser til å utføre.

Hun vil også endre medisinstudiet slik at utenlandsstudenter kan ta de siste årene av studiene i Norge.

– Bare slik kan vi sørge for at medisinstudenter i utlandet får med seg hvordan norsk allmennmedisin er, mener hun.

Kjersti Toppe: – Har de problemer med å forstå?

– Har ikke departementet forstått at det er store problemer med å skaffe flere fastleger, spør stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

Helsepolitiker Kjersti Toppe (Sp), som selv er utdannet lege, er provosert over statssekretærens svar. Hun mener hverken han eller Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forstår alvoret, og at det er en stor svikt i rekruttering til fastlegeyrket.

– Har ikke HOD forstått at det mangler fastleger? Regjeringen har ikke fulgt opp Samhandlingsreformen. Kommunene har fått mange nye, dårlige pasienter overflyttet fra sykehus, uten at kapasitet eller kvalitet er hevet tilsvarende. Det er kommet tre ganger så mange leger til sykehus som i kommunene, på tross av at forutsetningen for flytting av pasienter til kommunene var at det skulle komme større vekst i legeårsverk hder, sier stortingsrepresentanten.

Hun mener statsbudsjettet er uakseptabelt defensivt for denne utfordringen.

– Primærhelseteam kan være et godt tiltak, men som ikke løser utfordringene for fastlegeordningen, sier Toppe.

Senterpartiet fremmer derfor flere konkrete forslag nå, blant annet at Stortinget må forplikte seg til å øke legeårsverkene i kommunene og et krav om medisinstudenter må være lengre i allmennmedisin.

– Vi mener også det må sees på listelengden i ordningen, sier Toppe.

Les mer om

 1. Kjersti Toppe
 2. Legeforeningen
 3. Olaug Vervik Bollestad
 4. Fastlegene
 5. Studielån
 6. Helse- og omsorgsdepartementet
 7. Helse