Politikk

Tannhelse: Fallende ambisjonsnivå på Stortinget

I Norge dropper mange tannlegebehandling fordi de ikke har råd. I Finland har de langt på vei løst dette problemet.

  • Shaghayegh Yousefi

Aftenposten skrev nylig om tannlegen Darya Bassari som opplever at pasienter ikke har råd til behandling.

Ifølge en SSB-rapport dropper mange lavtlønnede å gå til tannlegen fordi de ikke har råd, selv om de har et behov for tannbehandling.

Verst i norden

Norge er landet med minst finansiering av tannhelse til voksenbefolkningen. For mens alle over 20 som hovedregel må helfinansierte tannlegen på egen hånd har både Danmark og Sverige ordninger der man refunderer en andel av tannbehandlingen.

I Danmark gis det tilskudd til regelmessige undersøkelser. I tillegg finnes det tilskuddsordninger for andre behandlinger.

I Sverige finnes det også tilskuddsordninger for behandling av pasienter over 20 år til tannbehandling, forebyggende tannpleie ved sykdom og medisin. Det finnes også et egenandelstak som innebærer at det gis fradrag i prisen dersom utgifter overstiger 3000 kroner. Ordningen skal beskytte mot at enkelte får for høy egenandel.

Les også: Jumbo i tannhelse

Finland peker seg spesielt ut med at hele befolkningen, også dem over 20, er dekket av den offentlige tannhelsetjenesten mot en avgift, og de som velger å gå til private tannleger får dekket en del av behandlingen gjennom den nasjonale helseforsikringen. Systemet ble til etter en reform på starten av 2000-tallet for å sikre at flere hadde tilgang til tannhelse. Senere ble en maksimalventetid på 6 måneder for ikke-akutte behov innført.

Lengre ventelister

– Tilsynelatende har Finland en bedre finansieringsordning enn Norge når det gjelder å forebygge sosial ulikhet i bruk av tannhelsetjenester. Vi har ikke analysert dette inngående, men ut ifra de tallene vi har virker det som at finnene har andre årsaker til å ikke gå til tannlegen sammenlignet med nordmenn, sier Arne Jensen, seniorrådgiver i SSB.

Men mens pasienter i Norge ikke sliter med lange ventelister, er bildet annerledes i Finland. Av pasienter som ikke har gått til tannlegen det siste året trass behov oppgir hele 77 prosent at dette skyldes ventelister. Jensen påpeker likevel at den sosiale ulikheten vil kunne gjenspeiles også i ventelistene.

– Selv om ikke personlig økonomi vil ha direkte påvirkning på om den enkelte finne går til tannlegen eller ei, er det grunn til å tro at flertallet av dem som står i kø for tjenester i offentlig tannhelsetjeneste har for dårlig økonomi til å få utført tjenester andre steder. Personer med god økonomi kan velge å gå til en privat tannlege i stedet for å vente på ledig time for gratis eller sterkt subsidiert behandling i det offentlige. Likevel vil en slik ordning gjøre at også personer med dårlig økonomi kan få hjelp.

Ikke store planer

En gjennomgang av partiprogrammene tyder på at offentlig dekking av tannhelseutgifter for alle heller ikke vil bli en prioritet i det nye Stortinget.

Av partiene på Stortinget er det bare SV som har programfestet at de ønsker et makstak på egenandelen etter modell av helsevesenet (se faktaboks), mens Venstre nevner en høyinntektsbeskyttelse uten å nevne konkrete tall. Flere partier ønsker å utvide eller få på plass nye refusjonsordninger for enkeltgrupper. MDG nevner ikke tannhelse i det hele tatt.

Les også: Det bør ikke være lommeboken som avgjør om man går til optiker

– Vi ønsker et tannhelseforlik på Stortinget der målet må være å sikre tennene like godt som kroppen ellers. Dårlige tenner er veldig ødeleggende for den som opplever det, sier Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV.

Andersen sier tannhelse har vært snakket om de siste 20 årene hun har vært på Stortinget.

– SV har som mål at også tannhelsen skal inn i folketrygden i sin helhet. Men hvordan dette skal fases inn kan diskuteres. Alle partiene sier de ønsker å forbedre situasjonen. Dette må gjøres alvor av nå.

Lavere ambisjoner

Høyre kunne ikke svare på hvorfor de hovedsakelig ville fokusere på sårbare grupper på grunn av ferieavvikling.

Arbeiderpartiet, som i 2009 slo fast at tennene skulle bli en del av kroppen ved at de også inkluderes i helsetjenesten, har siden snudd og ønsker nå å utarbeide en plan for gradvis økt satsing på tannghelsefeltet.

Les også: Uenighet om tannhelse i AP

– Beregninger viser full dekning for alle innenfor det offentlige for tannhelsetjenester, kan koste opp til 10 mrd. kroner i året. Det er ikke realistisk å oppnå de nærmeste årene. Vi har derfor vært opptatt av å løfte frem svake grupper, samt unge og eldre først, sier Ruth Grung, tannhelsepolitisk talsperson.

Også andre partier har moderert ambisjonene om tannhelsetilbud i partiprogrammene sine for 2017.

Like god tannhelse

Tannlegeforeningen jobber hovedsakelig med å inkludere enkeltgrupper i den offentlige tannhelsen, fremfor å få gratis tannhelsetilbud til alle.

– Vi ønsker fortsatt best mulig tannhelse til alle. Men så lenge det er begrenset med penger så mener vi man burde prioritere støtte til dem med størst behov. Det er også viktig å se på hvor god behandling som blir dekket av staten, sier leder Camilla Hansen Steinum.

– Tannhelsen i de nordiske landene er jevngod, men finansieringssystemene er forskjellige. Men når tallene i Finland viser at færre ikke går til tannlege på grunn av økonomi, mens flere står i tannlegekø, så mener jeg ikke at dette nødvendigvis er et bedre system.

Hun er også negativ til en høykostnadsbeskyttelse slik man har i Sverige.

– Dersom man har et egenandelstak kan folk falle av. 3000 kroner er mye for dem med lavest inntekt. Da er det bedre med en slik ordning som i Norge, der enkelte grupper får stønad fra første krone.

Steinum er klar på at tannlegeforeningen ønsker mer offentlig finansiering, selv om dette skulle komme med mer offentlig styring.

– Mens vi har ganske gode ordninger for personer med sykdom i Norge, har vi ikke i like stor grad tatt hensyn til personer med svak økonomi.

Les også

  1. Vil ha gratis tannlege til alle under 25 år

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Tannhelse
  3. Politikk
  4. Finland