LOs jernbane-medlemmer i opprør. Mener Ap bryter valgløfte mot oppsplitting.

– En sjokkartet opplevelse, sier Jane B. Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund. Kampen mellom Vy og Flytoget om driften i Oslo-området tas nå opp i samarbeidskomiteen mellom LO og Ap.

Leder i Norsk Jernbaneforbund, Jane B. Sæthre, mener regjeringen bryter valgløfter.

De 7000 medlemmene i Jernbaneforbundet mener Støre-regjeringen løper fra løftene fra valgkampen.

Togtrafikken på Østlandet er delt inn i to pakker. Hittil har Vy, som eies av Samferdselsdepartementet, hatt ansvaret for alle lokal- og Intercity-tog som går her.

Nå kan Flytoget, som eies av Næringsdepartementet, få ansvaret for halvparten. Jernbanedirektoratet bestemte nylig at Flytoget er «foretrukken avtalepartner for Østlandet 2». Vy er blinket ut som forhandlingspartner for Østlandet 1.

Resultatet er at det nå kan bli to togselskaper som drifter den suverent største og mest kompliserte persontogtrafikken i Norge.

– I valgkampen kjempet vi for å bytte ut Solberg-regjeringen. Ap lovet både før og etter Hurdal å stanse oppsplittingen. Dette bryter ned tilliten, sier Sæthre.

Ifølge Sæthre dreier kampen mot oppsplitting av jernbanen seg om å utnytte stordriftsfordelene. Med to selskaper i stedet for ett blir det slik Sæthre ser det «flere grensesnitt, flere tog, flere ansatte og ikke minst jurister og økonomer som skal rydde opp i tvister og ansvarsdeling».

– Stans alt som kan stanses

At både Vy og Flytoget er statlige selskaper, betyr ikke noe for de ansatte. De ansatte vil også beholde lønns- og arbeidsbetingelsene.

– Vi er så små i dette landet. Vy og Flytoget er begge for små til å ta ut stordriftsfordelene. Vårt råd er at de to selskapene slås sammen, sier Sæthre.

I valgkampen lovet Ap ifølge Sæthre at «de skulle stoppe alt som var mulig å stoppe av konkurranseutsettelse og oppsplitting av jernbanen».

– Vi har forstått at ikke alt lar seg reversere. Men det som lå på planleggingsstadiet kunne stanses. Vi trodde i vår naivitet at de ikke skulle splitte opp produksjonen. Og i det minste at ett av selskapene skulle få tildelingen, sier hun.

Det har vært hyppige diskusjoner med statsråden, Ap og Sp i forkant av vedtaket. Men forbundet gir ikke opp kampen.

– Vi har LO i ryggen og står på videre. Vi anser ikke slaget for tapt, sier Sæthre.

Saken tas nå også opp i den viktige samarbeidskomiteen mellom Ap og LO mandag 5. september. Der vil LO-leder Peggy Hessen Følsvik gi statsminister Jonas Gahr Støre og samferdselsministeren klar beskjed om reaksjonene på grunnplanet.

– Ingen begrunnelse

– Hvordan er medlemmenes forhold til Støre-regjeringen nå?

– Medlemmer reagerer med det grep de kan ta: Å melde seg ut av Ap. Det har de forskjellige partilagene oppdaget. Man mister troen på politikernes ord når de sier noe, og gjør noe annet, sier hun.

Ifølge Sæthre var «samferdselsministeren overtydelig rett etter valget om at nå skulle all konkurranseutsetting og oppsplitting i og rundt Oslo stoppes».

– Hvordan forklarer statsråden vedtaket?

– Han har ikke noen forklaring på det. Han mener at å gjøre det på den måten de har valgt vil gi best mulig resultat for brukerne. Han har ikke noen begrunnelse utover det.

– Snau begrunnelse?

– Det er ingen begrunnelse, vil jeg si, slutter Sæthre.

– Ikke løftebrudd

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier at de har «stanset konkurranseutsettingen innenfor jernbanen».

– Det var noe av det første vi gjorde. Direkte tildeling er motsatsen til konkurranse. Vi har to statlige norske togselskaper og ønsker å få det beste ut av dem, sier han.

Statsråden sier at det ikke er tatt noen beslutning utover at Vy og Flytoget er valgt ut som «foretrukket samtalepartner». Målet er å få mer ut av ledig kapasitet i jernbanesystemet.

– Flere partikolleger mener dette er i strid med valgløftene?

– Jeg er ikke enig i det. Vi stoppet konkurransen og benytter oss av de to togselskapene vi har. Det er ikke nå mulig si om vi ender opp med ett eller to selskaper på distansene, sier Nygård.

Samferdselspolitisk talsperson i forrige periode, Sverre Myrli (Ap), skjønner at det er «mye skuffelse blant jernbanefolk».

– Dette synes jeg er en dårlig idé. Og ikke i tråd med det vi sa før valget. Vi lovet at vi skulle stoppe det som stoppes kan. Det gjør vi altså ikke her. Jeg tror heller ikke at dette er bra for jernbanereisende, sier Myrli.

Han viser til at med to operatører mister man stordriftsfordeler som å bruke personale om hverandre.

Leder i Norsk Jernbaneforbund Jane B. Sæthre fotografert sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i juli.

Erling Hobøl, leder i Lokomotivpersonalets Forening Oslo, skriver i Frifagbevegelse at det er en omorganisering «helt identisk med Solberg-regjeringens jernbanereform som Ap og Sp gikk til valg på å stoppe».

– Regjeringen bryter dermed sin egen regjeringserklæring. De viser også en total forakt for egne valgløfter og de mange jernbaneansatte som stemte på dem for å få en ny jernbanepolitikk, skriver Hobøl.